Uitzondering

Mogelijk uitzondering verplichte AOV ZZP

De afgelopen weken liepen de gemoederen flink op onder de ZZP’ers in Nederland. De sociale partners waren akkoord gegaan met het voorstel om een verplichte AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor zelfstandigen in te voeren. Echter wordt er mogelijk een uitzondering gemaakt voor een bepaalde groep ZZP’ers.

Lees ook: Dit gaat de verplichte aov kosten. Invoering aov kan nog even duren

Pensioenakkoord verplichte AOV

In het kabinetsbrief van vorig jaar staat over het Pensioenakkoord dat zelfstandige boeren en tuinders niet verplicht worden tot het nemen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Definitief besluit was nog niet gemaakt. In het Pensioenakkoord, dat overeengekomen is tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet staan onder andere afspraken over de hervorming van het pensioenstelsel.

De voorzitter van LTO Nederland Marc Calon gaf destijds aan blij te zijn met het resultaat en vond dat het maximale eruit was gehaald. “Het is een akkoord van compromissen. Dat betekent dat ook wij hebben moeten geven, maar ook kunnen nemen.” LTO Nederland (Land- en Tuinbouworganisatie Nederland) is de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor de agrarische en tuinbouwsector.

Lees ook: Verplichte AOV verzekering ZZP: Akkoord bereikt met sociale partners

Geen verplichte AOV voor boeren en tuinders

Volgens het Pensioenakkoord zullen alle ZZP’ers in Nederland zich verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. In theorie zijn ondernemers in de agrarische sector ook zelfstandigen. Door de inzet van LTO Nederland wordt er juist op deze groep ondernemers uitzondering gemaakt.

Wel wordt er gevraagd om passende regelingen te treffen voor de ZZP’ers binnen de agrarische sector. Een voorbeeld van een passende regeling is het lidmaatschap van de agrarische bedrijfsverzorging dat uitval van werk opvangt. ZZP boeren en tuinders halen weinig voordeel uit een extra verzekering tegen inkomensverlies.

Lees ook: ZZP organisaties willen wijzigingen in ZZP wetgeving | wet DBA

Stichting van de Arbeid

Volgens de Stichting van de Arbeid, bestaande uit werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO en vakbonden FNV, CNV en VCP, is een uitzondering van de landbouw ook uitvoerbaar. Het heeft geen effect op de hoogte van de premie van andere ZZP’ers.

De agrarische ZZP’ers produceren en verkopen levende producten. Het uitvallen van de ondernemer vanwege arbeidsongeschiktheid kan worden opgevangen door het gezin, familie of buren.

Daarom zijn juist deze ondernemers zijn niet gebaat bij een extra verzekering. De afspraken zoals deze op dit moment gemaakt zijn bieden niet voor alle agrarische zelfstandigen een goede dekking voor de lange termijn. Vaak lossen deze zelfstandigen het inkomensverlies op door bedrijfsoverdracht.

Bron: boerderij.nl

ZEZ uitkering

Ontvang als ZZP'er gratis ZZP opdrachten.

Bouw als opdrachtgever een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar maar wel met de voordelen van de backoffice van een bemiddelaar.

 

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image