Buffer

Eén op de vijf ZZP’ers kunnen bijna drie maanden rondkomen na omzetverlies door beperkte buffer

Vorig jaar gingen maar liefst 20 procent van de zelfstandigen ervan uit niet langer dan drie maanden rond te kunnen komen bij financiële malaise. In Nederland zouden er dus circa 250.000 zelfstandigen zijn die binnen drie maanden door al hun spaargeld heen zijn. Dit komt voort uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO dat gedaan is vòòr de coronacrisis.  

ZZP spaargeld

Zelfstandigen lopen, samen met alle andere ondernemers, ondernemersrisico. In de huidige coronacrisis worden veel opdrachten geannuleerd en komen er nog maar weinig ZZP’ers aan de bak. Werknemers in loondienst krijgen in deze periode doorbetaald. Daarnaast wordt er automatisch gespaard voor vakantiegelden en pensioen. 

ZZP’ers in Nederland moeten zaken als pensioen, verzekeringen, ziekte en vakantie zelf reserveren. De financiële buffer van een zelfstandige is een zorgpunt voor de overheid. Hoe lang kan een zelfstandige thuiszitten zonder een bron van inkomsten?

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert om op zijn minst drie tot vijf keer het gemiddelde maandinkomen als spaargeld te reserveren. ZZP’ers die dit niet hebben gedaan, kunnen door annulering van werk vanwege de coronacrisis in acute geldnood raken. 

Financiële buffer

Volgens de cijfers van de Kamer van Koophandel zijn er in Nederland zo’n 1,3 miljoen ZZP’ers. Ongeveer 40 procent van de zelfstandigenzonder personeel vermoedt circa een jaar rond te kunnen komen zonder een bron van inkomsten uit de onderneming. Zelfstandigen met personeel ligt dit percentage rond de 33 procent. 

Circa 10 procent van de ZZP’ers heeft voldoende financiële buffer opgebouwd om 3 tot 6 maanden rond te kunnen komen. 15 procent van de zelfstandigen zonder personeel geeft aan geen idee te hebben hoe lang rond te kunnen komen. 

Noodregeling TOZO

ZZP’ers die zonder inkomen zitten vanwege het coronavirus, kunnen aanspraak maken op de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Hiermee kunnen zelfstandigen tot maximaal 1500 euro per maand ontvangen. 

Circa 85.000 zelfstandigen hebben zich aangemeld voor de TOZO.Bedrijven en ondernemers die direct getroffen worden door regels van het kabinet en de hygiënemaatregelen, kunnen een eenmalige gift ontvangen van 4.000 euro.

Diverse beroepsgroepen

Zelfstandigen die aan het werk zijn in de transport, logistiek, taalkundige en dienstverlenende beroepen geven aan dat ze na drie maanden zonder inkomen door hun buffer heen zijn. 

Denk hierbij aan sportinstructeurs, taxichauffeurs, horecaondernemers en kappers. Deze beroepen ervaren direct gevolgen vanwege de genomen kabinetsmaatregelen. 

Zelfstandigen in de agrarische industrie of ICT zijn minder angstig om binnen drie maanden zonder inkomen rond te kunnen komen. In deze sectoren geeft maar 15 procent van de zelfstandigen aan binnen drie maanden door de financiële buffer heen te zijn. 

Bron: RTLz.nl 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image