Wet- en regelgeving

Wet- en regeleving

Wat is Wet- en regelgeving

De wet is niets anders dan een geschreven rechtsregel of zin. De regelgeving bevat kaders waarin, ieder die te maken krijgt met de wet aan dient te voldoen. De regelgeving is bedoeld om de strekking van wetgeving nader toe te spitsen op een bedrijfstak en de samenleving. Europese wetten gelden boven nationale wetten. 

Wijzigingen in Wet- en regelgeving

Met name door digitalisering en snelle ontwikkelingen in het bedrijfsleven blijven wetten- en regelgevingen vaak niet lang ongeschonden. 1ZZP werkt samen met diverse belangenorganisaties voor zelfstandigen en streeft er naar continue op de hoogte te zijn van wetswijzigingen en fiscale ontwikkelingen en tevens dit te communiceren naar de gebruiker van het platform. Volgens de laatste normen opereren is een pré. 1ZZP heeft als motto 'ontzorgen op 1' , daarbij hoort de zorgplicht naar onze opdrachtgevers en zelfstandigen voor een correcte administratieve en juridische verslaglegging. 

Partnership

Interesse in een samenwerking met 1ZZP? Vul het contactformulier in en er wordt spoedig contact opgezocht.

1ZZP

Start vandaag!