Wat is een factuur?

Wat is een factuur?

Een factuur is een schriftelijke of digitale rekening verzonden vanuit een bedrijf voor de geleverde goederen of diensten. 

Wat is de betalingstermijn?

Als er met een opdrachtgever niets wordt afgesproken betreft de betaaltermijn van een factuur, dan wordt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd. In een overeenkomst mag er met maximaal 60 dagen afgeweken worden van de wettelijke betalingstermijn. Voor de ZZP'er is het gebruikelijk dat er een betalingstermijn van 30 dagen of minder wordt gehanteerd. 

1ZZP werkt samen met een factoringmaatschappij om factoring te kunnen bieden aan de ZZP'er zodat betaling binnen 24 uur middels factoring gerealiseerd kan worden.

Wat is een spookfactuur?

Er zijn personen die frauduleus handelen en facturen sturen voor diensten die niet zijn verricht of goederen die niet zijn geleverd. In de praktijk zijn dit geregeld facturen voor kleinere bedragen (€,-10 tot €300,-) die naar veel bedrijven worden verstuurd. Het is voorgekomen dat deze personen zich voor doen als een instantie zoals de Kamer van Koophandel. Omdat het vaak om kleinere bedragen gaan, wordt er minder streng gecontroleerd op de factuur. Het gebeurt ook dat particulieren een spookfactuur per e-mail ontvangen. 

Image

Waar moet een factuur aan voldoen?

Een factuur moet voldoen aan de regels beschreven in de Wet op de omzetbelasting 1968, wil deze als rechtsgeldig beschouwd worden en waarop BTW in rekening mag worden gebracht of, bij ontvangst van een factuur, bij aangifte mag worden verrekend met de te betalen BTW bij de Belasting aangifte. Deze eisen zijn als volgt (artikel 35a Wet op de omzetbelasting 1968):

 • De factuurdatum;
 • Vermelding opeenvolgend factuurnummer;
 • Het BTW-nummer van de ZZP'er;
 • Het BTW-nummer van het bedrijf;
 • NAW-gegevens van de ZZP'er en het bedrijf;
 • De totaal geleverde goederen en/of diensten;
 • De datum en eventueel tijden van de levering van de goederen en/of dienst;
 • De verkregen vergoeding of eenheidsprijs en vooruitbetaling- of andere kortingen;
 • Het BTW-tarief;
 • Het te betalen BTW-bedrag.

De opbouw van een factuur

Een factuur dient aan voorschriften te voldoen om vervolgens als factuur benoemd te mogen worden. Hieronder vind je de opbouw van een factuur, van factuurkop tot en met factuurvoet.

Factuurkop

 • De term "Factuur";
 • NAW-gegevens van de leverancier (eventueel met een bedrijfslogo);
 • NAW-gegevens van de klant (een postbus mag alleen wanneer de adresgegevens bekend zijn);
 • Gegevens over inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de ZZP'er;
 • Het BTW-nummer van de ZZP'er;
 • Het factuurnummer;
 • Het debiteurennummer (niet wettelijk verplicht);
 • De factuurdatum;
 • Eventueel het ordernummer of de referentie van de opdrachtgever.

Regel
Een factuur heeft betrekking op een of meerdere goederen en/of diensten die de ZZP'er aan de opdrachtgever heeft geleverd. De factuurregels laten de opdrachtgever zien welk goederen en/of diensten er zijn geleverd, inclusief aantallen en de daarvoor geldende prijzen. 

Factuurvoet

 • Het nettobedrag, het bedrag exclusief BTW;
 • Het BTW-bedrag plus het berekende percentage (9% of 21%);
 • Het totaalbedrag, inclusief BTW;
 • De betalingscondities, bijvoorbeeld een termijn van 14 of 30 dagen of een korting indien betaald wordt binnen bijvoorbeeld 14 dagen (de zogenaamde kredietbeperking);
 • Vermelding van IBAN rekeningnummer.

Wat is een creditfactuur?

Een creditfactuur, ook wel creditnota genoemd, is een verrekening van een (openstaande) factuur voor bijvoorbeeld terug gestuurde goederen of diensten die niet zijn geleverd.

 

Image

1ZZP factureert voor jou!

Het systeem genereert en verstuurt gratis en automatisch voor jou de factuur op basis van je gewerkte tijden, gemaakte onkosten en urenstaten. Het bijhouden van het debiteurenbeheer en het versturen van herinneringen en aanmaningen is niet meer nodig. Dit gebeurt automatisch na het verstrijken van de afgesproken betaaltermijn. 

 

 

 

 

1ZZP

Start vandaag!