Wetswijzigingen 1 juli

Wetswijzigingen vanaf 1 juli voor ZZP en MKB

De afgelopen maanden zijn er een aantal wetswijzigingen ingegaan. Over een kleine twee weken zal er nog het één en ander gaan veranderen. Per 1 juli zullen er opnieuw wetswijzigingen plaatsvinden. De veranderingen zullen effect hebben op de ZZP’er en het MKB. Hier blijft het niet bij. Per 1 oktober en 1 januari zullen er nog meer wetswijzigingen plaatsvinden. Je kunt je hier al op voorbereiden. De meest relevante wetswijzigingen hebben we voor je verzameld. Maar laten we eerst beginnen met de wetten die onlangs in werking zijn getreden.

Wetswijzigingen per april 2019

De volgende vier relevante wetswijzigingen zijn recent in werking getreden.


Verplicht vermelden van BIG registratie nummer per 1 april 2019

Per 1 april is het verplicht voor ZZP’ers in de zorg het BIG registratie nummer te vermelden en kenbaar te maken. Zorgverleners moeten hun BIG registratie zichtbaar voeren. Dat wil zeggen dat het BIG registratie nummer te zien moet zijn op de facturen, het briefpapier en de overeenkomsten van de ZZP'ers. Achterliggende gedachte van deze regeling is transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via het nummer is een BIG-geregistreerde zorgverlener eenvoudig terug te vinden in het BIG-register. Patiënten en belanghebbenden kunnen op deze wijze eenvoudig controleren of je als zorgverlener staat geregistreerd in het BIG register.

ZZP zorgverlener valt per 1 april 2019 onder tuchtrechtspraak Wet BIG

Ben je op ZZP basis werkzaam als professionele zorgverlener, verleen je individuele gezondheidszorg en heb je een BIG registratie? Dan moet je er per 1 april 2019 rekening mee houden dat je onder de tuchtrechtspraak valt zoals beschreven in de Wet BIG. Dit betekent dat patiënten en cliënten bij onvrede naar het tuchtcollege kunnen stappen en ondersteuning kunnen krijgen bij een tuchtklacht. Onder professionele zorgverleners vallen: artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, verloskundigen en gezondheidszorgpsychologen. De tuchtrechter kan een, al dan niet tijdelijk en gegrond, beroepsverbod opleggen. Opnieuw registreren in het BIG register zal moeizamer verlopen.

Overheden moeten per 18 april 2019 digitaal facturen kunnen ontvangen

Voer jij werkzaamheden uit als zelfstandige voor de overheid? Per 18 april 2019 zijn alle overheden zoals gemeenten, provincies, de rijksoverheid en waterschappen verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen conform de Aanbestedingswet. De factuur kan je dus direct naar het desbetreffende overheidsorgaan versturen. E-factureren (digitaal factureren) levert een besparing op van 1 miljard euro op jaarbasis. Daarnaast is het eenvoudiger, sneller en zorgvuldiger.

Energiebesparing verplicht te melden voor 1 juli 2019

Gezien de nog beperkte tijd is dit een zeer belangrijke wijziging voor ZZP’ers die energie verbruiken. Je valt onder de informatie- en energiebesparingsverplichting als je verbruik meer is dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan m3 aardgas. Circa 100.000 ondernemers krijgen te maken met de informatieplicht. De druk op de energiebesparende maatregelen wordt daarmee versneld opgevoerd. De overheid zal van je verwachten dat je energie besparende maatregelen zal nemen indien niet aan de wettelijke eis wordt voldaan. De wetswijziging is op 27 februari 2019 ingegaan en moet uiterlijk 1 juli 2019 gerapporteerd zijn in het eLoket van RVO.nl.

Wetswijzigingen per 1 juli 2019

De volgende wetswijzigingen zullen al snel in werking treden. Het grote deel van de zelfstandigen krijgt hier (nog) niet mee te maken. Desalniettemin is het de moeite waard om deze aandachtig door te lezen.

