Wetgeving

ZZP organisaties willen wijzigingen in nieuwe ZZP wetgeving | wet DBA

Diverse ZZP belangenorganisaties zijn vandaag in gesprek gegaan met Wouter Koolmees van Sociale Zaken over de ZZP wetgeving. De belangenorganisaties van ZZP’ers, maar ook van intermediairs en uitzendbureaus waren bij elkaar gekomen om een eigen oplossing voor de situatie rondom het ZZP-schap te presenteren. De bij elkaar gekomen partijen vinden dat ZZP’ers beoordeeld moeten worden vanuit het ondernemerschap.

ZZP wetgeving 2020

Wouter Koolmees wil met de wet DBA helderheid geven aan opdrachtgevers en zelfstandigen. Helderheid op het gebied van wanneer iemand wel of geen ZZP’er is. Met de nieuwe wet wil hij namelijk af van schijnzelfstandigheid c.q. verkapt loondienstverband. Overigens wilt de minister bedrijven ook dwingen om meer mensen in vast dienstverband aan te nemen. De WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) heeft ook een bijdrage aan het geheel.

Lees ook: “Dit is er veranderd voor werkgevers en werknemers met de WAB

Omdat de huidige wet, de opvolger van de VAR, niet aan de verwachtingen voldoet, zijn er diverse veranderingen in de maak. Men verwacht dat de veranderingen aankomende zomer naar de Tweede Kamer gaan.

Nieuwe ZZP wet

Eerder vorig jaar werd al bekend dat het minimum ZZP tarief van 16 euro per uur ingevoerd gaat worden. Voor de grootverdieners van minimaal 75 euro per uur zal een zelfstandigenverklaring opgesteld moeten worden met de opdrachtgever. In de zelfstandigenverklaring wordt de werkrelatie schriftelijk vastgesteld.

Het wordt ook wel de ‘opt out’ genoemd voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Op deze wijze zien zelfstandigen af van de premies. Daarmee lopen opdrachtgevers geen risico om achteraf naheffingen te krijgen van de Belastingdienst.

Voor de grootste groep die zich tussen de twee eerdergenoemde bedragen van 16 euro en 75 euro bevind, zal er een online vragenlijst ingevuld moeten worden. De uitslag van de vragenlijst zal bepalen of de opdracht op ZZP-basis zou kunnen worden ingevuld.

Wet DBA 2020

De belangorganisaties zijn van mening er te weinig van ondernemerschap wordt uitgegaan. De belangenorganisaties zeggen hierover het volgende: "Wij zijn tegen schijnzelfstandigheid, maar willen ook dat wetgeving de echte zelfstandig ondernemer niet in de weg zit"

Verder zeggen de belangenorganisaties ook: "Tot nu toe is werknemerschap steeds het uitgangspunt bij de beoordeling van een arbeidsrelatie. Wij willen dat omkeren: beoordeel ZZP’ers vanuit het ondernemerschap".

"Wij stellen voor om de arbeidsrelatie van de zelfstandig ondernemer te kwalificeren op basis van het toetsen van de bewuste keuze voor het ondernemerschap."

Het is nog onduidelijk hoe de belangenorganisaties dit in de praktijk voor zich zien. Het heeft er schijn van dat de organisaties willen dat de ZZP’er zelf kan beslissen of er sprake is van ondernemerschap. Momenteel ligt deze beoordeling bij de opdrachtgever.


Lees ook: “Wat kost een werknemer? Vergelijk met het uurtarief van een ZZP’er

Controle verkapt dienstverband

In februari jongstleden werd door Hans Vijlbrief (staatssecretaris van Financiën) medegedeeld dat er dit jaar via bemiddelaars en intermediairs gecontroleerd zal worden op schijnzelfstandigheid. De sectoren zorg en bouw zouden deze zomer als eerste aan de beurt zijn. Na evaluatie zullen controles op andere sectoren snel volgen.

Lees ook: “Controle Belastingdienst ZZP verkapt dienstverband via intermediairs

De belangenorganisaties willen ook dat deze plannen niet doorgaan. De ZZP wetgeving zoals deze nu is, is nog te onduidelijk om controles te kunnen uitvoeren vinden de organisaties.

Bron: RTLZ.nl

ZEZ uitkering

Ontvang als ZZP'er gratis ZZP opdrachten.

Bouw als opdrachtgever een eigen flexpool zonder de hoge kosten van een bemiddelaar maar wel met de voordelen van de backoffice van een bemiddelaar.

 

Registreer je nu of neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

     

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image