NOW

Dit zijn de wijzigingen van de verlengde NOW 3 en TVL

Er wordt door het kabinet gewerkt aan nieuwe steunpakketten. De NOW 3 (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) wordt verlengd per 1 oktober 2020. Echter wordt de regeling versoberd ten opzichte van de NOW 2. Ook de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt verlengd met de nodige wijzigingen. Zowel de NOW 3 als de verlengde TVL worden in 3 periodes van 3 maanden verdeeld, waarin de voorwaarden per tijdvak worden aangepast. Noodpakket 3 kost de overheid circa 11 miljard euro aan extra uitgaven.

NOW 3 loopt verder in 2021

De verlenging van de NOW komt met de nodige wijzigingen. Minder werkgevers komen voor de regeling in aanmerking. Bovendien wordt een kleiner deel van de loonkosten vergoed en wordt het eenvoudiger om werknemers te ontslaan.

Lees ook: "Dit weten we over besluit nieuw noodpakket 3.0 coronavirus"

NOW 3 percentage omzetdaling

Om voor de NOW in aanmerking te komen, dient het bedrijf last te hebben van een omzetdaling ten gevolge van de coronacrisis. Per januari gaat de minimale omzetdaling omhoog. Vanaf oktober tot en met december kunnen enkel bedrijven met een minimale omzetverlies van 20 procent in aanmerking komen voor de regeling. Per januari 2021 gaat dit percentage verder omhoog naar minimaal 30 procent omzetverlies.

Vergoeding NOW-regeling

De NOW 2 kende een vergoeding van 90 procent van de loonsom. Dit percentage zal met de NOW 3 versoberd worden naar 80 procent. Per januari 2021 wordt de vergoeding verder versoberd naar 70 procent en per april 2021 naar 60 procent. Daarentegen mag de loonsom ook geleidelijk per tijdvak dalen zonder op subsidie in te leveren. Verder wordt de subsidiekorting geschrapt. Een bedrijf krijgt geen korting meer subsidie als sprake is van ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen.

Belangrijkste NOW veranderingen opgesomd

  • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20 procent naar 30 procent.
  • De noodsteun over 9 maanden wordt geleidelijke afgebouws van vergoedingspercentages: van 80 naar 70 naar 60 procent.
  • De mogelijkheid bestaat om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10, 15 en 20 procent zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De in de NOW 2 geldende korting wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

NOW 3 aanvragen

De NOW 3 wordt door het UWV uitgevoerd. Aanvragen van de NOW kan, eventueel met terugwerkende kracht, vanaf 16 november 2020. De aanvraag kan ingediend worden voor de periode van oktober tot en met december 2020.

Lees ook: "Veel zelfstandig ondernemers binnen drie maanden door financiële buffer heen"

TVL-regeling 3

De tegemoetkoming voor vaste lasten wordt met aanpassingen in de voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. Om de TVL 3 te bekostigen, heeft het kabinet maar liefst 600 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Net als de NOW 3 wordt met de TVL de looptijd ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Hiervoor moet per tijdvak afzonderlijk een aanvraag ingediend worden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Voorwaarden TVL

Bedrijven die vanaf januari nog steun nodig hebben, kunnen een aanvraag doen voor de tijdvak van januari 2021 tot en met maart 2021. De laatste periode voor de TVL zijn de maanden april, mei en juni 2021. Om het omzetverlies vast te stellen, worden de maanden voor de aanvraag vergeleken met dezelfde maanden in 2019.

TVL verlengd 2021

De grens voor omzetverlies om in aanmerking te komen voor de TVL, wordt per tijdvak verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog steeds grens van minimaal 30 procent omzetverlies. De percentages vanaf januari 2021 wordt nog door het kabinet bekendgemaakt. Om verder in aanmerking te komen voor de TVL-regeling, dient een bedrijf op zijn minst 4.000 euro aan vaste lasten te hebben in 3 maanden. In het voorgaande noodpakket was dit 4 maanden. Het maximum bedrag dat een bedrijf aan subsidie kan ontvangen is verhoogd van 50.000 euro naar 90.000 euro.

Lees ook: "Ondanks de coronacrisis toch explosieve groei ZZP’ers in 2020"

Noodpakket voor zwaarst getroffen sectoren

Insiders van te kabinet herkennen de voorstellen. Echter geven de ingewijden aan dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Het nieuwe noodpakket is vooral bedoeld voor de sectoren horeca, cultuur en de evenementenbranche. Dit zijn de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. De Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), de noodsteun voor ZZP’ers wordt ook verlengd.

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet maakt ruim 1 miljard euro vrij voor een sociaal pakket. Dat geld is met name bedoeld voor bij- en omscholing en het vinden van nieuw werk. Dit gebeurt onder begeleiding van gemeenten en het UWV. Het kabinet verwacht dat mensen hun baan kwijt zullen raken. Bovendien verwacht het kabinet dat veel mensen de overstap moeten maken ander werk met meer toekomstperspectief.

Lees ook: "Grote zorgen werkgeversorganisaties om NOW en TVL-regeling"

Ontslag

Van de werkenden zijn maar liefst 25 procent van de mensen onzeker over de toekomst van zijn of haar baan. Dit aantal ligt fors hoger onder jongeren onder de 35 jaar. Maar liefst 29 procent van deze doelgroep maakt zich ernstig zorgen over hun baan en vrezen voor ontslag. Onder de 55-plussers in Nederland maakt 18 procent zich zorgen. 26 procent van de modaal verdienenden inkomens maakt zich zorgen over hun toekomst, bij beneden verdieners ligt dit percentage op 31 procent. Bovenmodale verdieners voelen zich het minst onzeker. Binnen deze groep maakt 18 procent zich zorgen over zijn of haar toekomst.

Reacties vakbonden en werkgeversorganisaties

Vakbond CNV vindt dat de afbouw van de noodpakketten te vroeg komt. CNV-voorzitter Piet Fortuin vindt dat de plannen te rigoureus zijn. “We staan momenteel aan de vooravond van een grote werkloosheid. Een te snelle afbouw leidt juist tot meer werklozen en kan daarom ook meer belastinggeld gaan kosten. De staatssteun moet daarom zo veel mogelijk worden gehandhaafd de komende maanden” aldus Piet Fortuin.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland begrijpen dat de versoberingen plaatsvinden. De werkgeversorganisaties snappen dat niet alle bedrijven met de noodpakketten overeind kunnen worden gehouden. Echter vinden zij dat er niet overhaastige veranderingen moeten plaatsvinden met het risico dat bedrijven toch omvallen ondanks steun uit eerdere pakketten eerder dit jaar. In dat geval is het zonde van het geld dat is uitgegeven aan de eerste twee noodpakketten. Bovendien moeten sommige sectoren nog de klappen krijgen van de coronacrisis.

ZEZ uitkering

Op zoek naar (tijdelijke) professionals?

Bouw je eigen flexpool en beheer ze in je persoonlijke web-based back office

Ik help je graag verder!

ZZP gezocht

Neem vrijblijvend contact met mij op

contact

Of registreer je nu gratis en ga direct aan de slag!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image