Stijging op het minimum jeugdloon

Geniet je van de groei van jouw bedrijf maar wil je de groei voorzichtig voortzetten en niet al te hoge kosten maken? Misschien overweeg je wel om daarom jonge medewerkers aan te nemen binnen je bedrijf. Medewerkers met (veel) meer arbeidsjaren zijn vaak een hoge kostenpost. Houd in gedachte dat er een wetswijziging per 1 juli 2019 ingaat waarbij het minimum jeugdloon stijgt. De stijging is in juli 2017 voor het eerst ingezet. In 2017 genoten 22 jarige medewerkers al een volledig minimumloon. Per 1 juli 2019 zullen 21 jarigen al recht hebben op een 100% volledig minimumloon. Voor de 18- tot en met 20-jarige zal het vaste percentage van het wettelijke minimumloon verder stijgen.

Wetswijzigingen

Wetswijziging aandelen aan toonder van kracht

De nieuwe Wet; de Wet omzetting aandelen aan toonder gaat per 1 juli 2019 in. Mocht je als ZZP’er aandelen aan toonder in bezit hebben, laat deze dan via het Naamloos Vennootschap (NV) op naam stellen. De anonieme aandelen moeten vanaf 2020 op naam gesteld zijn. Doe dit tijdig. De rechten van de aandelen vervallen na 1 januari 2021.

Wetswijzigingen per 1 oktober 2019 en 1 januari 2020

Voorlopig is het nog niet zo ver, maar het is zeker dat de volgende wetswijzigingen in werking zullen treden. Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Tankstations moeten vaker E10 benzine aanbieden per 1 oktober 2019

De overheid maakt het per 1 oktober verplicht voor pomphouders om meer E10 benzine aan te bieden. E10 is minder slecht voor het milieu vanwege een lagere CO2 uitstoot. Minimaal de helft van de tankinstallaties moeten geschikt zijn voor E10 benzine.
 

Nieuwe BTW-nummers voor eenmanszaken

Op 1 januari 2020 worden alle BTW-nummers van eenmanszaken gewijzigd. De wetswijziging moet identiteitsfraude voorkomen en meer privacybescherming bieden. Daar waar voorheen het BSN-nummer gekoppeld was aan het BTW-nummer. De verandering geldt voor de ruim één miljoen eenmanszaken geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Ondervind je last van het voeren van het BTW-nummer? Dan mag je per heden stoppen met het communiceren van het BTW-nummer op je website.

Personenvennootschappen op de schop

Werk je als ZZP’er samen in een (Vennootschap onder Firma) VOF, Maatschap (of Commanditaire Vennootschap (CV)), ook bekend als de personenvennootschappen, dan krijg je per 1 januari 2020 met een grote verandering te maken. De verschillen tussen het VOF en Maatschap zullen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt er één rechtsvorm terug.

De wijziging heeft met name invloed op de aansprakelijkheid. Bij het CV krijgt de stille vennoot meer bevoegdheden. Door de regels simplistisch te maken wordt de overdracht van een bedrijf eenvoudiger en moet dit samenwerkingen verder stimuleren.

 

Flinke wijziging Kleine ondernemersregeling (KOR)

De huidige Kleine ondernemersregeling zoals wij deze kennen verdwijnt. Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Op dit moment ontvangt de ondernemer een BTW vrijstelling of vermindering als er per jaar minder dan 1.883 euro aan BTW is betaalt. Met de ingang van de wijziging per 1 januari 2020 zal er naar de totale omzet gekeken worden of er gebruik kan worden gemaakt van de KOR. Heb je straks een omzet van maximaal 20.000 euro en wil je gebruik maken van de KOR? Meld je dan vanaf 1 juni 2019 aan via de website van de Belastingdienst. Let er wel op dat de aanmelding voor 20 november binnen is bij de Belastingdienst.
 

1ZZP Nieuws

Wil je altijd op de hoogte blijven van het nieuws binnen het MKB en ZZP? Wil je genieten van nog meer voordelen van 1ZZP? Zoek en boek gratis jouw ZZP'er of word als ZZP'er binnen 24 uur uitbetaald. Meld je gratis aan of lees verder hoe 1ZZP werkt.

 

ZEZ uitkering

Gratis ZZP opdrachten ontvangen of op zoek naar ZZP'ers?

Lees hoe het werkt en registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

Lees ook: "Massaal verzet verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering"

Lees ook: "Uniek en toegankelijk platform zorgt voor verbinding"

Lees ook: "Als ZZP'er een werktuimte thuis, externe kantoor of flexwerkplek"

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image