Wat is vennootschapsbelasting?

Ben je eigenaar van een Besloten Vennootschap (BV) of een Naamloos Genootschap (NV)? Dan moet ben je verplicht om Vennootschapsbelasting te betalen. Vennootschapsbelasting is de belasting die een onderneming betaalt over de winst. De vennootschapsbelasting wordt afgekort met VPB. Men spreekt daarom vaak over aangifte VPB. Per boekjaar wordt de belastbare winst berekend en daarover wordt dan vennootschapsbelasting betaalt. 

Belastingplichtig

Ondernemingen met zogeheten rechtspersoonlijkheid zijn altijd verplicht om aangifte VPB te doen. Onder ondernemingen met rechtspersoonlijkheid vallen:

  • Besloten vennootschap (BV);
  • Naamloze vennootschap (NV).  

In sommige gevallen kunnen verenigingen en stichtingen door de Belastingdienst verplicht worden om aangifte vennootschapsbelasting te doen. Zij worden door de Belastingdienst als ondernemer gekenmerkt als zij handelen vanuit winstoogpunt of concurreren van ondernemers.

Winst en tarieven

Tot een winst van euro 200.000,00 bedraagt het tarief 20%, daarna bedraagt het 25%. De winst bereken je na aftrek van inkoop, afschrijvingen, het salaris als directeur, onkosten, aftrekposten en eventueel salaris van personeelsleden.

Als directeur van jouw BV ben je in loondienst van de BV waardoor je niet in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling en de fiscale oudedagsreserve (FOR). Je dient als directeur over jouw salaris loonbelasting te betalen even als premies die ingehouden en afgedragen moeten worden. Als directeur ben je eveneens verplicht jezelf een minimumsalaris toe te kennen van 45.000 euro.

De belastingdienst zal, als je jezelf een lager salaris toekent, zelf een gebruikelijk loon vaststellen waarover je loonbelasting, premie volksverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet zal moeten betalen. Ieder jaar voor 1 juni dien je de vennootschapsbelasting te betalen.

Wijziging in tarieven

De twee tarieven van de vpb bedragen momenteel 20% en 25%. Om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken, heeft het kabinet in het regeerakkoord afgesproken dat de tarieven geleidelijk aan zullen dalen naar uiteindelijk 16% en 21% in 2021.

  • 2019: 19% en 24%
  • 2020: 17,5% en 22,5%
  • 2021: 16% en 21%

 

ZEZ uitkering

Op de hoogte blijven en genieten van veel meer ZZP voordelen?

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image