aov

Verplichte verzekeringen ZZP

Alle ZZP’ers in Nederland zullen in de toekomst standaard verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Zoals eerder deze week bekend werd, wordt de hoogte van de premie inkomensafhankelijk en hangt dit verder af van de duur van de wachttijd.

AOV verplicht 2020

Dit is het voorstel dat gisteren is gepresenteerd door Stichting van de Arbeid. De stichting bestaat uit werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO en vakbonden FNV, CNV en VCP. Het voorstel is een verdere uitwerking van een onderdeel uit het pensioenakkoord.

Naar verwachting zullen zelfstandigen met een bruto jaarinkomen vanaf 20.000 euro, circa tussen de 120 euro en de 220 euro bruto per maand kwijt zijn aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Netto komen deze bedragen uit tussen de 85 euro en de 150 euro per maand.

AOV freelancer

De daadwerkelijke hoogte van de premie is afhankelijk van de keuze van de zelfstandige. De keuze zit hem in de wachttijd, ofwel het eigen risico waarvoor de ZZP’er kiest. Kiest een zelfstandige voor een eigen risico van een halfjaar, dan valt de premie hoger uit dan dat er gekozen wordt voor een eigen risico van twee jaar.

Mocht een ZZP’er arbeidsongeschikt raken, dan gaat de uitkering dus in nadat de periode is verlopen. De verzekering zal volgens het voorstel een inkomen tot maximaal 30.000 euro bruto per jaar dekken. Dat komt neer op 1650 euro per maand, het wettelijk minimumloon. Naar schatting vallen 70 procent de ZZP’ers daaronder.

Verplichte aov ZZP wanneer?

Naar alle verwachtingen zal het kabinet nog voor de zomer laten weten of het voorstel wordt aangenomen. De verwachting is dat het nog enkele jaren gaat duren voordat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering van start gaat.

Het staat zelfstandigen vrij om naast de verplichte aov, zich ook aanvullen te laten verzekeren. Hierbij kun je denken aan een broodfonds of crowdsurance. Ongeveer één op de vijf ZZP’ers in Nederland heeft een vorm van aov verzekering.

Waarom ZZP aov?

Steeds minder ZZP’ers zijn verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Een voel genoemde reden is dat men het te kostbaar vindt. In het jaar 2013 was bijna nog bijna een kwart van de zelfstandigen verzekerd. In 2018 daalde dit percentage naar ongeveer 19 procent. De afname heeft ook te maken met de enorme toevlucht van het werknemers naar het ondernemerschap.

De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering moet, net als bij werknemersverzekeringen, worden geïnd door de Belastingdienst. De werkelijke uitvoering zal de UWV tot zich nemen. Op het moment dat een zelfstandigen arbeidsongeschikt raakt, moet er een re-integratietraject worden gestart.

Uurtarief ZZP

De sociale partners verwachten dat een deel van de ZZP’ers de premies zullen doorberekenen in het uurtarief. De verwachting is ook dat een deel van de laagbetaalde zelfstandigen dit niet zal doen.

De regeringspartijen willen liever geen aparte regeling voor zelfstandigen. De voorkeur ging uit naar een volksverzekering voor alle werkenden. Dit zou een voordeligere oplossing zijn. Sociale partners konden zich hier niet in vinden. Dit zou veel te lang duren vanwege een stelselvernieuwing.

Bron: AD.nl, nos.nl

ZEZ uitkering

Ontvang als ZZP'er gratis ZZP opdrachten.

Bouw als opdrachtgever een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar maar wel met de voordelen van de backoffice van een bemiddelaar.

 

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image