Nieuwe wet DBA krijgt steeds meer vorm

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, zijn verder aan de slag gegaan met de vervanger van de ZZP Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Het dossier wet DBA blijkt een heus pijnpunt voor minister Koolmees. Inmiddels zijn er flink wat aanpassingen verricht ondanks de voorgestelde maatregelen in het regeerakkoord en is er meer bekend over de handhaving. ­De nieuwe wetgeving moet ingaan per 1 januari 2021. Hoe zit dit nu allemaal precies?

 

Van VAR naar DBA naar opnieuw een andere ZZP wet

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord meegenomen te willen stoppen met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wet DBA moest per 1 mei 2016 dé vervanger worden van de VAR verklaring om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Enkele jaren later blijken zelfstandigen, freelancers en opdrachtgevers terug bij af. Waar alle ZZP’ers per 1 mei 2016 met modelovereenkomsten moesten gaan werken in plaats van de VAR verklaring.

Nu gaat de modelovereenkomst op de schop voor onder andere een webmodule. Het voorstel van het kabinet om met een webmodule te werken dient om de opdrachtgever de zekerheid te bieden dat een ZZP’er ingehuurd mag worden voor de opdracht. Hiermee wordt een opdrachtgeversverklaring aangevraagd. Het doel is om werkgevers eerder een arbeidsovereenkomst aan te laten gaan in plaats van het inzetten van flexwerkers en schijnzelfstandigheid tegen te gaan.


Opschorten handhaving door de Belastingdienst

De huidige wet DBA blijft van kracht, ondanks dat de Belastingdienst eerder dit jaar heeft aangegeven geen controles uit te voeren. Dit betekent dat opdrachtgevers en ZZP’er geen boete(s) of naheffing(en) ontvangen als blijkt dat de inhuur schijn heeft van een soortgelijke loondienstbetrekking. Ondanks dat moeten werkgevers en zelfstandigen zich nog wel aan de huidige regels houden.

Tevens wordt het handhavingsmoratorium dat op dit moment van kracht is, verlengd tot 2021. Echter wordt het moratorium per 1 januari 2020 aangescherpt en zal de Belastingdienst handhaven wanneer bedrijven en zelfstandigen aanwijzingen niet of onvoldoende opvolgen binnen een redelijke termijn met alle gevolgen van dien.


De gevolgen bij schijnzelfstandigheid

Mocht het zijn dat de Belastingdienst vindt dat een opdracht niet in ZZP verband maar in verkapt loondienstverband plaatsvindt, hangen daar nare gevolgen aan vast. Je bent verplicht om direct met de opdracht of klus te stoppen. Mochten beide partijen toch met elkaar door willen, dan zal er een arbeidsovereenkomst opgesteld en ondertekend moeten worden. Dit betekent dat je vanaf dat punt werknemer bent en de opdrachtgever jouw werkgever is.

Daarnaast kunnen beide partijen naheffingen krijgen van de Belastingdienst. De opdrachtgever moet met terugwerkende kracht sociale verzekeringen en premies betalen en daarnaast het pensioen en opgebouwde vakantiedagen betalen. De ZZP’er zal de fiscale voordelen zoals de startersaftrek en zelfstandigenaftrek moeten terugbetalen. Daarbovenop kan de Belastingdienst beide partijen flinke boetes opleggen.

Zelfstandig Zonder Personeel (ZZP) voor de Belastingdienst

Om door de Belastingdienst niet als schijnzelfstandig aangemerkt te worden dien je te voldoen aan de ondernemerscriteria. Dat wil zeggen dat de ZZP’er:

 1. Ondernemer is met winstoogmerk;
 2. Ondernemersrisico loopt;
 3. Niet afhankelijk is van één opdrachtgever/klant;
 4. Eigen baas is en niet werkt voor een baas;
 5. Niet doorbetaalt krijgt bij ziekte en vakantie;
 6. Ten allen tijden een vervanger mag sturen voor zijn of haar werk;
 7. Niet meer dan 70% aan één opdrachtgever mag besteden;
 8. Minimaal 3 verschillende opdrachtgevers heeft, achter elkaar of tegelijk;

Nieuwe ZZP-Wet: Minimumtarief voor ZZP’ers

Zoals eerder in het nieuws vermeld is er een akkoord bereikt voor het minimum uurtarief voor ZZP’ers geldend voor zowel particulier als voor bedrijven. De wetswijziging moet bescherming bieden voor laag betaalde ZZP’ers aan de onderkant van de markt.

