KOR

Kleineondernemersregeling 2021 (KOR) voor Corona getroffen ondernemers

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 gewijzigd van een belastingvermindering naar een btw-vrijstelling. De Belastingdienst adviseert door corona getroffen ondernemers op, om te overwegen gebruik te maken van de KOR in 2021. De kleineondernemersregeling kan gunstig zijn voor ondernemers die de komende jaren een lagere jaaromzet verwachten. Een ondernemer die gebruik maakt van de KOR-regeling kan daarmee vanaf 1 januari 2021 vrijgesteld worden van btw en het doen van de btw-aangifte. 

KOR 2021 Corona 

In 2020 komen meer ondernemers in aanmerking voor de kleineondernemersregeling vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Om in aanmerking te komen voor de KOR, dient de jaaromzet van de onderneming lager te zijn dan 20.000 euro. Alleen dan kan de ondernemer aanspraak maken op de btw-vrijstelling binnen de KOR. Een ondernemer die gebruik maakt van de kleineondernemersregeling, berekent voor de duur van 3 jaar geen btw door aan klanten. Bovendien draagt de ondernemer ook geen btw af en doet de ondernemer ook geen btw-aangifte meer. Dit verlaagt de administratieve lasten alleen kent de KOR-regeling ook nadelen. 

Lees ook: "Covid sneltest straat in Rotterdam aantrekkelijk voor bedrijven"

Voor- en nadelen KOR 2021

Zoals hiervoor gesteld kent de kleineondernemersregeling enkele voordelen zoals de verlaging van de administratieve lasten. Er hoeft namelijk geen btw-aangifte gedaan te worden. Daarmee vervalt de btw-administratie. Belangrijk detail is wel dat het voeren van een administratie voor de inkomstenbelasting wel een vereiste is. Verder zijn de prijzen voor particuliere klanten lager doordat er geen btw doorberekend wordt. 

Bij een jaaromzet dat steeds fluctueert boven of onder de 20.000 euro per jaar, is deelname aan de kleineondernemersregeling mogelijk alleen wellicht niet wenselijk. Mocht de jaaromzet boven de 20.000 euro uitkomen, kan de ondernemer de komende drie jaar niet meer deelnemen aan de KOR. Er dient goed gekeken worden naar de verwachte jaaromzet voor de komende jaren. Er kan niet jaarlijks besloten worden of de ondernemer opnieuw deelneemt aan de KOR-regeling. Andere nadelen zijn dat er geen btw teruggevraagd kan worden aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld bij investeringen of zakelijke kosten. 

Lees ook: "Dit moet je weten als er even geen werkzaamheden zijn voor je werknemer"

Aanmelden KOR 2021

De kleineondernemersregeling kan voor voor veel getroffen ondernemers in deze tijd voordelig zijn. De Belastingdienst doet een oproep aan ondernemers om goed te overwegen om gebruik te maken van de regeling. De ondernemer dient een goede inschatting te maken van de jaaromzet voor de komende jaren. De omzet van alleen 2020 is, als deze door Corona lager is dan gebruikelijk, geen goed uitgangspunt om direct te kiezen voor de KOR. Link: “Aanmeldformulier KOR

Lees ook: "Dit weten we over besluit nieuw noodpakket 3.0 coronavirus"

Kleineondernemersregeling 2021 aanvragen

Om een goed oordeel te kunnen vellen of de KOR 2021 voordelig uitpakt voor de ondernemer, heeft de Belastingdienst vier situaties op de website weergegeven. 

  1. Indien de ondernemer meer btw moet betalen dan de ondernemer terugkrijgt, is het mogelijk dat de KOR-regeling aantrekkelijk is voor de ondernemer. Indien de ondernemer meer btw terugkrijgt, is de regeling niet aantrekkelijk.
  2. De KOR-regeling is vooral aantrekkelijk voor een onderneming met voornamelijk particuliere klanten. Particuliere klanten kunnen namelijk geen btw aftrekken. De ondernemer brengt namelijk geen btw in rekening aan de particuliere klant. Hierdoor wordt het product of dienst goedkoper voor de klant. Daarnaast is de ondernemer niet meer verplicht een factuur te versturen. 
  3. De jaaromzet van de onderneming is tijdelijk lager dan 20.000 euro. De ondernemer dient een goede schatting te maken van de jaaromzet voor de komende jaren. De btw-vrijstelling vervalt direct zodra de omzetgrens is bereikt.
  4. Mocht de ondernemer veel inkoopkosten en investeringen gaan maken, is het aantrekkelijker om (voorlopig) niet deel te nemen aan de kleineondernemersregeling. De btw-vrijstelling zorgt ervoor dat je ook geen btw kan aftrekken van zakelijke kosten en investeringen.  

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en backoffice software voor het opbouwen van een flexpool

Rechtstreeks contact binnen een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Nu nog geen professional nodig?

Wij helpen je graag vrijblijvend goed voor te bereiden voor de toekomst!

contact

Registreer je nu gratis!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image