2021

Wetswijzigingen per 2021 voor MKB en ZZP

MKB en ZZP komen vanaf januari 2021 in aanraking met nieuwe wetten en regelgeving. Zo zal de huurverlaging voor ZZP’ers hulp bieden bij zelfstandigen die geraakt zijn door de coronacrisis. De vernieuwde franchisewet moet meer evenwicht brengen in de baten van zowel de franchisegever als de franchisenemer. Verder gaat de zelfstandigenaftrek omlaag en wordt het aanschaffen van een bedrijfspand kostbaarder. Het volgende kunnen midden- en kleinbedrijven en eenmanszaken in 2021 verwachten. 

Huurverlaging door corona

Ondernemers die in een sociale huurwoning wonen en waarvan het inkomen is gedaald als gevolg van de coronacrisis zullen in aanmerking komen voor huurverlaging. Een aanvraag voor huurverlaging kan volgend jaar ingediend worden bij de woningcorporatie. Om in aanmerking te komen dient de ondernemer aantoonbaar te maken dat het inkomen ten minste 6 maanden voor de aanvraag is gedaald tot een bepaald inkomensgrens. 

  • 23.225 euro per jaar voor eenpersoonshuishoudens.
  • 23.175 euro per jaar voor eenpersoonshuishoudens.
  • 31.550 euro per jaar voor meerpersoonshuishoudens.
  • 31.475 euro per jaar voor meerpersoonshuishoudens.

Lees ook "TOZO vaak nog niet uitgekeerd. Termijn verschilt per gemeente"

Zelfstandigenaftrek 2021 omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt 360 euro lager dan in 2020. Het bedrag komt in 2021 uit op 6.670 euro ten opzichte van 7.030 euro in 2020. Ondanks de verlaging in de zelfstandigenaftrek, gaat de ondernemer er weinig op achteruit. De zelfstandigenaftrek wordt gecompenseerd doordat de arbeidskorting en algemene heffingskorting in 2020 zullen stijgen. 

Ondernemers die ten minste 1.225 uur in een kalenderjaar in het bedrijf werkten, komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2020 ieder jaar verlaagd. Het is de bedoeling dat de verlaging tot 2036 wordt verlaagd naar 3.240 euro. De exacte ingangsdatum van deze wetswijziging is nog onbekend. 

Lees ook: "Zelfstandigenaftrek voor zelfstandigen sneller verlaagd vanaf 2021"

Franchisecode wordt vervangen door de Franchisewet

De nieuwe Franchisewet vervangt de franchisecode om meer gelijkheid te krijgen in de relatie tussen de franchisegever en de franchisenemer. Beide partijen hebben in 2021 meer informatieplicht. Voordat een overeenkomst tussen beide partijen ondertekend wordt, dienen beide alle, voor de onderneming relevante informatie, met elkaar te bespreken. Tussentijdse wijzigingen in de franchise onderneming vooraf kenbaar gemaakt te worden. Op dit moment kan de franchisegever eenzijdig afspraken wijzigen. Vanaf 2021 komen daar instemmingsregels voor. 

Voor ondernemers die willen stoppen met de franchise samenwerking, geldt vanaf 2021 een concurrentiebeding van maximaal 1 jaar. Het wordt verboden voor de franchisegever de onderneming voor een minder aantrekkelijk bedrag te verkopen. De nieuwe wet geldt voor ondernemingen die een overeenkomst afsluiten na 1 januari 2021. Voor lopende overeenkomsten geldt een overgangstermijn van 2 jaar. Het is nog onbekend wanneer de nieuwe wet daadwerkelijk haar intrede maakt.

Lees ook: "Nieuwe ZZP wet kan nog jaren duren. Toekomst zelfstandigen onzeker"

Eenvoudiger verblijfsvergunning buitenlandse medewerkers

Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor een innovatieve startup makkelijker om buitenlands personeel, met een specifieke kennis aan te trekken voor de onderneming.
Op dit moment kan dit nog niet bij jonge innoverende ondernemingen omdat deze bedrijven nog niet het salaris kunnen voldoen om een verblijfsvergunning te ontvangen. Dit verandert per 2021 met de nieuwe verblijfsregeling voor startups. Het wordt voor de onderneming eenvoudiger omdat er een lager salaris aangeboden kan worden. Het lagere salaris moet wel gecompenseerd worden met een aandeel in het bedrijf. Exacte ingangsdatum van de wet is nog onbekend. 

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) 2021

Het doel van de WHOA is om faillissementen bij ondernemingen te voorkomen. Bedrijven die in de financiële problemen zitten kunnen vanaf 1 januari 2021 tot een akkoord komen met schuldeisers om het bedrijf te herstructureren. Dit proces verloopt via de rechtbank. Indien de rechter met de aanvraag akkoord gaat, dient de schuldeiser zich te houden aan de afspraken. Dit geldt ook voor schuldeisers die niet akkoord gaan met de afspraken. In deze situatie kan het zijn dat schuldeisers akkoord moeten gaan met een kwijtschelding of een gedeeltelijke afboeking van de schulden. 

Lees ook: "WHOA aangenomen. Snel intreding nieuwe faillissementswet"

Kopen van bedrijfspand wordt duurder

Voor starters op de woningmarkt tot 35 jaar wordt het betalen van de overdrachtsbelasting per 2021 afgeschaft. Dit geldt bestaande woningen. Tot op heden betaalden particulieren 2 procent overdrachtsbelasting van het aankoopbedrag van de woning. Echter gaat de overdrachtsbelasting voor bedrijven en de aankoop van een tweede woning omhoog. Dit percentage gaat van 6 naar 8 procent. De aankoop van een pand als belegging gaat dus vanaf 1 januari 2021 omhoog. Dit geldt ook voor ouders die een woning kopen voor hun kind. Exacte ingangsdatum is nog onbekend. 

Meldplicht bij belastingontduiking en-/of belastingontwijking

Accountants, belastingadviseurs, advocaten of financieel adviseurs die betrokken zijn bij fiscale constructies die gebruikt worden voor belastingontwijking moeten deze grensoverschrijdende constructies vanaf 1 januari 2021 binnen 30 dagen melden. De melding dient gedaan te worden bij de fiscus. De meldplicht gaat met terugwerkende kracht in. Denk aan voordelen in constructies bij ontduiking of uitwijking voor de inkomstenbelasting, loonbelasting, erfbelasting en vennootschapsbelasting. Indien de melding niet gedaan wordt, riskeren betrokkenen een boete. 

Baangerelateerde investeringskorting (BIK) 2021

De overheid wil bedrijven stimuleren te investeren in bedrijfsmiddelen middels de BIK. Indien de ondernemings investeert in nieuwe computersystemen, een (elektrische) wagenpark of andere machines, ontvangt de onderneming een korting van 3 procent op de investeringsbedrag bij investeringen onder 5.000.000 euro per kalenderjaar. In deze situatie geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. Voor investeringen boven de 5.000.000 euro per kalenderjaar geldt een korting van 2,44 procent. De kortingen worden verrekend via de loonheffing en geldt enkel voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 gedaan zijn. 

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en backoffice software voor het opbouwen van een flexpool

Rechtstreeks contact binnen een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Nu nog geen professional nodig?

Wij helpen je graag vrijblijvend goed voor te bereiden voor de toekomst!

contact

Registreer je nu gratis!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image