Wat is een Bbz uitkering?

De afkorting Bbz staat voor Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. De Bbz is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandig ondernemers die periodiek uitgekeerd wordt. De uitkering is bedoeld voor het dagelijkse levensonderhoud. De uitkering wordt in eerste instantie als lening verstrekt voor noodlijdende ondernemers.

Bbz voor zelfstandigen

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen kent verschillende vormen van bijstandsverlening. De volgende groepen ondernemers kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de uitkering:

 • Startende ondernemers (vanuit de WW of vanuit de Bijstand een bedrijf opstarten);
 • Bestaande ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, die even in financieel zwaar weer verkeren;
 • Oudere zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar;
 • Beëindigende zelfstandigen.

Startende ondernemer

De startende ondernemer enkel in aanmerking komen voor de Bbz uitkering als het inkomen uit de onderneming lager ligt dan op bijstandsniveau. Aan het verkrijgen van de uitkering hangt een maximum van 36 maanden. Daarnaast kan de sociale dienst een financieringskapitaal verstrekken van 35.130 euro aan startende ondernemers. Dit gebeurd tevens wel als rentedragende lening.

Bestaande zelfstandigen 

Bestaande zelfstandigen (ZZP’ers of andere ondernemers) kunnen eveneens een tijdelijke uitkering ontvangen. Dit kan alleen als men niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien omdat de ondernemer last heeft van tijdelijke inkomensproblemen. Het inkomen wordt aangevuld tot het bijstandsniveau.

Voortbestaan levensvatbaar onderneming loopt gevaar

De levensvatbaarheid van de onderneming loopt gevaar. De onderneming heeft sterk behoefte aan een bedrijfskapitaal. Door de Bbz uitkering kun je een bedrag ontvangen van 190.812 euro als rentedragende lening. Let op: de lening moet in 10 jaar worden afgelost en het renteniveau van banken wordt daarbij gehanteerd.

Oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf

Ben je ouder dan 55 jaar en moet je helaas de onderneming staken omdat deze niet levensvatbaar is? De Bbz uitkering voorziet voor deze groep eveneens een aanvulling op het inkomen. De aanvulling duurt maximaal 12 maanden. Dit geld is bedoeld voor de levensonderhoud en zal eveneens niet meer zijn dan het bijstandsniveau. Als voorwaarde wordt gesteld dat je binnen de periode van de uitkering het bedrijf beëindigd.

Voorwaarden Bbz uitkering

Om voor een Bbz uitkering in aanmerking te komen moeten er aan bepaalde eisen worden voldaan. De aanvrager;

 • Is minimaal 18 jaar;
 • Heeft nog geen pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
 • Is woonachtig in Nederland;
 • Heeft een bedrijf gevestigd in Nederland;
 • Beschikt over onvoldoende middelen en kan dit ook niet krijgen;
 • Kan aantonen tijdelijk niet zakelijke kosten kunt dragen;
 • Kan aantonen het levensonderhoud niet meer betaald kan worden;
 • Afhankelijk is van de inkomsten van het bedrijf voor de levensonderhoud.

Hoe werkt een Bbz

In veel gevallen is een uitkering via het Bbz een lening. De gemeente toetst het vermogen en het bedrijfsresultaat. Het kan zijn dat de lening, al dan niet gedeeltelijk terug betaald moet worden. In sommige gevallen komt men in aanmerking voor kwijtschelding. 

Bbz aanvragen

Bbz aanvragen kan bij de eigen gemeente. Daarnaast zijn er gespecialiseerde bureaus die je op weg kunnen helpen.

 

ZEZ uitkering

Het gratis all-in-one platform voor ZZP'ers. Ontvang nu gratis jouw opdrachten!

Op zoek naar ZZP'ers?

Boek nu de eerste maand gratis en zonder verplichtingen jouw ZZP'ers!

Registreer je nu. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

    

Boek nu de eerste week gratis
en vrijblijvend ZZP'ers

Betaal tijdelijk geen 5% bemiddelingsfee

Image