ZZP freelance uurtarief bepalen

Bepalen van je ZZP uurtarief

Uurtarief bepalen als ZZP'er. Hoe bepaal je als ZZP'er je eigen uurtarief? Voor sommigen is het natte vingerwerk, een ander laat er een hele berekening op los. Een standaard uurtarief bestaat niet. Misschien zit je er zelfs mee in je maag want als je het uurtarief vermenigvuldigt met je werkuren, wat hou je dan nog onderaan de streep over? 


Uurtarief berekenen

Bedenk dat je als ZZP'er met veel kosten te maken krijgt. Naast je vaste lasten zowel zakelijk als prive heb je ook te maken met variabele kosten. Als je net begonnen bent met ondernemen heb je te maken met startkosten, aanloopkosten en eventueel reclame kosten. Misschien moet je gereedschap, machines of een auto aanschaffen.

Een hele grote kosten post is je huisvestingskosten tenzij je een werkruimte of kantoor aan huis hebt. Verder kan je ook te maken krijgen met bijvoorbeeld administratiekosten, verkoop- en representatiekosten, rentekosten, autokosten, afschrijvingskosten.

Oververzekeren euro zzp

Een verzekering is een afspraak tussen de verzekeringsmaatschappij en verzekerde persoon of bedrijf. Mensen en bedrijven verzekeren zich vaak tegen onzekere voorvallen. Bij opgelopen schade zal de verzekeringsmaatschappij de verzekerde (geheel, gedeeltelijk of soms niet) schadeloos stellen tegen betaling van een premie. Verzekeringen zijn optioneel, het risico kan je zelf het beste inschatten. Bij verzekeringen voor ZZP'ers kan je denken aan;

Netto uurtarief

Iedere ZZP'er en ondernemer met een eenmanszaak betaalt inkomstenbelasting. Als je zeker weet dat je in aamerking komt voor enkele belastingvoordelen zoals de MKB-winstvrijstelling, startersaftrek en de FOR dan kan je deze meenemen in het berekenen van je uurtarief. Hou er ook rekening mee dat je nog een keer op vakantie wilt. Vanuitgaande dat je 30 dagen per jaar op vakantie gaat en vijf dagen per week werkt, blijven er 230 werkdagen over. Dit zijn 1.840 werkuren. 

Maar al deze uren zijn niet direct declarabel. Dat wil zeggen dat je niet al deze uren direct kan factureren naar de opdrachtgever. Met name in het begin ben je veel tijd kwijt aan netwerken, administratie en acquisitie. Als je de laatst genoemde uren eraf haalt, houdt je de werkelijke declarabele uren over. Deze zijn samen met reiskosten en eventuele reistijdkosten door te berekenen naar de opdrachtgever, Neem dit wel duidelijk mee in je algemene voorwaarden of contract. Het systeem van 1ZZP neemt dit automatisch mee en alle bijkomende kosten kan je verwerken in de urenstaten en wordt automatisch verwerkt in je factuur.
 
urenstaat zzp
 urenstaten reiskosten zzp

Uurtarief bepalen ZZP

Waar hangt een uurtarief nog meer van af?

  • Specialisatie van de opdracht en jouw vaardigheid
  • Duur of omvang van de opdracht
  • Concurrentie – vraag en aanbod
  • Het verwachtingspatroon van je opdrachtgever 
  • Je onderhandelingspotitie en overtuiging

Complexiteit

Het is ontzettend lastig om een gedegen uurtarief te bepalen. Een te hoog uurtarief schrikt potentiele opdrachtgevers af en een te laag uurtarief is onderwaardering voor je werk en levert te weinig inkomen op. Om een globaal beeld te krijgen kan je altijd vergelijken met andere ZZP'ers. Neem dit echter niet als leidraad.
 
 

ZEZ uitkering

Het gratis all-in-one platform voor ZZP'ers. Ontvang nu gratis jouw opdrachten!

Op zoek naar ZZP'ers?

Boek nu de eerste maand gratis en zonder verplichtingen jouw ZZP'ers!

Registreer je nu. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

    

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image