Sollicitatiegesprek voeren

Tijdens het voeren van een sollicitatiegesprek probeer je te achterhalen of de sollicitant de juiste kandidaat is voor de openstaande functie. Misschien bereid jij je als ZZP'er (zelfstandige zonder personeel) wel voor om verder te gaan als ZMP'er (zelfstandige met personeel). Een sollicitatiegesprek, ook wel kennismakingsgesprek genoemd, geeft zowel de sollicitant als de gespreksvoerder de kans om elkaar beter te leren kennen. Los van het feit dat jij verwacht dat de sollicitant goed voorbereid. Zal ook de werkgever of gespreksvoerder zich goed moeten voorbereiden.  geeft niet alleen jou, maar ook de sollicitant de kans om elkaar beter te leren kennen.

Opbouw sollicitatiegesprek

Om het gesprek gestructureerd te laten lopen is het raadzaam om een goede opbouw van het gesprek in kaart te brengen. Over het algemeen bestaat de opbouw van het sollicitatiegesprek uit het volgende:

 1. Opening;
 2. Informatie over het bedrijf en de functie;
 3. Vragen stellen aan de kandidaat;
 4. Vragen van de sollicitant;
 5. Afsluiting met concrete afspraken.

Voorbereiding sollicitatiegesprek

Een goede voorbereiding is het halve werk en scheelt veel tijd tijdens het gesprek. Tevens is het sollicitatiegesprek goed voor te bereiden zodat je een goed en helder beeld kunt krijgen van de kandidaat. Stel jezelf een aantal vragen en schrijf dit op papier. Wat wil je weten van de kandidaat tijdens een interview? Zorg ervoor dat je helder en transparant bent. Wat verwacht jij van de kandidaat? En andersom, wat verwacht de kandidaat van jou en de organisatie? Hieronder vind je een overzicht met een aantal mogelijke gespreksonderwerpen die behandeld kunnen worden tijdens een interview.

 • Functie-eisen
 • Competenties
 • Persoonlijkheid
 • Krachten
 • Zwakten
 • Ervaring

Neem vooraf voldoende de tijd om goed na te gaan welke waarden en kwaliteiten een kandidaat moet bezitten om succesvol te zijn in de functie. Denk ook na over welke type werknemer je op zoek bent. Past de kandidaat in je huidige team. Gebruik het sollicitatiegesprek echt om de kandidaat te laten vertellen hoe ze die kwaliteiten tot nu toe hebben laten zien. Spreek ook af met je gesprekspartner(s) welke rolverdeling jullie aanhouden en wat de opbouw is van het gesprek.

Stel kandidaten op hun gemak

Voor veel mensen is solliciteren spannend en zorgt het voor een stressvolle periode. Probeer de kandidaat vooraf zoveel mogelijk op zijn of haar gemak te stellen. Neem gerust de tijd, stel je voor. Bied de kandidaat wat te drinken aan. Vraag of hij of zij de locatie gemakkelijk kon vinden. Begin niet gelijk met het stellen van moeilijke vragen, maar hou het nog even luchtig.

Vragen naar praktische voorbeelden

Vragen die zijn gebaseerd op praktijksituaties geven de meest waardevolle antwoorden. Ze laten zien hoe iemand met een bepaalde situatie zou omgaan en of iemand geschikt is voor de functie. Vragen over praktijksituaties zijn betrouwbaarder dan de “wat als” vragen. Een veelgebruikte gesprekstechniek is de STAR methode.

Sollicitatiegesprek voeren


STAR methode

STAR staat voor: Situatie, Taak, Actie en Resultaat. De STAR methode word soms nog uitgebreid met een extra R welke staat voor Reflectie.  

Situatie  Wat speelde er?   
Taak  Wat waren je taken?  
Actie Wat heb je concreet gedaan?   
Resultaat Wat gebeurde er daarna?   
Reflectie  Wat voor gevoel gaf het resultaat jou?   


Het belang van luisteren

Natuurlijk vertel je iets over de functie en het bedrijf en stel je gerichte vragen. Maar daarna is het aan de kandidaat. Je kunt een beter beeld vormen van de kandidaat als je hem of haar te tijd geeft om te praten. Luister goed naar wat de kandidaat zegt en haak in op voor jou belangrijke aspecten. Probeer waar nodig zoveel mogelijk door te vragen om dieper in het verhaal te komen. Laat de kandidaat vervolgens verder praten. Komt de kandidaat er even niet uit. Stel hem of haar dan gerust. Geef de kandidaat de tijd om na te denken. Las desnoods stiltes in van hooguit een aantal seconden.


Vertel over je bedrijf en werksfeer

De actuele arbeidsmarkt is zeer krap. Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe schaarser de functie. Des te belangrijker is het om jouw bedrijf te “verkopen” aan de kandidaat. Probeer de kandidaat te enthousiasmeren door te vertellen over de werksfeer. Blijf ten alle tijden realistisch. Verkoop geen onwaarheden. Dat zal enkel resulteren in teleurstelling, mocht je er met de kandidaat uitkomen. Bespreek verder de mogelijke doorgroeimogelijkheden, normen en waarden. Waarom vindt men het leuk om juist bij jou te werken?


Maak aantekeningen

Schrijf de belangrijkste punten op. Geeft de sollicitant opmerkelijke antwoorden of heb je twijfels? Schrijf deze op en vraag door. Vergeet niet om praktische vragen te stellen als: Per wanneer is de kandidaat beschikbaar? Heeft de kandidaat nog andere sollicitaties lopen? Kan de kandidaat een salarisindicatie geven en een referentie?

Wees vlug en hou het warm

Een van de meeste voorkomende klachten onder werkzoekenden is dat zij niets meer te horen krijgen na een sollicitatiegesprek. Denk je een geschikte kandidaat te hebben? Laat hem dan weten wat de vervolgstappen zijn. Gezien de huidige krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om het sollicitatieproces zo kort mogelijk te houden en de sollicitant continu te informeren. Plan (indien van toepassing) zo snel mogelijk een tweede sollicitatiegesprek. Kan je de arbeidsvoorwaarde ook aanbieden per mail? Veel sollicitanten wedden niet op één paard en gaan ook in gesprek bij andere organisaties.

 

ZEZ uitkering

Direct een ZZP'er nodig? Boek gratis de ideale ZZP'er!

Als ZZP'er gratis ZZP opdrachten ontvangen?

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

 

Volg het all-in-one platform ook op socialmedia 

    

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image