BIG wet

Onrust door Wet BIG II

Onder een groot aantal verpleegkundigen waaronder ZZP verpleegkundigen heerst onrust over de invoering van de nieuwe Wet BIG II. Vakmensen willen dat de nieuwe wet van tafel gaat. De nieuwe wet moet meer onderscheid gaan maken tussen de Verpleegkundige MBO 4 en de Verpleegkundige HBO. Voor de HBO verpleegkundige wordt de zogeheten regieverpleegkundige in het leven geroepen.

Nieuwe wet: Wet BIG II

In juni werd door minister Bruno Bruins de nieuwe wet gepresenteerd voor werkgevers, vakbonden en belangenorganisaties. Tijdens de presentatie werd het voor aanwezige partijen helder dat niet iedere verpleegkundige in aanmerking komt voor de nieuwe functie.

Sterker nog, slechts een klein deel van de verpleegkundigen en ZZP’ers komt in aanmerking voor de functie regieverpleegkundige. Alle overige ZZP’ers en verpleegkundigen zullen extra scholing moeten volgen.

De minister heeft een overgangsregeling in de nieuwe wet opgenomen. De overgangsregeling heeft de minister samen met werkgevers, vakbonden en belangenorganisaties ondertekend. 

Huidige situatie verpleegkundigen

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 170.000 verpleegkundigen aan het werk. Daarvan heeft ongeveer 40 procent een 'in-service' diploma of een BBL opleiding gevolgd. BBL staat voor Beroepsbegeleidende leerweg. Deze vakmensen zijn voornamelijk op de werkvloer opgeleid.

Het gros van de verpleegkundigen heeft een mbo diploma. Circa 30 procent van deze mensen zijn hbo geschoold. Momenteel worden deze groepen als gelijkwaardig gezien op de werkvloer. Ervaring speelt in de praktijk een belangrijkere rol dan de opleidingsniveau.

Gevolgen nieuwe wet

Is een hbo verpleegkundige voor 2012 gediplomeerd? Dan zal de verpleegkundige volgens de nieuwe wet een toets moeten maken. Het is nog de vraag wat de studielast van de toets is. De gevolgen zijn groter voor mbo verpleegkundigen, BBL’ers en anderen die op de werkvloer zijn opgeleid. Voor deze groep betekent het dat zij opnieuw de schoolbanken in moeten. Vermoedelijk kan een dergelijke scholingsprogramma enkele maanden tot een aantal jaren duren.

Vakbonden en werkgevers zijn momenteel bezig met cao onderhandelingen. De onderhandelingen verlopen moeizaam. Daarnaast heerst er een flinke krapte binnen de zorgsector. Zorgorganisaties hebben moeite om aan personeel te komen. Er wordt gevreesd dat ervaren arbeidskrachten de zorg zullen gaan verlaten waardoor de uitstroom verder toeneemt. Men zal er mogelijk voor gaan kiezen om in een andere functie aan de slag te gaan of om de overstap te gaan maken naar het ondernemerschap. Het aantal ZZP’ers in de zorg sector neemt sterk toe door ontevredenheid in de sector.

Verpleegkundige aan het woord

Een verpleegkundige geeft het volgende aan: "De nieuwe wet zorgt ervoor dat collega's met jaren ervaring straks gedegradeerd worden", "Het voelt alsof onze opgedane werkervaring met de nieuwe wet niets waard is omdat we niet de juiste opleiding gevolgd hebben."

Enkel hbo verpleegkundigen die na 2012 zijn opgeleid, worden direct regieverpleegkundige.

Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden

Volgens de Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) is functiedifferentiatie al jaren een onderwerp dat ter discussie staat. Volgens de V&VN is de nieuwe wet besloten omdat het via de werkvloer niet van de grond kwam.

De zorg wordt steeds complexer. Verpleegkundigen moeten volgens de V&VN beter voorbereid zijn op de toekomst. De nieuwe wet is dus wel degelijk belangrijk volgens deze organisatie. "Het moet de kwaliteit ten goede komen, maar nu is er onrust omdat onze leden niet weten wat het precies gaat betekenen."

Minister Bruins van Medische Zorg

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport gaat meer tijd geven aan betrokken partijen om onrust weg te nemen. De minister gaat het wetsvoorstel BIG II pas na de zomer indienen bij de Tweede Kamer.

De minister geeft zelf aan dat hij bereid is te luisteren naar "een aanvullend of verbeterd advies inzake de overgangsregeling, mits alle partijen daar gezamenlijk volledig achterstaan". Alle betrokken partijen gaan de komende periode verder in onderhandeling over de inhoud van de overgangsregeling.

Minister Bruins wilt de extra tijd benutten om tot een breder draagvlak te komen. De minister is niet voornemens om het wetsvoorstel in te trekken. Verder stelt de minister dat het wetsvoorstel een wens is van de beroepsorganisaties zelf.

  

ZEZ uitkering

Gratis ZZP opdrachten ontvangen of op zoek naar ZZP'ers?

Lees hoe het werkt en registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

Lees ook: "Nieuwe ZZP wet: Vervanger voor wet DBA krijgt steeds meer vorm"

Lees ook: "Massaal verzet verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering"

Lees ook: "Uniek en toegankelijk platform zorgt voor verbinding"

Lees ook: "Als ZZP'er een werktuimte thuis, externe kantoor of flexwerkplek"

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image