Steun

Extra financiële steun voor ZZP en MKB

Het kabinet heeft maar liefst zestal steun maatregelen bedacht om ZZP en MKB verder door de coronacrisis heen te helpen. Het kabinet wilt MKB en ZZP gaan helpen met een tijdelijke belastingverlichting ter waarde van 4 miljard euro. In tegenstelling tot de Bbz regeling, zal dit geld voor een groot deel uiteindelijk terug moeten keren in de staatskas.

Verlaging loon bij omzetdaling

Bij één van de maatregelen mogen ondernemers tijdelijk een lager salaris voor zichzelf uitkeren. Dit resulteert in een lagere loonheffing. Het kabinet verwacht dat ongeveer 135.000 ondernemers gebruik gaan maken van deze regeling. Het ministerie van Financiën heeft berekent dat dit gemiddeld 6200 euro voordeel voor de ondernemer moet opleveren.

Lees ook: "Nieuwe Tozo regeling sluit per 1 juni ruim een derde ZZP’ers uit

Zelfstandigenaftrek

Naast de voorgaande maatregel, zullen er ook aanpassingen gedaan worden aan de zelfstandigenaftrek. Voorwaarde voor de zelfstandigenaftrek is, dat de ondernemer wel 1.225 uur per jaar aan het bedrijf besteedt.

Doordat de economie even stil staat vanwege de coronacrisis, dreigen veel ondernemers voor dit jaar de norm niet te halen. De Belastingdienst gaat er voor dit jaar vanuit dat je van 1 maart tot en met 31 mei 24 uur per week aan je bedrijf werkt. Het ministerie van Financiën heeft berekent dat circa 40.000 ondernemers hier voordeel uit zullen halen.  Gemiddeld levert dit 1.800 euro aan voordeel op.

Onbelaste vergoedingen

Werkgevers krijgen meer ruimte om voor hun werknemers vergoedingen te geven in de vorm van een bos bloemen of een cadeaubon. De vergoedingen voor werknemers zijn onbelast. Volgens het kabinet werkt deze maatregel ook in het voordeel voor sectoren die presentjes ontwikkelen.

Vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat bedrijven meer geld in kas houden, wordt ook de regeling voor de vennootschapsbelasting voor de komende periode aangepast. Bedrijven mogen de verliezen die ze dit jaar verwachten, verrekenen met de vennootschapsbelasting 2019. De belasting voor dit jaar valt daarmee lager. Volgens het ministerie van Financiën kunnen circa 125.000 bedrijven hier gebruik van maken.  

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Nog een maatregel is om de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld tot 1 januari 2023. Met deze maatregel krijgen ondernemers meer ruimte en tijd om schulden af te lossen. Naar schatting hebben 11.000 ondernemers hier voordeel bij.

Hypotheek

Voor mensen die een betaalpauze bij de hypotheekverstrekker hebben aangevraagd geldt dat ze meer ruimte krijgen om de rente en aflossing later te betalen. Dit bedrag kan worden verdeeld over de resterende looptijd van de hypotheek. Het ministerie schat in dat ongeveer 60.000 mensen hiermee geholpen zijn.

Ingangsdatum onbekend

Vooralsnog is het niet bekend wanneer de nieuwe maatregelen ingaan. De maatregelen worden eerst nog goed uitgewerkt.

De financiële maatregelen die eerder in het leven zijn geroepen zijn geldig tot eind mei. Tot dusver heeft het kabinet 19 miljard euro uitgegeven. Daar komt nog bij dat er voor 49 miljard euro minder aan belastingen binnen komt waarvoor uitstel is verleend. Naar schatting komt 80 procent later nog binnen bij de Belastingdienst. Bij elkaar loopt de overheid 64 miljard euro aan inkomsten mis.

Bron: NOS.nl

ZEZ uitkering

Ontvang als ZZP'er gratis ZZP opdrachten.

Bouw als opdrachtgever een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar maar wel met de voordelen van de backoffice van een bemiddelaar.

 

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image