Pensioen

Sparen en pensioen

Met name jonge ZZP’ers zijn nog niet bewust bezig met het opbouwen van pensioen. Echter is het wel iets om op tijd te overwegen. Zelfstandigen die willen sparen voor een pensioen kunnen gewoon geld opzij leggen. Verreweg de meeste ZZP’ers kiezen ondanks de lage rente toch voor banksparen. Een ander deel van deze groep kiest voor een lijfrenteverzekering in combinatie met een periodieke uitkering. Er zijn verschillende mogelijkheden om je pensioen veilig te stellen. Allereerst is het belangrijk om bewust te worden van de opbouw van het pensioen. Daarnaast geven we wat handige tips bij pensioen sparen en andere vormen van pensioen opbouw. Ook hebben we een manier voor jou om geen belasting te betalen over je gespaarde pensioen. 

Pensioen opbouwen

Hoeveel opgebouwd pensioen heb ik nodig? Dat is een vraag die voor ieder een andere uitkomst heeft. In de basis is het raadzaam dat je na pensionering rekening houdt met een maximale daling van 30 procent van je inkomen. Dit betekent dat je in het meest gunstige geval 70 procent van je laatste inkomen overhoud. Tevens ziet de overheid ook de 70 procent als de ondergrens.

Veel ZZP’ers komen niet aan de ondergrens van 70 procent. Daarom is het goed om te weten dat je inkomen ten tijden van je pensioen gerechtigde leeftijd uit vier onderdelen bestaat. Namelijk de;

  • AOW;
  • Pensioen opgebouwd bij werkgevers;
  • Zelf opgebouwd pensioen;
  • Privévermogen.

Het basispensioen AOW en ANW

Tot het basispensioen wordt gerekend het pensioen dat door de overheid is geregeld. Je komt vanzelf in aanmerking tot het basispensioen als je de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar bereikt of als je partner onverhoopt komt te overlijden. Iedereen die woont en/of werkt in Nederland heeft recht op dit basispensioen. We hebben het dan over de volgende twee pensioenen:

  1. Algemene Ouderdomswet (AOW);
  2. Algemene nabestaandenwet (ANW).

Pensioen opgebouwd bij werkgevers

De AOW is dus het basispensioen vanuit de overheid. De meeste Nederlanders bouwen verder pensioen op via de werkgever. Dit is een aanvulling op de AOW. De werkgever betaalt vaak het grootste gedeelte van de premie.

Daarnaast komt het ook voor dat de werknemer en de werkgever de kosten delen en gezamenlijk een deel betalen. De bijdrage die je dan levert wordt van het brutoloon ingehouden. Werkgeverspensioenen zijn niet verplicht.

Zelf pensioen opbouwen

ZZP’ers die zelf pensioen willen opbouwen en sparen hebben diverse mogelijkheden. De meeste zelfstandigen doen dit door middel van bank sparen of deposito. Een groot nadeel van het sparen via de bank is de variabele en vooral lage rente. Er zijn banken die de spaarrente naar het nul punt hebben verlaagd.

Met een deposito blijft je vermogen een bepaalde periode vast. Dit betekent dat je gegarandeerd rendement haalt uit je spaargeld. Echter kan dit ook in het nadeel werken als de rente toch blijkt te stijgen. De afgesproken rente blijft namelijk vaststaan.

Een ander nadeel van beide spaarmethodes is dat je boven een vrijgesteld bedrag vermogensbelasting moet betalen. Een spaarrekening of deposito kent namelijk geen fiscale vrijstelling. Een andere mogelijkheid om wel pensioen op te bouwen en in aanmerking te komen voor de fiscale vrijstelling is de lijfrenteverzekering.

Lijfrenteverzekering

De lijfrenteverzekering is een manier van pensioen opbouwen die belastingvriendelijk is. Onder voorwaarden kan het bedrag dat ingelegd wordt afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Tevens hoeft er over het opgebouwde vermogen geen vermogensbelasting betaald te worden.

Overigens is dit wel onder voorwaarde dat je een pensioentekort hebt. Je betaalt pas vermogensbelasting wanneer de lijfrente uitgekeerd wordt. Houdt er rekening dat er hoge kosten verbonden kunnen worden aan een lijfrentepolis. Enkele voordelen van de lijfrenteverzekering zijn:

  • Een lijfrentepolis loopt door ongeacht wisseling van werkgever of stoppen met pensioen opbouw;
  • De lijfrentepolis kan na overlijden doorlopen naar jouw nabestaanden;
  • Het termijn van uitkeren kent geen limiet.

