Wat is een uitkering?

Een uitkering is een geldbedrag dat een persoon herhaaldelijk ontvangt van een overheidsinstantie met als doel, het bieden van sociale zekerheid. De overheidsinstanties die in Nederland verantwoordelijk zijn voor het screenen en toekennen van uitkeringen zijn het UWV en de gemeenten. De meest bekende uitkeringen zijn de;

 • Werkloosheidsuitkering (WW)
 • Bijstandsuitkering;
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Het UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, beter bekend als het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan. Het UWV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende werknemersverzekeringen;

 • Werkloosheidswet (WW);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
 • Ziektewet;
 • Wajong;
 • Toeslagenwet.

Het UWV heeft een aantal verschillende divisies; het Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken en de divisie Uitkeren en stafafdelingen.

Starten vanuit WW 

Niet iedere ondernemer start het ondernemerschap vanuit een baan. Heb je een WW uitkering en wil je graag ondernemen, ga dan eerst in gesprek met de UWV coach. Want starten vanuit de WW is namelijk aan regels gebonden en het is goed om te weten wat je mogelijkheden zijn. In principe zijn er drie manieren om je eigen bedrijf te starten vanuit de WW:

 1. Een eigen bedrijf beginnen met een startperiode;
 2. Een eigen bedrijf beginnen zonder startperiode, met behoud van de WW-uitkering;
 3. Een eigen bedrijf starten zonder behoud van WW.

ZZP met behoud van uitkering

Het UWV maakt het mogelijk om een eigen bedrijf te starten terwijl je recht blijft houden op een uitkering. Dit is de startersregeling. Voordat je begint met de voorbereiding van je eigen bedrijf dien je eerst een afspraak te maken met een werkcoach. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zonder vooraf overleg met je werkcoach, resulteert in dat de uitkering zal worden stopgezet.

De regeling die het UWV heeft bedacht voor mensen die met behoud van uitkering een bedrijf willen starten is motiverend. De werkcoach begeleidt het traject en zal de plannen beoordelen en advies uitbrengen. Met een gedegen ondernemingsplan, positief advies en toestemming van de werkcoach mag er gestart worden. 

ZZP vanuit WW uitkering

Maak je tijdens de WW gebruik van de startersperiode, dan behoud je de uitkering voor een periode van 26 weken als voorschot. Tijdens deze 26 weken ontvang je 29% minder WW-uitkering. Heb je recht op minder dan 26 weken WW dan kun je toch gebruikmaken van de startersregeling. Je hoeft in deze periode ook niet te solliciteren maar kan je volledig richten op het opstarten van de onderneming.

Het UWV biedt tevens de mogelijkheid tot verzekeren. Een ziektewetverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zijn af te sluiten. Daarbij is een medische keuring niet vereist. Meld je binnen 13 weken aan nadat de verplichte werknemersverzekering via je werk of uitkering is gestopt. 

1ZZP voor en door ZZP'ers

Het gratis platform voor ZZP'ers. Opdrachtgevers kunnen eenvoudig ZZP'ers boeken zonder tussenkomst van dure intermediairs. Werk met de slimme urenstaten en geautomatiseerde facturen via 1ZZP.

Hoe werkt het voor ZZP'ersRegistreren is gratis voor ZZPér en opdrachtgever.

 

ZEZ uitkering

Meer weten? Lees hoe het werkt 

en registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

 

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image