Samenwerkingsovereenkomst

Waarom een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst wordt ook wel eens een samenwerkingscontract. Het woord zegt het al. Twee bedrijven die samenwerken en de afspraken op op papier vastleggen. Samenwerking tussen ondernemingen gebeurt in de praktijk op regelmatige basis. Het belang van een goede samenwerkingsovereenkomst wordt nogal eens overschat. Partijen zijn in een samenwerking erbij gebaat de afspraken goed vast te leggen. Met een samenwerkingsovereenkomst voorkomen ondernemingen discussie achteraf over gemaakte afspraken. Maar wat is nu precies een samenwerkingsovereenkomst en wat staat erin?

Wanneer een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerking tussen één of meerdere bedrijven kan voor partijen lucratief uitpakken. Ten zeerste wanneer er sprake is van een groter project met waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende expertises. In eerste instantie lijkt dus bij een samenwerking geen vuil aan de lucht. Partijen zijn enthousiast en de samenwerkingsverband gaat op basis van vertrouwen.  

De realiteit leert het tegenovergestelde. In de praktijk komt het geregeld voor dat partijen de afspraken binnen de samenwerking niet naleven. Indien de afspraken in een samenwerkingscontract zijn vastgelegd, wordt het lastig aan te tonen dat één van de bedrijven de afspraken niet nakomt. 

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst is dus een schriftelijke overeenkomst tussen twee (soms meerdere) partijen. In de samenwerkingsovereenkomst wordt aangegeven op welke wijze de samenwerking tussen de partijen wordt vormgegeven. Het is van belang de besproken bepalingen en voorwaarden schriftelijk op te nemen in de overeenkomst. Misverstanden kunnen ontstaan wanneer dit niet gebeurt. In een samenwerkingscontract wordt in ieder geval het volgende opgenomen;

  • De doel van de samenwerking;
  • De duur van de samenwerking;
  • De winstverdeling tussen de partijen;
  • De verdeling van de kosten;
  • De te leveren prestaties van beide partijen;
  • De te ontvangen vergoedingen van beide partijen;
  • De overige rechten en plichten binnen de samenwerking.

Wat staat nog meer in een samenwerkingsovereenkomst?

In ieder geval wordt in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd over de doel en de duur van de samenwerking, de te verrichten prestaties van beide partijen, de te ontvangen vergoeding en de wijze waarop de samenwerking eindigt. In het laatste geval denkend aan de opzegtermijn of bij het niet naleven van afspraken. Bovendien worden de gevolgen van het niet nakomen van afspraken opgenomen in de samenwerkingscontract. Evenals de gevolgen wanneer één of meerdere partijen failliet dreigen te gaan. Allemaal zaken waarin partijen aan het begin van de samenwerking niet bij stil staan. 

Rechten samenwerkingsovereenkomst

Partijen zijn vrij om de samenwerking naar eigen gelang vorm te geven zonder verbonden te zijn aan wettelijke kaders. Daarentegen mogen de afspraken niet in strijd zijn met de wet. Betrokken ondernemingen mogen bijvoorbeeld niet afspreken om de samenwerking niet bij de Belastingdienst aan te geven. Dit is in strijd met de wet waardoor de bepaling nietig is. 

Nauwkeurigheid afspraken

De informatie in dit artikel  is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden.  Bij een samenwerkingsovereenkomst gaat het altijd om maatwerk. Het is vrijwel onvermijdelijk om een jurist in te schakelen bij het opstellen ervan. Mocht er al sprake zijn van een samenwerking en het ontstaan van conflicten, is het aan te raden juridische hulp in te schakelen bij onze partner. 

Partner worden en jouw logo hier? Neem contact met ons op.

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en backoffice software voor het opbouwen van een flexpool

Rechtstreeks contact binnen een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Nu nog geen professional nodig?

Wij helpen je graag vrijblijvend goed voor te bereiden voor de toekomst!

contact

Registreer je nu gratis!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image