personeel

Nieuwe wetten voor ondernemingen en werknemers 2021

Het jaar 2020 loopt ten einde. Veel ondernemers en ook personeel willen het jaar 2020 zo snel mogelijk achter zich laten. Vanaf 1 januari 2021 krijgen ondernemers en personeel te maken met nieuwe wetten en regelgeving. De belangrijkste wetswijzigingen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en personeel volgen hieronder. 

Nieuw minimumloon 2021

Vanaf 1 januari 2021 worden de minimumlonen in Nederland verhoogd. De verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) geldt voor volwassenen. Bovendien wordt het wettelijk minimumjeugdloon eveneens verhoogd. De WML 2021 voor volwassenen wordt vastgesteld op: 

 • €77,76 per werkdag;
 • €388,80 per week;
 • €1.684,80 per maand.

In de wet is geen minimum uurloon opgenomen. Er worden vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wel uurlonen gepubliceerd. Echter kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. In het geval van een uitzendkracht, dient het uurloon minimaal gelijk te zijn aan het salaris per dag, week of maand. 

Lees ook: "Dit moet je weten als er geen werkzaamheden zijn voor je werknemer"

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingevoerd. De overheid stimuleert ondernemingen om investeringen te doen in (en na) crisistijd. Denk aan investeringen in nieuwe machines, zonnepanelen of elektrische auto’s. Tot en met 31 december 2022 kunnen bedrijven gebruik maken van deze korting. Met de korting kunnen bedrijven onder bepaalde voorwaarden investeringen verrekenen met de loonheffing.  

De korting ziet er als volgt uit:

 • 3 procent bij investeringen tot 5 miljoen euro per kalenderjaar.
 • 2,44 procent bij investeringen boven 5 miljoen euro per kalenderjaar.

Bij de aanvraag voor de Baangerelateerde Investeringskorting geldt een ondergrens van 1.500 euro per bedrijfsmiddel en 20.000 euro per aanvraag. De Baangerelateerde Investeringskorting geldt voor nieuwe investeringen een niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Tevens kunnen er maximaal vier BIK aanvragen per jaar worden gedaan waarvan maximaal één per kwartaal. De investeringen moeten binnen zes maanden in gebruik zijn genomen.

Lees ook: "Dit gaat er vanaf januari 2021 veranderen voor MKB en ZZP"

Steun omscholen personeel bij MKB 

Vanaf 1 januari 2021 investeert het kabinet in het omscholen van personeel naar beroepen in sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is. Dit zijn de zogenaamde krapteberoepen. Hierbij gaat het tevens ook om beroepen die nodig zijn om de klimaat- en energietransitie uit te voeren. Bedrijven betalen zelf de helft aan een omscholingstraject de andere helft wordt door de overheid gefinancierd. Alleen bedrijven die minder dan 250 medewerkers (MKB) in dienst hebben komen in aanmerking voor de financiering van dit traject. 

Wijziging in vrije ruimte WKR

Vanaf 1 januari 2021 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) iets verlaagd. Door de verlaging heeft een bedrijf minder ruimte om personeel belastingvrij cadeaus of andere vergoedingen te geven. De verlaging wordt gecompenseerd met de verruiming van de vrijstelling voor scholingskosten. Buiten de vrije ruimte om kunnen bedrijven wel onder de gerichte vrijstelling van de WKR personeel belastingvrij dingen geven of aanbieden. De volgende wijzigingen in de WKR zullen in 2021 plaatsvinden:

 • De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000 euro gaat terug naar 1,7 procent. In 2020 was dit percentage tijdelijk 3 procent in verband met de coronamaatregelen;
 • Het percentage boven de 400.000 euro gaat op 1 januari 2021 omlaag naar 1,18 procent van de loonsom. Dit was 1,2 procent.

Lees ook: "Kleineondernemersregeling 2021 (KOR) - Corona getroffen ondernemer"

Enkel vergoeding gemaakte reiskosten

Het overgrote deel van de werkgevers betalen een vaste reiskostenvergoeding aan hun personeel. Op dit moment werken er veel werknemers vanuit huis. Daardoor maken werknemers niet meer de nodige kosten voor het reizen maar ontvangen in veel gevallen nog wel de reiskostenvergoeding. Vanaf 1 januari 2021 mogen werkgevers niet meer belastingvrij de reiskostenvergoeding toekennen. Dit werd in 2020 nog wel toegestaan vanwege de onverwachte wijziging in de werksituatie. Het volgende wordt aangepast in de reiskostenvergoeding WKR:

 • In 2021 mag een werkgever alleen reiskosten onbelast vergoeden voor de dagen dat je werknemer feitelijk naar zijn werk reist.
 • De werkgever mag de werknemer onbelast vergoeden als er in een kalenderjaar minstens 36 weken of 128 dagen naar de vaste werkplek reist.

Compensatie transitievergoeding 2021

Vanaf 1 januari 2021 kunnen werkgevers een compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen. Aan de compensatie hangen enkele voorwaarden:

 • De werknemer wordt ontslagen omdat de onderneming is beëindigd vanwege pensioen of overlijden.
 • De onderneming heeft op 1 januari in het kalenderjaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst gehad.
 • De transitievergoeding was verschuldigd aan de werknemer in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

Sinds 1 april 2020 kon een bedrijf ook compensatie voor de transitieevergoeding aanvragen bij het UWV indien een medewerker langdurig ziek of arbeidsongeschikt was.

Lees ook: "WHOA aangenomen. Snel intreding nieuwe faillissementswet"

Startup krijgt eerder verblijfsvergunning buitenlands personeel

Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor een innovatieve startup makkelijker om buitenlands personeel, met een specifieke kennis aan te trekken voor de onderneming. Op dit moment kan dit nog niet bij jonge innoverende ondernemingen omdat deze bedrijven nog niet het salaris kunnen voldoen om een verblijfsvergunning te ontvangen. 

Dit verandert per 2021 met de nieuwe verblijfsregeling voor startups. Het wordt voor de onderneming eenvoudiger omdat er een lager salaris aangeboden kan worden. Het lagere salaris moet wel gecompenseerd worden met een aandeel in het bedrijf. Exacte ingangsdatum van de wet is nog onbekend.

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en backoffice software voor het opbouwen van een flexpool

Rechtstreeks contact binnen een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Nu nog geen professional nodig?

Wij helpen je graag vrijblijvend goed voor te bereiden voor de toekomst!

contact

Registreer je nu gratis!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image