Verplichte verzekering ZZP

Verplichte AOV verzekering ZZP

De sociale partners zijn akkoord gegaan met het voorstel om een verplicht AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor ZZP’ers in te voeren. Dit melden diverse media aan de hand van informatie van ingewijden.

Geen definitief akkoord

Een woordvoerder van de Stichting van de Arbeid geeft aan dat er nog geen definitief akkoord is bereikt. Eerst worden de uitwerkingen nog voorgelegd aan de achterbannen. In de stichting gaan werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO in overleg met vakbonden FNV, CNV en VCP

Maximale premie

Zoals het voorstel er nu uitziet, zal de premie inkomensafhankelijk worden. De premie kent een plafond van 200 euro bruto per maand. Met de premie kan een ZZP’er een maximale dekking van 1.650 euro bruto per maand ontvangen. Het staat de zelfstandige vrij om de verzekering verder uit te breiden bij een verzekeraar.

Wachttijd ZZP verzekering

De exacte hoogte van de premie wordt afhankelijk van de periode die een zelfstandige zelf zal moeten overbruggen. Een ZZP’er kan ervoor kiezen om na een jaar arbeidsongeschiktheid de uitkering te laten lopen. De standaard wachttijd wordt in ieder geval één jaar.

Hoe meer tijd een zelfstandige uit eigen middelen kan overbruggen, hoe lager de maandelijkse premie. Dit kan vergelijkt worden met een zieke werknemer die twee jaar doorbetaald krijgt van een werkgever voordat de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Vorig jaar werd in het pensioenakkoord afgesproken dat een miljoen zelfstandigen een verplichte AOV krijgen. Voorname reden hiervoor is om oneerlijke concurrentie met een werknemer tegen te gaan.

Wat kost een werknemer? Vergelijk met het uurtarief van een ZZP'er

ZZP’ers tegen verplichte AOV

Nederland kent 1,8 miljoen ZZP’ers. Dit aantal is inclusief parttime ZZP’ers. Volgens een onderzoek van ZZP Nederland is ruim 80 procent van de zelfstandigen tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Belangenorganisaties vinden de premie van 200 euro te hoog en de uitkering te laag. Volgens Maarten Post van ZZP Nederland ligt een betaalbare premie rond de 50 tot 100 euro per maand.

Roos Wouters van de werkvereniging is ook niet blij met het voorstel zoals deze nu ligt. "Er is totaal niet geluisterd naar onze inbreng… Wij willen een verzekering voor alle werkenden, niet alleen voor zelfstandig ondernemers. Dit is gewoon ZZP'ertje pesten" aldus Wouters.

Massaal verzet verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP'ers

Vrijstelling arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verplichte AOV zal uitgevoerd worden door het UWV. Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tot zij de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Mochten ZZP’ers zich bij voorkeur particulier willen verzekeren, kunnen zij wel vrijstelling krijgen. Echter moet de verzekering minimaal gelijkwaardig zijn aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Conclusie

Het ziet er naar uit dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers deze zomer nog gaat komen. In ieder geval zijn werkgeversorganisaties en de vakbonden het over de volgende plannen eens:

  • De premie voor de AOV bedraagt vermoedelijk maximaal 200 euro bruto per maand;
  • Het gaat om een inkomensafhankelijke premie en deze is fiscaal aftrekbaar;
  • De maximale dekking is 1.650 euro bruto per maand;
  • Een hogere dekking mag en aanvullende verzekering mag. Alleen kunnen verzekeraars dit weigeren;
  • De uitkering gaat in ieder geval na één jaar arbeidsongeschiktheid in;
  • ZZP’ers die meer premie betalen kunnen de wachttijd verkorten tot een half jaar;
  • Een wachttijd van twee jaar is ook mogelijk. In dit geval gaat de maandelijkse premie omlaag;
  • Zelfstandigen moeten zich tot hun AOW- leeftijd verzekeren;
  • Zelfstandigen met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren, directeur-grootaandeelhouders zonder personeel en meewerkende echtgenoten zullen zich verplicht moeten verzekeren;
  • Enkel ZZP’ers die minstens een gelijkwaardige verzekering hebben komen mogelijk in aanmerking voor vrijstelling.

ZEZ uitkering

Bouw een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar maar wel met de voordelen van de backoffice van een bemiddelaar.

Schrijf je gratis in als opdrachtgever of ZZP’er en kom direct met elkaar in contact.

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image