Wkkgz betekenis

De afkorting Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het leveren van goede zorg is belangrijk voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener. Om goede zorg te kunnen waarborgen heeft de overheid de inhoud daarvan wettelijk vastgelegd. Tevens staat er in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wat er moet gebeuren als mensen of een zorgvrager klachten hebben over de zorg.

Waarom de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 ingegaan. Het doel van de nieuwe Wet is dat zorgaanbieders voldoen aan de regelgeving om de kwaliteit van de te verlenen zorg te verbeteren. Onzorgvuldigheden en ongewenste gebeurtenissen kunnen worden gemeld. 

Voor wie geldt de Wkkgz?

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders, ook voor de ZZP’er. Enkele voorbeelden zijn verpleeghuizen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten en huisartsen maar ook bedrijfsartsen en andere specialisten die clienten mogen beoordelen op de gezondheidstoestand of een medische begeleiding bieden. De Wet geldt niet voor handelingen van schoonheidsspecialisten, visagisten en niet voor de de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

De Wet Wkkgz geldt tevens voor ZZP zorgverleners die;

  • Via de Wet langdurige zorg werken;
  • Via de Zorgverzekeringswet zorg verlenen;
  • Zorg verlenen waarbij de cliënt zelf betaalt;
  • In het BIG-register staan vermeld;
  • Alternatieve geneeswijzen aanbieden;
  • Cosmetische behandelingen aanbieden.
Wkkgz
 

Wat te doen bij een klacht

Mocht een cliënt een klacht hebben over de prestatie van zorgverlening, bekijk de klacht objectief. Kom gezamenlijk tot een oplossing voor het probleem. Als zorgverlener ben je gebaat bij het leveren van oplossingen en het bieden van goede zorg aan de cliënt. en is de cliënt gebaat met goede zorg die tot tevredenheid leidt. Als zorgaanbieder krijg je de ruimte om klachten en kwaliteitssystemen te maken die passen binnen jouw organisatie.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan extra steun bieden, mocht de klacht van een cliënt leiden tot een claim.

Uitzonderingen Wkkgz

Als je uitsluitend zorg verleent die onder de Jeugdwet Zorg valt of als men
uitsluitend werkt onder de wet WMO is er geen verplichting voor de WKKGZ. Twijfel je of je gebruik moet maken van de wet Wkkgz? De rijksoverheid heeft een folder uitgegeven waardoor je erachter kan komen of jij ook onder de WKKGZ valt. Download de folder van de Belastingdienst, 'Wat is Wkkgz.pdf'.

WKKGZ afsluiten en kosten

Op dit moment zijn er verschillende aanbieders van faciliteiten in het kader van de (Wkkgz-)klachten- en geschillenregeling. 1ZZP is in gesprek met diverse partijen om een goede aanbieder voor jou te kunnen vinden.

Download Wkkgz brochures van de Belastingdienst

Aan welke regels moet een aanbieder voldoen?.pdf
Meest gestelde vragen door zorg professionals.pdf
Handreiking voor ZZP'ers in de Zorg.pdf
Val ik onder de Wkkgz?.pdf

Bron: rijksoverheid.nl

1ZZP voor en door ZZP'ers

Tevreden ondernemers en ZZP'ers zijn zeer belangrijk voor een bedrijf. ZZP'ers en ondernemers bij 1ZZP kunnen gebruik maken van factoring waardoor uitbetaling van de openstaande factuur sneller verloopt. Als inhurende bedrijf of opdrachtgever ontvang je enkel nog maar één verzamelfactuur in plaats van wekelijkse facturatie door ZZP'ers.

Op de verzamelfactuur wordt enkel 5% van het uurtarief in rekening gebracht voor het gebruik van het platform. Betaal geen hoge bemiddeling- of abonnementskosten meer, betaal alleen naar gebruik.

Op zoek naar gratis ZZP opdrachten of op zoek naar een ZZP'er of juist bouwen aan je eigen flexpoolRegistreer je gratis.

 

ZEZ uitkering

ZZP'er inhuren zorg of gratis ZZP zorg opdrachten? 

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

 

 

Boek nu de eerste week gratis
en vrijblijvend ZZP'ers

Betaal tijdelijk geen 5% bemiddelingsfee

Image