Wat is de Wkkgz wet?

De afkorting Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het leveren van goede zorg is belangrijk voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Om goede zorg te kunnen waarborgen heeft de overheid de inhoud daarvan wettelijk vastgelegd. Tevens staat er in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorgWkkgz (Wkkgz) wat er moet gebeuren als mensen of een zorgvrager klachten hebben over de zorg.

Waarom de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 ingegaan. Het doel van de nieuwe Wet is dat zorgaanbieders voldoen aan de regelgeving om de kwaliteit van de te verlenen zorg te verbeteren. Onzorgvuldigheden en ongewenste gebeurtenissen kunnen worden gemeld.

Val ik onder de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, ook voor de ZZP’er. Enkele voorbeelden zijn verpleeghuizen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en huisartsen maar ook bedrijfsartsen en andere specialisten die clienten mogen beoordelen op de gezondheidstoestand of een medische begeleiding bieden. De Wet geldt niet voor handelingen van schoonheidsspecialisten, visagisten en niet voor de de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

  • De Wet Wkkgz geldt tevens voor ZZP zorgverleners die;
  • Via de Wet langdurige zorg werken;
  • Via de Zorgverzekeringswet zorg verlenen;
  • Zorg verlenen waarbij de cliënt zelf betaalt;
  • In het BIG-register staan vermeld;
  • Alternatieve geneeswijzen aanbieden;
  • Cosmetische behandelingen aanbieden.

Download gratis: "Wkkgz E-book"

Wkkgz ebook

Klachtencommissie Wkkgz

Mocht een cliënt een klacht hebben over de prestatie van zorgverlening, bekijk de klacht objectief. Kom gezamenlijk tot een oplossing voor het probleem. Als zorgverlener ben je gebaat bij het leveren van oplossingen en het bieden van goede zorg aan de cliënt. en is de cliënt gebaat met goede zorg die tot tevredenheid leidt. Als zorgaanbieder krijg je de ruimte om klachten en kwaliteitssystemen te maken die passen binnen jouw organisatie.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan extra steun bieden, mocht de klacht van een cliënt leiden tot een claim.

Uitzonderingen Wkkgz

Als je uitsluitend zorg verleent dat onder de Jeugdwet Zorg valt of als men uitsluitend werkt onder de wet WMO is er geen verplichting voor de WKKGZ. Twijfel je of je gebruik moet maken van de wet Wkkgz? De rijksoverheid heeft een folder uitgegeven waardoor je erachter kan komen of jij ook onder de WKKGZ valt. Download de folder van de Belastingdienst, 'Wat is Wkkgz.pdf'.

Wkkgz afsluiten

Zorg voor Zzp is een erkende klachtenregeling voor zelfstandigen in de zorg. Zorg voor ZZP ondersteunt ZZP'ers die vallen onder de Wkkgz. Deze organisatie gelooft erin dat het voor de zelfstandige zorgverlener niet kostbaar hoeft te zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving. De processen zijn volledig geautomatiseerd en hebben daarbij ingespeeld op de vraag vanuit de markt zodat zij een klachtenregeling met geschilleninstantie kunnen aanbieden voor €5,66 per maand.

Zorg voor ZZP

Website: www.zorgvoorzzp.nl

Verplichte meldingen bij IGJ

Zorgaanbieders zijn op grond van de Wkkgz verplicht om een aantal situaties zo snel mogelijk bij IGJ te doen. Het gaat om:

Download Wkkgz brochures

Aan welke regels moet een aanbieder voldoen?.pdf
Meest gestelde vragen door zorg professionals.pdf
Handreiking voor ZZP'ers in de Zorg.pdf
Val ik onder de Wkkgz?.pdf

Bron: rijksoverheid.nl

ZEZ uitkering

Ontvang als ZZP'er gratis ZZP opdrachten.

Bouw als opdrachtgever een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar maar wel met de voordelen van de backoffice van een bemiddelaar.

 

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image