Corona

Corona

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn werkgevers in Nederland verplicht een gezonde en veilige werkplek te bieden aan arbeidskrachten. Het corona breidt zich steeds meer uit. Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Het RIVM heeft vanmiddag bekend gemaakt dat het aantal besmettingen op de COVID-19 sinds gisteren met 111 is gestegen naar 614. Het is onvermijdelijk dat werkgevers en werknemers met het virus in aanraking komen. Het virus is een risico dat aan het werk verbonden is. Daarom komt de Arbowet om de hoek kijken. Verder krijgen bedrijven financiële steun vanuit de overheid.

Aanvullende maatregelen corona

Op donderdag 12 maart heeft het kabinet per direct aanvullende maatregelen getroffen.

  • Personen die last hebben van verkoudheid, hoesten, keelpijn en mogelijk ook koorts moeten contact vermijden en isoleren (thuisblijven);
  • Van werknemers wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Beperk bezoeken aan kwetsbare personen tot het minimum, bij voorkeur volledig vermijden;
  • Zorgmedewerkers kunnen volgens het kabinet gewoon werken. Alleen bij koorts moeten zij thuis blijven. Maak geen reizen naar het buitenland;
  • Alle bijeenkomsten waar meer dan 100 personen op af komen, gaan in heel Nederland niet meer door. Hierbij kun je denken aan werkbijeenkomsten, theatervoorstellingen en wedstrijden.

De aanvullende maatregelen gelden voorlopig nog tot en met 31 maart.

Informatieplicht bedrijf over corona

Een bedrijf dient werknemers maar ook ZZP’ers te informeren over hygiënemaatregelen. Ook moeten zij geïnformeerd worden over de gevolgen van corona en wat dit voor invloed heeft op de werkzaamheden. Is er sprake van een verhoogd risico om besmet te worden? Dan moeten werknemers en ZZP’ers daar ook informatie over krijgen.

In overleg met bijvoorbeeld Human Resources, de OR en/of de preventiemedewerker kunnen er maatregelen worden afgesproken. Daarbij kunnen ook de bedrijfsarts of de GGD betrokken worden. Aan werknemers moet verteld worden wat er van hen verwacht wordt. Werknemers zijn verplicht mee te werken aan het beperken van de risico’s.

Maatregelen tegen corona

Conform de Arbowet en de daar aanhangende verplichting voor een gezonde en veilige werkplek, dient een bedrijf voorlichting te geven. Verder wordt er van het bedrijf verwacht beschermingsmateriaal te verzorgen als het bedrijf zich bevind in een omgeving waar risico is op besmetting.

Daarnaast kan er in overleg met werknemers acties worden genomen om contactmomenten tot het minimum te beperken. Denk aan opschorten van vergaderingen, personeelsaangelegenheden, pauze-/kantinetijden en andere bijeenkomsten. Het RIVM adviseert enkel mondkapjes te verstrekken aan medisch personeel. Werkgevers mogen aan werknemers vragen om gebruik te maken van desinfecterende handgel (mits beschikbaar) en handcontact punten stelselmatig te reinigen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt geen aanvullende maatregelen binnen het bedrijf. Wel adviseert het RIVM de algemene voorzorgsmaatregelen te hanteren. Denk aan, regelmatig handen wassen met water en zeep, hoesten en niezen in de elleboog en gebruik van wegwerp zakdoekjes.

Corona verschijnselen

Werknemers zonder symptomen van corona maar wel angstig zijn om besmet te worden, kunnen zich niet afmelden of ziekmelden van het werk. Twijfelt een werkgever of werknemer over de gezondheid en is er, zoals eerder gesteld, sprake van hoesten, biezen, verkoudheid of koorts, adviseert het kabinet thuis te blijven. Werknemer dient telefonisch contact op te nemen met de huisarts.

Indien het wel het geval is dat een werknemer voorgaande klachten vertoond, dan is de kans groot dat het gehele gezin besmet is met het COVID-19. In dit geval dienen alle gezinsleden thuis te blijven en zich te isoleren van de buitenwereld.

Mochten er werknemers zijn die terug zijn gekomen uit het buitenland, dan kunnen werkgevers bepalen om de werknemer eerst twee weken thuis te laten werken. Als de veiligheid in het geding is kunnen werkgevers altijd toegang tot de werkvloer ontzeggen. Echter kunnen werkgevers de werknemer niet verplichten tot het opnemen van vakantiedagen.

Lees ook: Coronavirus zorgt voor financiële gevolgen ZZP'ers - Bbz uitkering

Mocht er bij de werknemer of het bedrijf het virus worden vastgesteld, dan bepaalt de GGD wat het protocol moet zijn. Er zal door de GGD onderzoek plaatsvinden naar de werkcontacten en privécontacten van de werknemer.

Financiële hulp voor bedrijven

Het coronavirus zorgt voor sommige bedrijven al voor financiële problemen. Daarom wilt het kabinet kleine tot middelgrote bedrijven helpen door garant te staan voor leningen. De voorgenomen maatregel kan binnen twee weken ingevoerd worden stelt staatssecretaris Mona Keijzer. Bedrijven kunnen tegen gunstige voorwaarden geld ontvangen. Dit geld is bedoeld om de minder gunstige tijden door te komen. Horeca, toerisme en de detailhandel worden momenteel het hardst geraakt door het coronavirus.

Deeltijd-WW en werktijdverkorting 

Sommige bedrijven en werkgevers kunnen aanspraak maken op werktijdverkorting en deeltijd-WW. Dit geldt enkel voor bedrijven die een lagere omzet van 20 procent verwachten, gedurende 2 tot 24 weken, door de genomen maatregelen en de gevolgen van corona. Hierbij geldt een eigen risico van 2 weken. Bedrijven kunnen beroep doen via de Rijksoverheid.

De regeling geldt enkel voor vaste krachten en niet voor oproepmedewerkers met een nul-urencontract. Ruim 1800 bedrijven hebben een aanvraag ingediend voor werktijdverkorting voor hun werknemers. Vraag dit op tijd aan aangezien veel nog in behandeling is. In vergelijking, op 13 maart waren er nog 334 aanvragen goedgekeurd.

Bron: Rijksoverheid.nl, RIVM, ornet.nl 

ZEZ uitkering

Ontvang als ZZP'er gratis ZZP opdrachten.

Bouw als opdrachtgever een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar alleen wel met de backoffice van een bemiddelaar.

 

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image