Wat is een ZEZ uitkering?

Ben je zwanger en werk je als ZZP'er en voldoe je aan het urencriterium? Dan heb je recht op een uitkering tijdens je zwangerschapsverlof, net als vrouwen die in loondienst werken. Als je voor het UWV als zelfstandige geldt, heb je recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De uitkering krijg je op grond van de regeling ‘Zelfstandig en Zwanger’ en duurt minimaal zestien weken. Je ZEZ uitkering bedraagt maximaal het bruto wettelijk minimumloon.

Wanneer zelfstandige?

Voor het UWV ben je een zelfstandige:

  1. Als je zelfstandig ondernemer bent. Het maakt niet uit of je personeel hebt of ZZP’er bent en ook niet of je directeur-eigenaar bent of directeur-grootaandeelhouder.
  2. Als je meewerkt in het bedrijf van je partner die zelfstandig ondernemer is.
  3. Als je mede-aandeelhouder bent van het bedrijf waar je werkt.
  4. Als je een zelfstandig beroepsbeoefenaar bent, zoals freelancer, huisarts of tandarts, artiest, gastouder, zorgverlener via persoonsgebonden budget (pgb), alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.

Let op: je komt alleen in aanmerking voor de ZEZ uitkering als je al als zelfstandige werkte voordat je zwanger werd.

Hoogte ZEZ uitkering

De hoogte van je ZEZ uitkering hangt af van je inkomen in het jaar vóór je zwanger wordt en van het aantal uren dat je in dat jaar hebt gewerkt.

Heb je minimaal 1.225 uur als zelfstandige gewerkt? Dan krijg je tijdens je verlof de maximale ZEZ uitkering. Je ontvangt per werkdag een uitkering die gelijk is aan het bruto minimum dagloon.  Heb je minder dan 1.225 uur als zelfstandige gewerkt? Dan is de hoogte van de uitkering afhankelijk van je winst in het voorafgaande jaar. Dat geldt ook als je meewerkend echtgenote of partner in een bedrijf

De ZEZ uitkering kan dus nooit meer, maar wel minder zijn dan het brutominimumloon per werkdag. Over zaterdagen en zondagen ontvang je geen uitkering. Als je pas kort als ZZP'er aan de slag bent (minder dan een jaar), dan wordt de hoogte van de uitkering berekend over het aantal dagen dat je als ZZP'er hebt gewerkt voordat je zwanger werd.

Bovenop je uitkering ontvang je 8 procent vakantiegeld. Dit bedrag krijg je nadat je zwangerschapsuitkering is afgelopen. Ontvang je een ZEZ uitkering in de maand mei, dan krijg je in mei vakantiegeld over de periode tot en met 30 april en na afloop de rest.

ZEZ uitkering en belasting

Op je ZEZ uitkering wordt loonbelasting, sociale premies en de bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden. Deze inhoudingen kan je als voorheffing in mindering brengen op je definitieve aanslag over het jaar (of de jaren) waarin je je ZEZ uitkering ontving. Bij je belastingaangifte geef je je ZEZ-uitkering van het UWV aan als loon.

Duur van de ZEZ uitkering

In totaal ontvang je minimaal 16 weken een ZEZ-uitkering. Die bestaat uit twee uitkeringen:

  1. Een zwangerschapsuitkering die ingaat tussen zes en vier weken vóór de datum dat je bent uitgerekend, tot de dag van je bevalling.
  2. Een bevallingsuitkering tot minimaal tien weken na de geboorte van je baby.

Je mag zelf bepalen wanneer je stopt met werken. Voel je je goed en wil je je zwangerschapsuitkering later laten ingaan dan zes weken vóór de datum dat je bent uitgerekend? Dan mag je de ingangsdatum uitstellen tot uiterlijk vier weken voor de vermoedelijke bevaldatum. De opgespaarde uitkeringsdagen mag je optellen bij de periode waarover je je bevallingsuitkering krijgt.

Het is niet te voorspellen wanneer je baby daadwerkelijk wordt geboren. Mocht je baby te vroeg geboren worden of juist later komen dan de uitgerekende datum, dan gebeurt er het volgende met de uitkering:

Te vroeg geboren

Beval je al voordat je zwangerschapsverlof is ingegaan? Dan krijg je zestien weken bevallingsuitkering vanaf de dag van de geboorte.

Komt je baby vroeger dan uitgerekend maar was je wel al met verlof, dan tel je de werkdagen dat je minder dan zes weken de zwangerschapsuitkering hebt ontvangen op bij de periode waarin je je bevallingsuitkering krijgt.

