Wat is een Bbz uitkering?

De afkorting Bbz staat voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. De Bbz is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandig ondernemers die periodiek uitgekeerd wordt. ZZP’ers met een tijdelijk liquiditeitsproblemen komen daarvoor in aanmerking. De uitkering is bedoeld voor het dagelijkse levensonderhoud. De uitkering wordt in eerste instantie als lening verstrekt voor noodlijdende ondernemers.

Bbz uitkering ZZP tijdens coronavirus

Op 28 februari werd via het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de eerste patiënt bekend gemaakt dat besmet raakte met de coronavirus. Het virus groeide uit tot een pandemie met economische gevolgen voor veel ondernemers. ZZP’ers die financieel getroffen zijn door de gevolgen van de coronavirus, kunnen gebruik maken van de Bbz uitkering ZZP. In de volksmond ook 'bijzondere bijstand' genoemd. Het kabinet heeft tijdens de pandemie de Bbz regeling aangepast. Eerst behandelen we de oorspronkelijke Bbz regeling die naar alle waarschijnlijkheid zal terugkeren.

Oorspronkelijke Bbz regeling voor ondernemers

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen kent verschillende vormen van bijstandsverlening. De volgende groepen ondernemers kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de uitkering:

 • Startende ondernemers (vanuit de WW of vanuit de Bijstand een bedrijf opstarten);
 • Bestaande ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, die even in financieel zwaar weer verkeren;
 • Oudere zelfstandigen die ouder zijn dan 55 jaar;
 • Beëindigende zelfstandigen. 
Startende ondernemer

De startende ondernemer enkel in aanmerking komen voor de Bbz uitkering als het inkomen uit de onderneming lager ligt dan op bijstandsniveau. Aan het verkrijgen van de uitkering hangt een maximum van 36 maanden. Daarnaast kan de sociale dienst een financieringskapitaal verstrekken van 35.130 euro aan startende ondernemers. Dit gebeurd tevens wel als rentedragende lening.

Bestaande zelfstandigen 

Bestaande zelfstandigen (ZZP’ers of andere ondernemers) kunnen eveneens een tijdelijke uitkering ontvangen. Dit kan alleen als men niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien omdat de ondernemer last heeft van tijdelijke inkomensproblemen. Het inkomen wordt aangevuld tot het bijstandsniveau.

Voortbestaan levensvatbaar onderneming loopt gevaar

De levensvatbaarheid van de onderneming loopt gevaar. De onderneming heeft sterk behoefte aan een bedrijfskapitaal. Door de Bbz uitkering kun je een bedrag ontvangen van 190.812 euro als rentedragende lening. Let op: de lening moet in 10 jaar worden afgelost en het renteniveau van banken wordt daarbij gehanteerd.

Oudere zelfstandigen met een niet levensvatbaar bedrijf

Ben je ouder dan 55 jaar en moet je helaas de onderneming staken omdat deze niet levensvatbaar is? De Bbz uitkering voorziet voor deze groep eveneens een aanvulling op het inkomen. De aanvulling duurt maximaal 12 maanden. Dit geld is bedoeld voor de levensonderhoud en zal eveneens niet meer zijn dan het bijstandsniveau. Als voorwaarde wordt gesteld dat je binnen de periode van de uitkering het bedrijf beëindigd.

Voorwaarden ZZP Bbz uitkering

Om voor een Bbz uitkering in aanmerking te komen moeten er aan bepaalde eisen worden voldaan. De aanvrager;

 • Is minimaal 18 jaar;
 • Heeft nog geen pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
 • Is woonachtig in Nederland;
 • Heeft een bedrijf gevestigd in Nederland;
 • Beschikt over onvoldoende middelen en kan dit ook niet krijgen;
 • Kan aantonen tijdelijk niet zakelijke kosten kunt dragen;
 • Kan aantonen het levensonderhoud niet meer betaald kan worden;
 • Afhankelijk is van de inkomsten van het bedrijf voor de levensonderhoud.

Lees ook: “ZZP Nieuws

Bbz regeling terugbetalen

In veel gevallen is de Bbz uitkering een lening. De gemeente toetst het vermogen en het bedrijfsresultaat. Het kan zijn dat de lening, al dan niet gedeeltelijk terug betaald moet worden. In sommige gevallen komt men in aanmerking voor kwijtschelding. 

Bbz uitkering aanvragen

Bbz aanvragen kan bij de eigen gemeente. Daarnaast zijn er gespecialiseerde bureaus die je op weg kunnen helpen.

Bbz uitkering 2020

ZZP’ers met een levensvatbaar bedrijf maar door de corona-crisis in 2020 tijdelijk in de problemen zijn gekomen, kunnen rekenen op een versoepeling van de oorspronkelijke Bbz regeling. Het inkomen zal aangevuld worden tot het bijstandsminimum.

Met de versoepeling van de aanvraag hoef je niet meer vooraf te tonen dat je onderneming levensvatbaar is. Dit resulteert in een snellere afhandeling van de Bbz uitkering.

Bbz uitkering ZZP

De Bbz uitkering wordt omgezet in een gift en hoeft in de corona-periode niet worden terugbetaald. Ook niet als achteraf blijkt dat het heel goed gaat met het bedrijf. Daarnaast wordt er ook niet getoetst op vermogen of gezamenlijk inkomen.

De bijstand geldt voor alle ZZP’ers. Ook voor ZZP’ers die voldoende vermogen hebben. Met of zonder partner. Echter komt het woord bijstand in deze regeling goed tot zijn recht. Netto kunnen samenwonende of getrouwde stellen rekenen op maximaal 1500 euro. Alle alleenstaanden kunnen rekenen op ongeveer 1050 netto.

ZZP’ers kunnen tijdens de corona-crisis met deze regeling ook sneller een lening krijgen voor werkkapitaal. De lening gaat tot maximaal 10.157 euro. Deze regeling kan normaal tot wel 13 weken duren. In deze nieuwe situatie zal dit proces versneld worden naar 4 weken.

ZEZ uitkering

Ontvang als ZZP'er gratis ZZP opdrachten.

Bouw als opdrachtgever een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar maar wel met de voordelen van de backoffice van een bemiddelaar.

 

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image