Wat betekent belastingaftrek 

Met belastingaftrek wordt bedoeld dat de kosten die gemaakt worden in een jaar voor de onderneming, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Een ander woord voor belastingaftrek is aftrekpost. Het belastbaar inkomen daalt wanneer een ZZP’er of bedrijf in aanmerking komt voor belastingaftrek. De zelfstandige geniet hierdoor van een flink aantal belastingvoordelen. De belangrijkste voordelen vind je hieronder.


Aftrekposten

Aftrekposten verminderen het inkomen waardoor de belastingplichtige minder belasting hoeft te betalen. Een ZZP’er krijgt veel te maken met zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn kosten die betrekking hebben tot de onderneming en nodig zijn voor de uitoefening van de onderneming. Zakelijke kosten zijn aftrekbaar van de winst. Enkele voorbeelden van zakelijke kosten zijn:

 • Huur van een bedrijfsruimte;
 • Kantoorartikelen;
 • Verzekeringen;
 • Telefoonkosten;
 • Inschrijving KvK.

Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn in het leven geroepen om niet van je balans een te grote kostenpost te maken in verband met de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Op de balans worden de kosten in mindering gebracht met de opbrengsten. Het is de bedoeling dat bedrijfsmiddelen een aantal jaren binnen de onderneming blijven omdat je deze niet direct zult gaan verkopen. Bedrijfsmiddelen zijn noodzakelijk voor de voortgang van de onderneming.

Bedrijfsmiddelen gaan doorgaans jaren mee. Daardoor kan je de kosten van de aanschaf van het bedrijfsmiddel in hetzelfde jaar als de aanschaf aftrekken. Afschrijven doe je door de kosten te verdelen over de jaren waarin het bedrijfsmiddel gebruikt gaat worden. Elk jaar wordt er een deel van de kosten afgeschreven met een maximum van 20 procent. Indien de aanschaf minder is dan 450 euro, dan trek je het bedrag wel degelijk in één keer af als kosten. We maken een onderscheid tussen materiële bedrijfsmiddelen en immateriële bedrijfsmiddelen. Hieronder een opsomming van d veelgebruikte bedrijfsmiddelen door ZZP’ers.

Materiele bedrijfsmiddelen
 • Panden;
 • Inventaris;
 • Apparatuur;
 • Auto’s.
Immateriële bedrijfsmiddelen
 • Vergunningen;
 • Niet-tastbare zaken ten behoeve van de onderneming.

De kosten worden opgenomen in je verlies- en winstrekening zodat er minder belasting betaald hoeft te worden. 

Zelfstandigenaftrek

Nog een onderdeel van de belastingaftrek is de Zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een vastgesteld bedrag van 7.280 euro en tevens een belangrijke ondernemersaftrek voor zelfstandigen en ondernemers met een eenmanszaak. Indien aan alle criteria wordt voldaan mag dit bedrag in mindering worden gebracht van de winst.

Voorwaarden zelfstandigenaftrek
 • Je bent ondernemer/ZZP’er;
 • Aan het begin van het jaar heb je de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
 • Je komt in aanmerking voor het urencriterium (minstens 1.225 uur ZZP werk in een jaar).

Startersaftrek

Nog een aftrekpost en tevens een flink ZZP belastingvoordeel is de startersaftrek en is gekoppeld aan de zelfstandigenaftrek. Om te weten of je in aanmerking komt voor de startersaftrek is het belangrijk om te weten of je voldoende tijd in de onderneming hebt gestoken.

Elke ZZP’er en ondernemer mag dankzij de zelfstandigenaftrek een bedrag van 7.280 euro aftrekken van de winst zonder dat daar belasting over betaalt hoeft te worden. De startersaftrek verhoogd dit bedrag met 2.123 euro. Aan de belastingaftrek zijn wel voorwaarden gebonden.

Voorwaarden startersaftrek
 • Je hebt minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming besteedt;
 • Je hebt het afgelopen 5 jaar niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast;
 • Je hebt het afgelopen 5 jaar geen onderneming gehad.

MKB winstvrijstelling

De MKB winstvrijstelling is een aftrekpost die bepaalt dat de winst uit de onderneming in mindering wordt gebracht met 14 procent. De aftrek wordt nog voordeliger na aftrek van de ondernemersaftrek. De aftrekpost verminderd de fiscale winst waardoor er minder belasting verschuldigd is. Sinds het jaar 2010 hoeft men niet eerst aan het urencriterium te voldoen om alvorens gebruik te kunnen maken van deze regeling. De aftrekpost werkt nadelig bij verlies en kan ook gebruikt worden door parttime ZZP’ers. MKB is de afkorting van midden- en klein bedrijf.

Investeringsaftrek

Een veel vergeten maar zeker interessante regeling is de investeringsaftrek voor (startende) ZZP’ers. Net als voorgaande aftrekpost, verlaagt de investeringsaftrek eveneens de fiscale winst. Hierdoor betaal je als zelfstandige minder belasting.