Later dan uitgerekend

Komt de baby later dan de uitgerekende datum, dan loopt je zwangerschapsuitkering door tot het moment van de bevalling. Je bevallingsuitkering gaat in zodra de baby is geboren. De extra ontvangen uitkeringsdagen vóór je bevalling gaan niet van je bevallingsuitkering af. Je hebt dan dus langer dan zestien weken een uitkering. In totaal kun je nooit minder dan zestien weken een ZEZ-uitkering krijgen, maar wel méér

Tweeling of meerling?

Als je zwanger bent van een tweeling of een meerling, gaat je verlof en je zwangerschapsuitkering al eerder in: tussen de tien en acht weken voor de uitgerekende datum.

ZEZ Uitkering aanvragen

Wanneer vraag je de ZEZ-uitkering bij het UWV aan? Doe dit op z’n vroegst als je 24 weken zwanger bent en uiterlijk twee weken vóórdat je je uitkering wilt laten ingaan. Dit doe je met het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering, dat je kunt downloaden op de site van het UWV. Telefonisch aanvragen kan ook via UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Bij de aanvraag moet je een schriftelijke zwangerschapsverklaring van je arts of verloskundige meesturen met daarin de uitgerekende datum.

Zwangerschapsverlof vergoed door verzekering?

Het is mogelijk om je als zelfstandig ondernemer particulier te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid met een aov-verzekering. Vaak ontvang je van die verzekering ook een uitkering voor arbeidsongeschiktheid tijdens je zwangerschapsverlof. Als je zo’n verzekering hebt, heb je ook recht op een ZEZ-uitkering. Je ontvangt dus eigenlijk een dubbele uitkering: die van je verzekeraar én de ZEZ-uitkering. Vaak zijn er bij verzekeraars wel regels tegen die ‘dubbele dekking’ en zal hun uitkering daardoor lager uitvallen. Vraag je verzekeraar hoe dit precies zit. Via een aov-vergelijker kun je uitzoeken welke verzekering het beste bij jou past.

Heb je een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet bij het UWV? Dan heb je ook recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. In dat geval wordt de verzekering alleen uitbetaald als deze hoger is dan de ZEZ-uitkering. Als jouw verzekering bij het UWV lager is dan het wettelijk minimumloon, kun je misschien nog een aanvulling krijgen zodat je zwangerschaps- en bevallingsuitkering wel even hoog is als het wettelijk minimumloon. In dat geval moet je die aanvulling apart aanvragen via het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering.

Gedeeltelijk in loondienst

Werk je gedeeltelijk als zelfstandige en gedeeltelijk in loondienst? Dan kan je recht hebben op meerdere uitkeringen tijdens je zwangerschap en na je bevalling. Je krijgt dan alle uitkeringen waarop je recht hebt, behalve als je daardoor méér zou ontvangen dan wat je in totaal verdient. Het teveel wordt afgetrokken van het totaal van je uitkeringen.

Vervangster betalen

Het kan slim zijn om met je ZEZ uitkering een vervanger te betalen. Als je je rond je bevalling laat vervangen door bijvoorbeeld iemand van een uitzend- of bemiddelingsorganisatie, kun je daaraan rechtstreeks je ZEZ uitkering laten overmaken. Wat je nog tekortkomt, moet je zelf bijleggen. Het voordeel is dat er in dit geval geen belasting of premies worden ingehouden. Je ZEZ uitkering wordt namelijk bruto overgemaakt. Van deze mogelijkheid kun je alleen gebruikmaken als je je gedurende de gehele uitkeringsperiode laat vervangen.

Hoe en wanneer krijg ik mijn geld?

Je krijgt je uitkering elke maand uitbetaald door het UWV rond de 23e van de maand. Alleen als je je laat vervangen door iemand van een uitzend- of bemiddelingsbureau, dan wordt de ZEZ uitkering door het UWV aan het bureau betaald.

Je plichten

Als je een ZEZ uitkering hebt aangevraagd, moet je je aan een aantal plichten houden. Zo verwacht het UWV dat je alle post van het instituut leest en reageert als dat nodig

Ook verwachten ze dat je het UWV gedurende de uitkering voorziet van alle informatie die zij nodig hebben en van jou vragen. Die informatie moet kloppen, volledig zijn en op tijd worden Geef je onjuiste of onvolledige informatie door, dan kan het zijn dat je geen uitkering krijgt of een minder hoog bedrag. Ook kun je hier een boete voor krijgen. Als je bewust informatie achter houdt, doet het UWV hiervan aangifte.

Verandert er iets in jouw situatie nadat je je aanvraag voor de uitkering al hebt ingediend? Dan moet je die veranderingen ook aan het UWV doorgeven.

 

ZEZ uitkering

Gratis ZZP opdrachten ontvangen of op zoek naar ZZP'ers?

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image