De Kamer van Koophandel

Alle ondernemingen en rechtspersonen zijn in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van Kamer van Koophandel. Door de registratie heb je rechtszekerheid bij het zaken doen. Het is belangrijk om als ZZP'er te weten met wie je zaken doet. Daarnaast is het van belang om te weten wie er bevoegd is en wie er aansprakelijk is binnen een onderneming en of een onderneming wel of niet failliet is. In de Kvk handelsregister vind je alle informatie. 

Wat staat er vermeld in het handelsregister?

In het handelsregister staat vermeld met welk doel de onderneming is opgericht en wat de core business is. Daarnaast vind je meer informatie zoals;

 • De omvang van de onderneming;
 • De adressen van rechtspersonen en ondernemingen;
 • Het telefoonnummer, e-mailadres of andere adresgegevens;
 • Eventueel op hetzelfde adres gevestigde andere ondernemingen;
 • Bij een faillissement, de naam van de curator.

Wie kan zich inschrijven bij de KvK?

Iedere Nederlander of buitenlander (ongeacht uit welk land) kan zich inschrijven bij Kamer van Koophandel. Voor de inschrijving bij KvK zijn een burgerservicenummer en een bedrijfsadres noodzakelijk. Als je niet in Nederland woont, moet je ook het bewijs van domicilie in het buitenland meebrengen, maar je hoeft geen privéadres in Nederland te hebben. Voor een inschrijving moet je aan de volgende punten voldoen:

 • De ondernemer verricht een 'regelmatige maatschappelijke werkzaamheid';
 • De werkzaamheden worden tegen betaling verricht;
 • De ondernemer treedt zelfstandig op, voor eigen rekening en risico;
 • De ondernemer treedt openlijk op, in concurrentie met andere ondernemers;
 • De ondernemer neemt deel aan het economisch verkeer in een georganiseerd verband;
 • Er wordt winst of kostenbesparing als doelstelling gehanteerd.

Wanneer inschrijven bij de KvK?

Binnen een week voor en een week na de start van de onderneming moet je ingeschreven staan in het handelsregister. Dit moet ook met terugwerkende kracht als als je te laat bent met inschrijven. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens in het handelsregister actueel en correct zijn. Denk aan het doorgeven van een verhuizing of wijziging van andere gegevens.

Hoe inschrijven bij de KvK?

Voor de inschrijving dient de eigenaar van de onderneming naar de Kamer van Koophandel in de regio te gaan. Maak tijdig een afspraak via de website van de Kamer van Koophandel en vul de gevraagde gegevens in. Neem een geldig identiteitsbewijs of andere legitimatiebewijs mee. Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt er eenmalig een bedrag van €50,- in rekening gebracht. Deze kosten kunnen weggezet worden als bedrijfskosten en is Belastingaftrek mogelijk.

Tevreden ZZP'ers

Tevreden ondernemers en ZZP'ers zijn zeer belangrijk voor een bedrijf. ZZP'ers en ondernemers bij 1ZZP kunnen gebruik maken van factoring waardoor uitbetaling van de openstaande factuur sneller verloopt. Als inhurende bedrijf of opdrachtgever ontvang je enkel nog maar één verzamelfactuur in plaats van wekelijkse facturatie door ZZP'ers.

Op de verzamelfactuur wordt enkel 5% van het uurtarief in rekening gebracht voor het gebruik van het platform. Betaal geen hoge bemiddeling- of abonnementskosten meer, betaal alleen naar gebruik.

Op zoek naar gratis ZZP opdrachten of op zoek naar een ZZP'er of juist bouwen aan je eigen flexpool? Registreer je gratis.

 

ZEZ uitkering

Gratis ZZP opdrachten ontvangen of op zoek naar ZZP'ers?

Lees hoe het werkt en registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

 

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image