Aangifte inkomstenbelasting ZZP 2019

Aangifte inkomstenbelasting ZZP 2019

Iedere ZZP'er en ondernemer ontkomt niet aan de fiscale verplichting om belasting te betalen. Belasting betalen is niet leuk, echter zijn er diverse regelingen waardoor je als ZZP'er en ondernemer minder belasting hoeft te betalen. Met name voor de startende ZZP'er zijn er een aantal gunstige aftrekposten. 

Wat betekent aftrekposten

Met aftrekposten, ook wel bekend als Belastingaftrek, wordt bedoeld dat de kosten die gemaakt worden voor de onderneming, aftrekbaar zijn van de winst. Als ZZP'er en ondernemer geniet je van een flink aantal belastingvoordelen, de belangrijkste vind je hieronder.

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Zorg ervoor dat je op tijd aangifte doet. De Belastingdienst verstuurd meestal eerst een herinnering waarna een aanmaning volgt. Mocht de aangifte dan toch te laat binnen komen, riskeer je een verzuimboete. Vul de aangifte altijd naar waarheid in. Bij opzettelijk of onvolledig invullen van de aangifte, riskeer je een vergrijpboete. 

Voorbeelden van aftrekposten

Onderstaand hebben wij een aantal belangrijke aftrekposten voor je opgesomd. 

Zakelijke kosten

Zakelijke kosten zijn kosten die nodig die betrekking hebben tot de onderneming en nodig zijn voor de uitoefening van de onderneming. Zakelijke kosten zijn aftrekbaar van de winst. Enkele voorbeelden van zakelijke zijn kantoorkosten, huur van bedrijfsruimte, verzekeringen, inschrijving KvK en telefoonkosten.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een vastgesteld bedrag van €7.280,-. De zelfstandigenaftrek geldt enkel voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur en die aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Startersaftrek

Je komt enkel in aanmerking voor de startersaftrek als je eveneens in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek. Voorwaarde is dat de afgelopen vijf jaar niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek is toegepast, of de afgelopen vijf jaar geen onderneming hebt gehad.

MKB winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een aftrekpost van 14% en bedoeld om kleine ondernemers te stimuleren. Doordat de aftrekpost de fiscale winst verlaagt, is er minder belasting verschuldigd. Echter werkt de aftrekpost nadelig bij verlies. De MKB winstvrijstelling is er ook voor parttime ZZP'ers

KOR (Kleine ondernemers regeling)

Zoals de naam het al zegt is deze aftrekpost voor de kleine ondernemer. Informeer bij je boekhouder of je hiervoor in aanmerking komt.

Investeringsaftrek

Een veel vergeten maar zeker een interessante regeling is de investeringsaftrek voor (startende) ZZP’ers. Investeer je meer dan €2.300,- in een kalenderjaar aan bedrijfsmiddelen en apparatuur dan kan je dit als aftrekpost meenemen. Je hebt recht op 28% als aftrekpost op de aanschafwaarde, mits de aanschafwaarde tussen de €2.300,- en €56.642,- ligt. Is de investering hoger geweest, zullen de aftrekpercentages lager liggen.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)Aangifte inkomstenbelasting ZZP

Voor de oudedagsvoorziening kan je jaarlijks een bedrag opzij zetten. Hierover hoeft geen belasting betaalt te worden. Let op! Het is een uitstel van betaling. De belasting over dit bedrag wordt later berekend.
 

Meewerkaftrek voor uw partner

Mits je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur, kan je een bepaald bedrag aftrekken van de winst, als je partner onbetaald meewerkt in jouw onderneming. Het bedrag hangt af van de hoogte van de winst en het aantal uren dat je partner heeft meegewerkt in de onderneming.
 

Ondernemers verliezen verrekenen

In het geval de onderneming verlies lijdt is dit te verrekenen met inkomsten uit werk (dienstverband) en woning uit box 1 van datzelfde jaar. Is na de berekening van je belastbaar inkomen het verlies dermate groot dat het negatief uitpakt, mag het verrekent worden met de belastbare inkomens van de drie voorgaande jaren. Mocht dit (voor een deel) niet mogelijk zijn dan biedt de Belastingdienst zelfs de mogelijkheid, onder voorwaarde, het belastbaar inkomen te verrekenen met de afgelopen 9 jaar.

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en back office software

Rechtstreeks contact met een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Ik help je graag verder

contact

Registreer je nu gratis en ga direct aan de slag!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image