Lees hier: "Minimum uurtarief ZZP'er vanaf 2021 definitief naar 16 euro"

De in het regeerakkoord opgenomen verplichting om een arbeidsovereenkomst aan te gaan bij een te laag ZZP uurtarief, is van de baan. Eerder liep minister Koolmees al aan tegen de Europese wet- en regelgeving.

Opdrachtgever verantwoordelijk voor minimum ZZP tarief

De Belastingdienst acht de opdrachtgever verantwoordelijk voor het controleren en het betalen van het minimale tarief. Voordat de opdracht begint dient de ZZP’er in te schatten wat de directe kosten en de mogelijk gemaakte uren gaan worden. Dit geheel gebeurt in een uren- en kostenoverzicht, meegenomen in de offerte. Tevens dient de zelfstandig ondernemer achteraf een uren- en kostenoverzicht te delen met de opdrachtgever.

De opdrachtgever is verplicht om zowel vooraf als achteraf te controleren en te beoordelen of de uren- en kostenoverzichten aannemelijk zijn. Het kan zijn dat een zelfstandige, bewust of onbewust en om wat voor reden dan ook noodzakelijk acht om onvolledige of onjuiste informatie aan te leveren. In dat geval kan het zijn dat het minimum uurtarief niet gehaald wordt. Als bij nader inzien blijkt dat er meer directe kosten en/of uren zijn gemaakt waardoor het minimum uurtarief te laag uitkomt, dient de opdrachtgever bij te betalen.

Nieuwe ZZP-Wet: Zelfstandigenverklaring

Zoals eerder vermeld geldt het minimum zzp uurtarief voor de onderkant van de arbeidsmarkt en voor bescherming van deze groep. Voor ZZ’ers aan de bovenkant van de markt wordt de Zelfstandigenverklaring in het leven geroepen. Dit is de uiteindelijke versie van de zogeheten “opt-out” maatregel. De volgende voorwaarden gelden bij deze regeling;

 • In de overeenkomst van opdracht is opgenomen dat partijen de bedoeling hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten;
 • De ZZP’er mag minimaal 75 euro per uur factureren;
 • De opdracht geldt voor maximaal één jaar;
 • In de overeenkomst van de opdracht is opgenomen dat partijen geen arbeidsovereenkomst sluiten;
 • De zelfstandige moet in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staan;
 • Beide partijen ondertekenen de zelfstandigenverklaring.

De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen te betalen als er aan de voorgaande voorwaarden wordt voldaan. Men die werkt met een zelfstandigenverklaring kan tevens geen beroep doen op loondoorbetaling bij ziekte of vakantie, als achteraf toch blijkt dat er sprake was van een arbeidsrelatie in de vorm van medewerker en werkgeverschap.

Gevolgen bij niet voldoen aan voorwaarden

Belangrijk is om in acht te nemen dat de vrijwarende werking van rechtgevolgen met terugwerkende kracht niet geldt als er niet aan de voorwaarden van de zelfstandigenverklaring wordt voldaan. Het UWV, de Belastingdienst en een burgerrechter moeten dit gaan vaststellen. De ZZP'er en opdrachtgever moeten dan alsnog beoordelen of buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt, bijvoorbeeld middels de webmodule. Als niet aan de voorwaarden voor de zelfstandigenverklaring wordt voldaan, en er blijkt sprake van een dienstbetrekking, kunnen correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen en boetes worden opgelegd door de Belastingdienst. De bewijslast dat aan de voorwaarden van de zelfstandigenverklaring is voldaan ligt bij de opdrachtgever.

Advies

Totdat de nieuwe ZZP-wet volledig van kracht is adviseert 1ZZP om de modelovereenkomsten van de Belastingdienst te blijven gebruiken. Ondanks dat de Belastingdienst op dit moment niet handhaaft, kan een opdrachtgever wel als kwaadwillend aangemerkt worden met alle gevolgen van dien. Mocht de Belastingdienst twijfels hebben, dan kan er enkel een naheffing plaatsvinden als er niet gewerkt is conform de modelovereenkomst.

Beschermen tegen schijnzelfstandigheid

ZZP’ers boeken via 1ZZP beschermt tevens ook tegen schijnzelfstandigheid en kwaadwillendheid. Het systeem is er op ingericht. Maak nu gratis een ZZP of opdrachtgever account aan en start direct vrijblijvend.

 

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en back office software

Rechtstreeks contact met een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Ik help je graag verder

contact

Registreer je nu gratis en ga direct aan de slag!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

  

Lees ook: "Massaal verzet verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering"

Lees ook: "Uniek en toegankelijk platform zorgt voor verbinding"

Lees ook: "Als ZZP'er een werktuimte thuis, externe kantoor of flexwerkplek"

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image