Pensioentekort berekenen met jaarruimte

ZZP’ers krijgen al vrij snel te maken met een pensioentekort. Zelf is het lastig om te berekenen of je wel of geen pensioentekort hebt. Dit kan je eenvoudig controleren op de website van de Belastingdienst. Je controleert dit door je jaarruimte te berekenen. Door je jaarruimte te berekenen krijg je inzichtelijk of je in een bepaald jaar een pensioentekort hebt.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Als ondernemer of ZZP’er mag je voor de inkomstenbelasting jaarlijks een deel van de winst reserveren voor de oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Met de fiscale oudedagsreserve reserveer je dus een deel van de ondernemingswinst voor het pensioen.

Het geld blijft binnen het bedrijf. Dit bedrag, de FOR moet wel op de ondernemingsbalans meegenomen worden. Een groot nadeel is dus dat je het gespaarde bedrag niet apart zet. Je stelt de belastingheffing over een deel van de winst uit. Je betaalt dan op dit moment geen belasting.

Voorwaarden Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Ieder jaar wordt door de Belastingdienst opnieuw bepaald wat het maximale bedrag is dat een ZZP’er en ondernemer mag reserveren volgens de FOR. Voor 2020 is bepaald dat je maximaal €8.000,- kunt aftrekken van de winst. Het percentage ligt op 9,44 procent van de winst.

Voor deelname aan de FOR is er verder bepaald dat je aan het urencriterium van 1.225 uur moet voldoen. Overigens moet je bedrijf als ondernemer worden gezien door de Belastingdienst en mag je verder niet de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt aan het begin van het kalenderjaar.

Alleen ZZP’ers, eenmanszaken en VOF’s kunnen gebruik maken van de Fiscale Oudedagsreserve. Bedrijfsvormen BV (Besloten Vennootschap) en CV (Commanditaire vennootschap) komen niet in aanmerking.

ZZP Pensioenfonds

In tegenstelling tot het verleden kunnen ZZP’ers tegenwoordig wel pensioen opbouwen middels de ZZP pensioenfonds. Zelfstandigen kunnen dus meedoen aan een pensioenregeling voor ZZP’ers. Vier ZZP organisaties en pensioenuitvoerder APG hebben dit in het leven geroepen.

Met de ZZP Pensioenfonds worden alle premies collectief belegd. Een groot verschil met de collectieve pensioenfonds voor werknemers is, dat de inleg bij de ZZP’ers blijft. Het bedrag dat ingelegd wordt in de ZZP pensioenfonds krijgt de ZZP’er dus ook weer terug.

Bij deze pensioenregeling bepaalt de ZZP’er hoeveel hij of zij wilt inleggen. Ook bepaald de ZZP’er zelf wanneer en hoe vaak hij of zij wilt inleggen. Het ingelegde bedrag kan tot een bepaald maximum worden afgetrokken van de belasting. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van je jaarruimte. Daarnaast bepaalt de ZZP’er zelf wanneer het pensioen wordt uitgekeerd. Het pensioen kan ook worden uitgekeerd bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Tips zelf pensioen opbouwen

Bedenk goed voor jezelf welke manier van pensioen opbouwen bij jou past. Bedenkt dat, als je pensioen gaat opbouwen, je het geld ook echt voor en langere periode kunt missen. Mocht je daar twijfels over hebben, kan je kiezen voor sparen middels spaarrekening of deposito. De looptijd kan je dan zetten op een korte looptijd of middellange looptijd. Je kan ook je koopwoning verkopen, echter is het dan de vraag hoe de woningmarkt er op dat moment uit ziet. 

In het geval van de lijfrenteverzekering moet je goed opletten op de kosten die de verzekeraar in rekening brengt. Sparen via de bank brengt veel lagere kosten met zich mee. Let in dit geval echter wel op dat het depositogarantiestelsel een bedrag van maximaal 100.000 euro garandeert. Jaren geleden zijn veel mensen namelijk spaargeld kwijtgeraakt door het faillissement van DSB Bank.

 

ZEZ uitkering

Gratis ZZP opdrachten ontvangen?

Op zoek naar ZZP'ers zonder tussenkomst van een dure bemiddelaar?

 

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

    

  

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image