hoge kosten

Kabinet wil tarieven van ZZP’ers in de zorg begrenzen vanwege hoge kosten

ZZP’ers in de zorg mogen waarschijnlijk in de toekomst niet meer enorm hoge tarieven rekenen voor hun dienstverlening. Volgens het kabinet moet het uurtarief ‘in redelijke verhouding staan’ tot de loonkosten van een werknemer in loondienst. Belangenbehartigers in de sector zorg en regeringspartijen VVD en D66 zijn onaangenaam verrast.

Lees ook: “Flinke toename aan ZZP'ers en Freelancers in de Zorg sector” 

In 2018 telde de zorg sector ruim 188.000 flexwerkers. Dit aantal is circa 15 procent van de totale werkzame mensen in de zorg. De 188.000 flexwerkers bestaan uit ZZP’ers in de zorg en arbeidskrachten met flexcontracten. In 2010 bestond dit aantal nog uit 2 procent en is sinds 2018 met 13 procent gestegen. Deze ontwikkeling baart het kabinet flinke zorgen.

"De toename van het aantal flexwerkers bij onder andere ziekenhuizen, ggz-instellingen of in de ouderenzorg leidt tot risico’s in termen van continuïteit, kwaliteit of hogere kosten"

aldus bewindslieden op Volksgezondheid.

Stijging kosten door inhuur

Met name de hoge kosten op de inhuur van deze groep stijgt enorm. De kosten in de gehandicaptenzorg en de ggz zijn vrijwel verdubbeld. De kosten in de verpleeghuizen en thuiszorg stegen bijna met 55 procent. Bij ziekenhuizen ligt dit percentage op 23 procent. Deze stijging heeft voornamelijk te maken met de inhuur via bemiddelingsbureaus

Lees ook: “Torenhoge kosten voor zorg sector door inhuur flexkracht

Hoge kosten door ZZP bemiddelingsbureaus

De tussenkomst van dure bemiddelingsbureaus zorgt voor hogere tarieven en ook variëren de rekeningen van ZZP’ers sterk. Waar een ZZP Verpleegkundige soms 40 euro per uur vraagt, doet de bemiddelaar er een flinke schep bovenop. Het kabinet wilt hier op ingrijpen aangezien het om publieke gelden gaat.

“Zorginstellingen en cliënten zijn gebaat bij voldoende uitgeruste en toegeruste medewerkers tegen een passend loon of uurtarief”

Maximumtarief ZZP’er in de zorg

Er gaat een nog nader te bepalen maximum uurtarief komen, waar de kosten voor pensioenopbouw en de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering in zitten. Samen met werkgevers en werknemers wilt het ministerie van Volksgezondheid kijken naar werkafspraken betreft het maximaliseren van de tarieven. Er zal ook onderzoek plaatsvinden om via de zorginkopers de tarieven te begrenzen.

Lees ook: “Wet AVG en privacywetgeving zorg en welzijn

Brancheorganisatie SoloPartners

Brancheorganisatie SoloPartners heeft onder de ZZP’ers in de zorg een enquête gehouden. Uit de enquête bleek dat flexwerkers gemiddeld een tarief van 42 euro per uur hanteren.

Uit een enquête van SoloPartners, de brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals, blijkt dat flexwerkers nu gemiddeld een tarief hanteren van 42 euro per uur.

,,Een verrassend standpunt. Hoe dit maximumtarief tot stand komt en of dit überhaupt haalbaar is, gaan wij op de voet volgen.”

aldus SoloPartners over de kabinetsplannen.

ZZP’ers in de zorg zijn niet duur. In tegenstelling tot werknemers hebben de werkgevers niet meer te maken met loondoorbetaling bij ziekte, uitbetaling van eindejaarsuitkeringen en vakantiegelden.

“Minister de Jonge kan zich beter inzetten om de banen van ZZP’ers weer aantrekkelijker te maken”

aldus VVD-Kamerlid Kelly Regterschot

Lex Tabak, specialist ondernemerschap in de zorg, vindt de visie van het kabinet ‘heel bijzonder’. Volgens de berekeningen van Tabak zijn ZZP’ers in de zorg helemaal niet duurder als het ziekteverzuim wordt meegerekend. Tabak is verbaast over het feit dat het kabinet denkt met de sociale partners te kunnen besluiten over uurtarieven van zelfstandigen en andere flexwerkers.

“Dat zou een unieke stap zijn”

zegt Lex Tabak

Regeringspartij VVD is onaangenaam verrast en niet blij met het kabinetsplan. ”Minister De Jonge stelt nu de flexwerkers inclusief de zzp’ers die werken in de zorg ter discussie, terwijl zij op dit moment bijdragen aan de oplossing” laat kamerlid Kelly Regterschot weten. Daarnaast is ook D66 is kritisch. "Een wettelijk maximumtarief voor ZZP’ers zien wij echt niet zitten". D66 kamerlid Marijke van Beukering betwijfelt of de plannen juridisch zijn toegestaan. Het gaat immers om ondernemers die zelf de prijs van hun dienstverlening mogen bepalen. Donderdag wordt er met de Tweede Kamer en het kabinet verder gesproken over de problematiek op de arbeidsmarkt in de zorg.

Artikel opslaan: "Begrenzing uurtarief ZZP'er in de zorg vanwege hoge kosten.pdf"

Bron: AD.nl

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en back office software

Rechtstreeks contact met een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Ik help je graag verder

contact

Registreer je nu gratis en ga direct aan de slag!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image