AOV

Veel zelfstandigen niet verzekerd tegen AOV

Ongeveer 80 procent van de Nederlandse ZZP’ers is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De AOV blijkt voor veel zelfstandigen te kostbaar om af te sluiten. In sommige gevallen wordt men geweigerd door verzekeraars. Daar moet dit jaar verandering in komen. Zoals al bekend was, wilt het kabinet het voor zelfstandigen verplicht maken om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Onrust verplichte AOV

Het kabinet en haar plannen voor de verplichte AOV brengt grote onrust onder ZZP’ers. De overlegpartijen willen niet dat kosten en risico's van onverzekerden worden afgeschoven op de samenleving. Het akkoord dat vorig jaar is bereikt moet nog worden uitgewerkt in regelgeving. Sociale partners worden gevraagd om met een goed uitgewerkt voorstel te komen voor deze verzekeringsplicht. Tevens mag dit de overheid geen geld kosten.

Kennisbankartikel: “Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Gunstige AOV verzekering

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschilt sterk per leeftijd en beroep. In veel gevallen is een AOV verzekering een kostbare opgave.

Organisaties van zelfstandigen, job-hoppers en mensen met dubbele banen hebben een voordelige oplossing bedacht. Namelijk de werknemersverzekering voor volledige permanente arbeidsongeschiktheid open te stellen voor zelfstandigen. Dit maakt de AOV verzekering gunstig voor alle partijen.

De wijze waarop men werkt moet geen invloed hoeven te hebben op sociale zekerheid vinden de organisaties. Medewerkers in loondienst hebben wel een vorm van zekerheid.

Lees ook: “Massaal verzet verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP'ers

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Werknemers die ziek zijn krijgen de eerste twee jaar een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De meeste zelfstandigen hebben voor de eerste twee jaar wel iets geregeld tegen tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Denk aan spaargeld, crowdsurance of broodfondsen. In sommige gevallen kunnen zelfstandigen hun woning verkopen. Daarom voldoet een verzekering als de zelfstandige voor een langere tijd en voor meer dan 80 procent is afgekeurd.

Lees ook: “Nieuwe ZZP wet: Vervanger voor wet DBA krijgt steeds meer vorm

Langdurig arbeidsongeschikt

Medewerkers in loondienst komen na twee jaar in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgevers dragen bij aan de AOV premie van hun eigen werknemers. Bij zelfstandigen zonder personeel zou de overheid een bijdrage kunnen leveren. Mits er sprake is van echt ondernemerschap en de ZZP’er voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Het is in ieder geval raadzaam voor alle werkenden, dit geldt voor werknemers als voor ZZP'ers, om te investeren in vitaliteit en preventieve zorg.

Bijdrage AOV vanuit overheid

Minder dan 95 procent van de arbeidsongeschikten blijven langer dan twee jaar ziek. Omdat het kabinet heeft besloten de zelfstandigenaftrek af te bouwen blijft er geld over. De organisaties willen dat dit geld besteedt word aan zelfstandigen. Daarmee zou de overheid een bijdrage kunnen leveren aan zelfstandigen.

Het gaat immers om een klein groep langdurig arbeidsongeschikten. De kosten worden door de organisaties geschat op 30 euro per maand voor de eerste twee jaar. De daaropvolgende verzekering voor arbeidsongeschiktheid moet naar alle waarschijnlijkheid ook binnen het bedrag kunnen vallen dat bezuinigd is op de zelfstandigenaftrek.

ZEZ uitkering

Op zoek naar ZZP'ers zonder tussenkomst van een dure bemiddelaar?

 Gratis ZZP opdrachten ontvangen?

 

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

    

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image