Wat is aangifte inkomstenbelasting?

Het is voor iedere ZZP'er die aangifte inkomstenbelasting moet doen een spannend moment. Dit betekent namelijk dat je wellicht belasting moet gaan betalen. Misschien krijg je ook wel geld terug? In sommige gevallen is het ook verplicht om aangifte te doen als je geen belasting hoeft te betalen. De Belastingdienst brengt je in januari of februari hiervan zowel digitaal als schriftelijk van op de hoogte. De digitale berichtenbox op mijn.overheid.nl is jouw eigen digitale brievenbus van de fiscus. Soms heeft de Belastingdienst niet al jouw gegeven van het voorgaande jaar en ontvang je geen brief of digitaal verzoek tot aangifte. Echter ben je verplicht belasting te betalen vanaf een bedrag van 46 euro. Bij twijfel raden wij je aan om altijd uit eigen beweging aangifte te doen.

Waarom aangifte inkomstenbelasting?

Het is voor iedere ZZP’er en Nederlander verplicht om Belasting te betalen. Het gros van de belastingen worden direct betaald. Hierbij kun je denken aan belastingen zoals de BTW (Belasting over Toegevoegde Waarde) en accijns (verbruiksbelasting). Bij de aangifte inkomstenbelasting werkt dit achteraf. Je betaalt in de loop van het jaar natuurlijk meer belasting dan enkel de BTW en accijns. Echter is dit een voorheffing. De fiscus controleert achteraf of je voldoende belasting hebt betaalt. Om dit te kunnen nagaan moet je belastingaangifte doen.

Hoeveel belasting betalen?

Belastingaangifte doe je altijd over een voorgaand jaar. In 2020 doe je belastingaangifte over 2019. Hoeveel belasting je uiteindelijk moet gaan betalen hangt van meerdere factoren af. Er zijn 3 categorieën die uiteindelijk het resultaat bepalen. Men noemt dit het boxenstelsel. Hieronder volgt een opsomming van de 3 boxen.

  1. Box 1: inkomen uit werk en woning;
  2. Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang;
  3. Box 3: inkomen uit sparen en beleggen.

Hoe doe je aangifte?

Je doet dus aangifte over je inkomsten over het voorgaande. In 2020 doe je dus aangifte over 2019. Omdat de aangifte voor 1 mei verzonden moet zijn is het aan te raden de aangifte in de tweede week van maart uit te voeren. Het kan altijd gebeuren dat je niet voor 1 mei aangifte kunt doen. In dat geval moet je voor 1 mei uitstel aanvragen. Je krijgt dan van de Belastingdienst tot 1 september de tijd om de aangifte te versturen.  Aangifte doen kan op 3 verschillende manieren:

  • Digitaal op mijn.belastingdienst.nl;
  • De app “Aangifte 2019”;
  • Schriftelijk.

Digitaal aangifte doen is verreweg de meest gemakkelijke en verstandigste optie. Fouten worden minder snel gemaakt en kunnen beter hersteld worden. Je ontvangt eenvoudig toelichtingen over de onderwerpen. En je kan gebruik maken van de vooraf ingevulde informatie. Met de mobiele applicatie kan je geen gegevens wijzigen. Waardoor het voor sommige ZZP’ers lastig kan zijn om aangifte te doen. Mocht je toch gebruik willen maken van de optie om schriftelijk aangifte te doen? Dan kan je een formulier aanvragen via de Belasting Telefoon op 0800-0543.

Wanneer aangifte doen?

In principe is iedere Nederlander en ZZP’er verplicht om voor 1 mei de aangifte inkomstenbelasting verstuurd te hebben. Dit hoeft dus niet als je uitstel hebt aangevraagd en dit ook hebt gekregen. Doe je de aangifte vlak voor 1 mei dan ontvang je waarschijnlijk niet voor 1 juli bericht van de fiscus.