De investeringsaftrek wordt onderverdeeld in drie fiscale aftrekposten. Om voor de aftrekposten in aanmerking te komen dien je belastingplichtig te zijn voor inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting). Voor iedere individuele aftrekpost gelden verschillende voorwaarden. Laat je altijd vooraf goed informeren. Daarnaast kan je geen van de aftrekposten met elkaar combineren.

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een aftrekpost die bedoeld is voor de investering voor bedrijfsmiddelen (denk aan kantoormeubilair en computers. Bij de KIA regeling geldt een minimale investering van 450 euro per bedrijfsmiddel. Ligt de investering lager, dan komt de investering niet in aanmerking voor de aftrekpost. De hoogte van de aftrek hangt af van de totale investering in de onderneming in één boekjaar.

Voorbeeld: Investeer je meer dan 2.300 euro in een kalenderjaar aan bedrijfsmiddelen en apparatuur dan kan je dit als aftrekpost meenemen. Je hebt recht op 28 procent als aftrekpost op de aanschafwaarde, mits de aanschafwaarde tussen de 2.300 euro en 56.642 euro ligt. Is de investering hoger geweest, zullen de aftrekpercentages lager liggen.

 1. Milieu- investeringsaftrek (MIA) en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee separate regelingen die in tegenstelling tot de andere aftrekposten wel met elkaar gecombineerd kunnen worden. Zowel de MIA als de VAMIL kunnen worden gebruikt voor investeringen van bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de MIA verminder je de investeringsbedrag met een x percentage op de fiscale winst. Met de VAMIL schrijf je af op een investering. Voor de MIA dient de minimale investering 2.500 euro per nieuwe (en geen tweede hands) bedrijfsmiddel te zijn.

 1. Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een aftrekpost die geldt voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de EIA dient een minimale investering van 2.500 euro te worden gedaan op een nieuw bedrijfsmiddel.


Desinvesteringsbijtelling

De investeringsaftrek dient geheel of gedeeltelijk terug betaalt te worden bij een desinvesteringsbijtelling. Deze bijtelling ben je verplicht toe te passen als bedrijfsmiddelen worden verkocht of geschonken. Dit heet ook wel vervreemden.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Als ZZP’er kun je niet bij een pensioenfonds aansluiten in tegenstelling tot een medewerker in loondienst. Met de fiscale oudedagsreserve kun je zelf voordelig sparen voor een aanvullend pensioen. Met de FOR reserveer je een deel van de winst uit de onderneming. Dit bedrag dien je mee te nemen op de balans en komt daar als aftrekpost op te staan. Het gereserveerde bedrag staat vrij om te investeren in je bedrijf. Let wel op dat de reservering een uitstel van betalen is. Inkomstenbelasting betaal je op het moment dat je als zelfstandige met pensioen gaat en de bank of verzekeraar het opgebouwde vermogen gaat uitkeren. Weliswaar val je dan gunstig in een lager belastingtarief

Voorwaarden fiscale oudedagsreserve
 • In 2018 mag je maximaal 9,44 procent van de ondernemingswinst reserveren met een max van 8.775 euro;
 • De onderneming mag geen verlies lijden;
 • Je voldoet aan het urencriterium;
 • Je mag niet de pensioengerechtigde leeftijd zijn gepasseerd;
 • De FOR dient opgenomen te zijn op de balans en in de jaarrekening.

Meewerkaftrek voor je partner

Wanneer je partner meewerkt in de onderneming mag je een extra aftrekpost opvoeren. Dit mag alleen als je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur. Je mag dan een bepaald bedrag aftrekken van de winst, als je partner onbetaald meewerkt in jouw onderneming. Het bedrag hangt af van de hoogte van de winst en het aantal uren dat je partner heeft meegewerkt in de onderneming.

Stakingsaftrek

Mocht je als ZZP’er de onderneming willen stoppen dan kan je een maximaal bedrag van €3.630,- aftrekken. Echter moet de onderneming dan gedurende drie jaar zijn gedreven als deze “geruisloos is doorgeschoven" in familiesfeer (overname t/m 2001) of als medeondernemer of werknemer (overname vanaf 2001).
 

Ondernemers verliezen verrekenen

Mocht de onderneming verlies lijden is dit te verrekenen met inkomsten uit werk (dienstverband) en woning uit box 1 van datzelfde jaar. Is na de berekening van je belastbaar inkomen het verlies dermate groot dat het negatief uitpakt, mag het verrekend worden met de belastbare inkomens van de drie voorgaande jaren. Mocht dit (voor een deel) niet mogelijk zijn dan biedt de Belastingdienst zelfs de mogelijkheid, onder voorwaarde, het belastbaar inkomen te verrekenen met de afgelopen 9 jaar.

 

ZEZ uitkering

Gratis ZZP opdrachten ontvangen of op zoek naar ZZP'ers?

Lees hoe het werkt en registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

  

 

 

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image