Kosten

Wat kost meer? Werknemer of ZZP'er?

Het blijft een discussie op de werkvloer. Het hoge uurtarief van een ZZP’er ten opzichte van de kosten van een werknemer. Het is te kort door de bocht genomen om een bruto uurloon te vergelijken met het uurtarief van een zelfstandige. Vaak hebben werkgevers, evenals werknemers geen idee hoe dit in verhouding staat. Voor de bedrijfsstrategie is het belangrijk hier goed zicht op te hebben. Om helder te kunnen krijgen wat zowel werknemer als een ZZP’er kost hebben wij beide verder gespecificeerd in dit artikel.  

Wat kost een werknemer

De kosten die gemaakt worden op het loon van een werknemer verschilt sterk per sector. Om een globale berekening te kunnen maken van de kosten van een werknemer, stel je het brutoloon op 100 procent. Een werknemer houdt ongeveer 70 procent over van het brutoloon. De 30 procent gaat naar belastingen en premies die betaalt worden. De kosten voor de werkgever kunnen verder oplopen naar circa 130 tot 140 procent.

Kosten werknemer

Los van de directe kosten die een werkgever maakt, zijn er ook andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Een werkgever is wettelijk verplicht om minimaal 20 vrije dagen per jaar te geven aan de werknemer. Afhankelijk van CAO kan dit verder oplopen door bovenwettelijke vrije dagen. Daarnaast zijn er mogelijk verzekeringen voor de werknemers die variabel zijn. Hierdoor kunnen de totale kosten van de werkgever oplopen tot wel 160 procent.

Berekening kosten werknemer

Allereerst wordt er gekeken in welke branche de werkgever is ingedeeld. In vrijwel alle collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) is bepaald welke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden er gelden. Afhankelijk van de branche betaalt een werkgever meer of minder premie. Met de wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn deze premies per heden gewijzigd.

Ook is de hoogte afhankelijk of het om een werknemer in vast dienstverband met uren of een oproepkracht gaat. Los van het brutoloon, krijgt een werkgever ook te maken met andere bijkomende kosten zoals; bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet), werknemersverzekeringen/werkgeverspremies, ziektekosten, scholing, vakantiegeld, dertiende maand, eindejaarsuitkering, pensioenfonds en reiskosten.

Overige kosten werknemers

Inmiddels is duidelijk dat een werknemer meer kost dan in eerste instantie lijkt. Werknemers zijn een riante investering. Naast bovenstaande kosten, maakt de werkgever waarschijnlijk nog extra kosten. De werknemer moet namelijk ook nog werken. Er zullen ook nog kosten voor een werkplek gemaakt worden. Jaarlijks kost een gemiddelde kantoorwerkplek circa 9.000 euro. (NFC Index). Daarin zijn kosten meegenomen voor onder meer het gebouw, de facilitaire dienstverlening en de ICT.

Maar ook aan kosten voor werkkleding en arbovoorzieningen. Veiligheidskleding, veiligheidsbril of helm. Kosten voor eten, drinken en verdere ontwikkeling van werknemers. Door de krapte op de arbeidsmarkt willen werkgevers het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor werknemers. Speelruimtes of andere ontspanningen op werk zijn niet meer weg te denken.

Indirecte kosten werknemer

Het kan nog verder op het gebied van kosten. Een werkgever zal ook stil moeten staan bij de vraag of de werknemer declarabel is. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte loonkosten. De werknemer is declarabel als de gemaakte kosten kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever of de klant.

Onder indirecte loonkosten vallen medewerkers op afdelingen die zich niet direct terugverdienen. Onder deze werknemers vallen afdelingen zoals, marketing, administratie en personeelszaken.

Kosten inhuren ZZP’er

Ons land herbergt ongeveer één miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Je kunt deze ZZP’ers of freelancers, zoals ze ook wel genoemd worden, voor allerlei doeleinden inhuren. Van een specialistische opdracht voor een paar uur tot projecten van maanden. Een goed alternatief voor een werknemer als (tijdelijke) arbeidskracht.

Stel dat een ZZP’er 24 uur per week voor een werkgever aan de slag gaat en een vergoeding biedt van 25.920 euro op jaarbasis, dus 2.160 euro per maand, staat dit vaak gelijk aan een werknemer met alle premies en alle eerder genoemde kosten.

Omdat een ZZP’er niet bij in dienst treedt, heeft een werkgever niet te maken met de afdracht van de sociale lasten (premies werknemersverzekeringen en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet).

Kosten vergelijken werknemer en ZZP'er

Onderstaande een overzicht van de beroepen met het verschil tussen ZZP'er en werknemer. Daarbij moet vermeld worden dat tarieven van ZZP'ers fluctueren. Een ZZP Verpleegkundige kan op dit moment 45 euro per uur vragen (in plaats van de 35 euro per uur in de afbeelding) vanwege de schaarste en de grote vraag naar dit beroep.

Wat kost werknemer wat koste ZZPer

Voordelen inhuren ZZP’er

  • Zeer flexibel in te zetten 
    ZZP’ers zijn eigen baas en delen hun eigen tijd in. Zelfstandigen zien er geen probleem in om lange dagen te maken en desnoods ’s avonds of in het weekend te werken. Zolang de werkgever de tijd betaalt.

  • Hoge kwaliteit
    ZZP’ers zijn doorgaans zeer deskundig in hun vakgebied. De expertise steunt op een jarenlange ervaring, opgedaan bij een groot aantal opdrachtgevers. Bovendien zijn zelfstandigen gedreven en willen ze bij elke opdracht optimaal presteren. Het resultaat is uitstekend werk van hoge kwaliteit.

  • Weinig verplichtingen
    Voor het inhuren van een ZZP’er gelden er veel minder regels dan voor het inhuren van tijdelijke werknemers. Een werkgever hoeft geen loonheffingen af te dragen en krijgt niet te maken met vakantiedagen, bonussen, doorbetaling bij ziekte of het ontslagrecht. Er hoeft ook geen extra fee te betaald te worden, zoals bij payrollers of uitzendkrachten het geval is. Het enige wat nodig kan zijn, is het afsluiten van een modelovereenkomst. Overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn digitaal verwerkt in de software van 1ZZP. Door het gebruik van 1ZZP heeft een werkgever verder geen omkijken meer.

Artikel opslaan: "Wat kost een werknemer? Vergelijk met het uurtarief van een ZZP'er"

 

ZEZ uitkering

Jouw recruitment en back office software

Rechtstreeks contact met een groot netwerk aan ZZP'ers zonder verplichtingen

 

ZZP gezocht

Ik help je graag verder

contact

Registreer je nu gratis en ga direct aan de slag!

 

ZZP'er en opdrachten gezocht?

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image