belastinghervorming

Uitkomst onderzoek belastinghervorming minder positief voor ZZP’ers

Op 15 april 2019 werd bekend gemaakt dat er onderzoek zal plaatsvinden over de hervorming van het belastingstelsel. Inmiddels zijn de uitkomsten van de onderzoeken bekend en vormen deze de bouwstenen voor belastinghervorming voor een volgend kabinet. Onder andere de ‘deel- en klus economie’ komt in het onderzoek aan bod.  

Lees ook: "Nieuwe Tozo regeling sluit per 1 juni ruim een derde ZZP’ers uit"

Voorstel belastinghervorming 2020

Het ministerie van Financiën zei vorig jaar het volgende: "Het belastingstelsel heeft net als een huis onderhoud nodig (...) Soms een kleine greep, soms een grote modernisering." De Nederlandse ZZP belangenorganisaties maken zich zorgen over de voorstellen voor een ‘beter belastingstelsel’.

Volgens de zelfstandigenorganisaties in de bouw-, zorg- en kunstsector wordt het moeilijk voor ZZP’ers om financiële reserves op te bouwen. De huidige coronacrisis heeft laten zien dat het juist nodig is voor zelfstandigen om reserves op te bouwen. 

Lees ook: "Per 1 juni nieuw noodpakket. Lees de belangrijkste wijzigingen"

Beter belastingstelsel 2021

Een commissie van ambtenaren en experts heeft voorstellen gedaan voor verbeteringen en vereenvoudigen van het belastingstelsel. De voorstellen zijn bedoeld als inbreng voor de partijprogramma’s voor de verkiezingen in 2021. 

De ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ 

Eén van de voorstellen van de commissie is, het weghalen van de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrekJuist de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek wordt door zelfstandigen gebruikt om een financiële buffer op te bouwen, pensioen op te bouwen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) mee te betalen. 

Lees ook: "Tozo vaak nog niet uitgekeerd. Termijn verschilt per gemeente"

Belastinghervorming 2021

De Commissie Regulering van Werk, ook wel de commissie Borstlap genoemd, presenteerde op 23 januari haar eindrapport. In dit eindrapport pleitte de commissie voor het verminderen van de fiscale verschillen tussen ZZP’er en werknemer. Volgens de commissie zou belastingaftrek alleen moeten gelden bij kapitaalsinvesteringen. 

Bron: ZipConomy.nl  

ZEZ uitkering

Ontvang als ZZP'er gratis ZZP opdrachten.

Bouw als opdrachtgever een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar maar wel met de voordelen van de backoffice van een bemiddelaar.

 

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image