Weet jij zeker dat je geld terugkrijgt van de fiscus? Zorg er dan voor dat de fiscus je aangifte voor 1 april binnen heeft. Heeft de Belastingdienst je aangifte voor 1 april binnen, ontvang je in juli het bedrag op je rekening. Doe je na 1 april aangifte terwijl je weet dat je geld terugkrijgt? Dan werkt dit nadelig voor jou als ZZP’er. Je loopt in dat geval rente mis.  

Belastingrente van 4 procent

Zoals eerder gesteld in dit artikel kan je uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting. Echter heb je als ZZP’er er belang bij om voor 1 juli bericht te ontvangen van de fiscus. De fiscus rekent namelijk een percentage van 4 procent op jaarbasis die gaat lopen na 1 juli. De rente stopt na 6 weken van de datum op het aanslagbiljet. Dit betekent dus dat je onnodig extra rente moet betalen over het verschuldigde bedrag. Doe vooral voor 1 mei aangifte.

Als je aangifte er toch niet voor 1 mei doorheen komt. Doe dan vooral alsnog zo spoedig mogelijk aangifte. Hoe sneller de Belastingdienst de aangifte ontvangt, hoe minder je belastingrente moet bijbetalen.

Aangifte invullen

Wil je de aangifte invullen van het voorgaande jaar? De Belastingdienst heeft veel van je gegevens al vooraf ingevuld. Je hoeft dus niet zoals voorheen alles zelf in te vullen. Dit moet wel als je de aangifte inkomstenbelasting schriftelijk invult. Ook als je een voorlopige aanslag invult zijn de gegevens nog niet beschikbaar bij de fiscus. Je moet in dit geval dan ook alles zelf invullen. Vaak doe je dit als je bijvoorbeeld direct gebruik wilt maken van je hypotheekrenteaftrek.

Vooraf ingevulde gegevens hoeven niet per definitie te kloppen. De fiscus weet niet alles over jouw situatie als ZZP’er. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Controleer altijd je gegevens en wijzig deze daar waar nodig. In sommige gevallen staan er verkeerde inkomsten of een ontbrekende spaarsaldo op de vooraf ingevulde aangifte. Verstuur je de aangifte met handtekening naar de fiscus en het blijkt dat er gegevens ontbreken? De Belastingdienst is dan gerechtigd om boetes uit te delen bij onjuiste of ontbrekende informatie.

Steeds meer Nederlanders maken bezwaar op de WOZ-waarde van hun koopwoning. De gemeente past daardoor weleens de WOZ-waarde af van de woning. Je moet zelf de wijziging van de WOZ-waarde doorgeven. Ook de hypotheekrenteaftrek moet je zelf invullen in de aangifte. Let ook op de aftrekposten. De aftrekposten staan eveneens niet vooraf ingevuld. Denk aan zorgkosten, giften en familiaire leningen.

Neem de aangifte van het voorgaande jaar als voorbeeld erbij. Zeker als je situatie als ZZP’er niet veel veranderd is, kan dit als een goed voorbeeld gebruikt worden. Controleer daarnaast altijd of er nieuwe regels zijn. Raadpleeg desnoods de Belastinggids.

Fiscaal partner

Samen aangifte doen met je fiscaal partner kan je een hoop belasting besparen. Je kan namelijk bepaalde posten verdelen. Zo kun je ‘testen’ hoe je gezamenlijk zo min mogelijk belasting hoeft te betalen. Dit kan niet als de aangifte afzonderlijk van elkaar wordt ingevuld. De aangifte inkomstenbelasting kan je online twee keer invullen. Zowel een situatie met, als een situatie zonder fiscaal partners. Je kan kiezen voor de aangifte die het meest voordelig uitkomt.

Hulp bij belastingaangifte

Er zijn situaties waarin er meer kennis gevraagd wordt bij het invullen van de belastingaangifte. In dat geval kan je hulp vragen aan de boekhouder. Voor ZZP’ers en ondernemers adviseren wij altijd om een boekhouder te raadplegen. Een fout is gemakkelijk gemaakt en kan veel geld gaan kosten voor de onderneming.

 

ZEZ uitkering

Korting op je boekhoudpakket?

Genieten van nog meer voordelen?

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image