Werk

De toekomst

De maatschappij en haar behoeften veranderen snel. Digitale ontwikkelingen maken een leven lang leren voor werknemers belangrijker dan ooit tevoren. Er komt nieuw soort werk bij en ander werk zal niet meer worden gedaan. Je werkgever gaat steeds meer van je verwachten in kennen en kunnen. Mensen worden niet alleen concurrenten van elkaar maar ook robotisering maakt het moeilijk voor de mens. Tegelijkertijd ontstaat ook een gig economie omdat de behoefte van de mens is verandert. Organisaties kijken echter nog te veel naar de productiviteit in het hier en nu. Hoe ziet de toekomst eruit? Dit zijn de verwachtingen voor de komende jaren.

Robotisering

Voor de aankomende jaren wordt er verwacht dat het internet nog sneller gaat worden. Op naar 8G? Mobiel internet wordt steeds belangrijker. Kunstmatige intelligentie (AI, artificial intelligence) gaat verder in opmars. Maar ook big data analytics en cloud technologie zal zich verder gaan ontwikkelen en daarmee belangrijker worden voor organisaties.

Er zijn al branches waar men het al heeft over investeringen in machine learning en virtual reality. Hierbij hoef je niet te denken aan robots zoals in de Terminator films. Het verschilt sterk per branche hoe de robots ingezet zullen gaan worden. Maar dat er robotisering plaats zal vinden is één ding dat zeker is. Tijdens de industriële revolutie hebben onze voorouders ook ingrijpende veranderingen mogen meemaken.

Banen verdwijnen

Naar schatting zullen er in de nabije toekosmt, in ieder geval tot 2024, 75 miljoen banen verdwijnen. En je raad het al. Dit zal komen door robotisering. Niet getreurd. Tegelijkertijd zullen er ook ongeveer 135 miljoen banen bijkomen. Overigens zitten daar ook banen bij die verdere automatisering in de hand zullen werken.

Banen zoals Data Analisten en Software Ontwikkelaars. Met de snelle groei van ICT worden ook Digitale Marketingstrategen belangrijk. De klantenservice, training en development, innovatiemanagers, verkoop en marketing zullen naar verwachting ook een groei maken.

Verdeling werkzaamheden

Op dit moment wordt arbeid voor gemiddeld 72 procent verricht voor de mens en 28 procent door machines. De verwachting is dat deze verhouding sterk zal gaan veranderen in het voordeel van de machine/robot. Uit onderzoek wordt er verwacht dat in de nabije toekomst het werk voor 56% naar de mens gaat en voor 44 procent naar de robot.

Nieuwe vaardigheden

In de nabije toekomst en naar verwachting in 2025 zullen benodigde competenties flink veranderen. Veel van de huidige competenties zullen dan niet meer nodig zijn. De competenties die juist belangrijker worden zijn:

  • Creativiteit;
  • Originaliteit;
  • Kritisch denkvermogen;
  • Overtuigingskracht;
  • Analytisch denkvermogen;
  • Onderhandelingsvaardigheden;
  • Oog voor detail;
  • Flexibiliteit.

Leven lang leren

Door het voorgaande zullen medewerkers en leidinggevenden zich moeten ontwikkelen. Ontwikkelen in de vorm van bijscholing of omscholing. Dit om het verschil tussen de aanwezige en benodigde vaardigheden en competenties te verkleinen.

Om het verschil in competenties in eigen medewerkers op te vangen zullen organisaties vaker gebruik gaan maken van ZZP’ers en freelancers. Het is voor de organisaties van belang een goede aanpak te realiseren voor omscholing en bijscholing om tijdig te kunnen sturen op de ontwikkeling van de ontbrekende competenties.


Lees ook: “Flinke toename aan ZZP’ers in de zorg sector” 

Data

Steeds meer organisaties worden er bewust van dat het verzamelen van data essentieel is. Steeds meer organisaties gaan zich hier in ontwikkelen. Daarin wordt er een sterke groei verwacht. Strategieën en beslissingen zullen steeds vaker genomen worden op basis van data.

Data tools, en Data Analisten zullen vaker opgeleid worden en gebruikt worden om data binnen te halen. Data wordt vervolgens geanalyseerd en daaruit zullen acties en beslissingen ontstaan.

Lees ook: “Door aanhoudende groei ZZP’ers ontstaat er een gig economie” 

ZZP’ers en Freelancers

Eerder in dit artikel aangegeven dat flexibiliteit steeds belangrijker gaat worden voor de toekomst. De werkenden zullen volgens voorspellingen steeds meer uit ZZP’ers en freelancers gaan bestaan. Millennials en Generatie Z hechten veel waarde aan vrijheid. Zij zijn dan ook steeds meer geneigd om het traditionele werken achter zich te laten. 1ZZP.nl faciliteert voor ZZP’ers het gemak van geautomatiseerde urenstaten, facturatie, overeenkomsten en factoring. Het all-in-one ZZP platform werkt als een marktplaats voor opdrachtgevers.

Lees ook: “Uniek en toegankelijk platform zorgt voor verbinding” 

 

ZEZ uitkering

Gratis ZZP opdrachten ontvangen?

Eigen flexpool bouwen zonder tussenkomst van een dure bemiddelaar?

 

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

    

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image