Wat is netwerken?

Voor veel ZZP’ers en freelancers is het belangrijk om te gaan netwerken, maar wat is netwerken? Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten die je verder helpen in je privéleven, carrière maar ook je verder kunnen helpen aan een nieuwe opdracht. Hedendaags wordt er zowel online als offline aan netwerken gedaan. Met het opbouwen van een netwerk is het belangrijk om een ‘gun-factor’ te creëren. Het is de bedoeling dat ook jij andere mensen verder helpt door gebruik te maken van je eigen netwerk.

Het belang van een netwerk

Een sterk en goed netwerk is gebaseerd op vertrouwen, geven van tips, voorzien van informatie en het wisselen van contacten. Netwerken is een vak apart. Niet iedere ZZP’er beheerst de kunst van het opbouwen van een netwerk. Als ZZP’er en ondernemer is het voor velen een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Hieronder deel ik graag nog 6 belangrijke redenen van het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk:

 1. Een groot netwerk betekent meer invloed;
 2. Nieuwe mensen openen nieuwe deuren;
 3. Mensen die je nu kent kunnen later invloedrijk worden;
 4. Netwerken maakt de mens gelukkiger;
 5. Je krijgt meer kennis over wat er speelt in de wereld en op de arbeidsmarkt;
 6. Je haalt de voordeel uit dat anderen beslissen over jouw reputatie.

Drie soorten netwerken

Vrienden en familie vormen je persoonlijke netwerk. Om hen te benaderen, hoef je niet veel te doen en dit netwerk bevat vaak veel informatie in de privésfeer. Je sociale netwerk bestaat uit (oud-)studiegenoten en mensen die je tegenkomt op een cursus of de sportschool. Deze contacten kunnen waardevol zijn bij het vinden van ZZP opdrachten. Een zakelijk netwerk bestaat bijvoorbeeld uit (ex-)collega’s en (oud) docenten. Als je een baan zoekt, is het zaak om dit netwerk uit te breiden door bijvoorbeeld naar carrièrebeurzen, borrels en seminars te gaan. Mensen die van nature niet zo gemakkelijk op anderen afstappen, vinden het soms lastig om op dit soort evenementen contacten te leggen. Hoe pak je dit aan?

Netwerken op een evenement

Het netwerken op evenementen zoals beurzen, borrels en seminars kunnen je verder helpen in het uitbreiden en versterken van je netwerk. Verzamel de moed en ga in ieder geval alleen naar het evenement. Je blijft te gemakkelijk hangen in je eigen kringetje als je een bekende meeneemt.

Wanneer je een gesprek met iemand aanknoopt waarvan je weet dat deze iets voor je kunt betekenen, val dan niet meteen met de deur in huis. Houd even vast aan je “social talk”. Ga verder met het gesprek over hoe druk het is op het evenement of hoe leuk de locatie is. Oefenen voor de spiegel werkt in dit geval erg goed. Ook het digitaal opnemen van je stem kan je verder helpen om je stem geluid te begrijpen en dit te ontwikkelen. 

Verder helpt het als je van tevoren hebt verdiept in de bedrijven waar je in geïnteresseerd bent: laat merken dat je op de hoogte bent van wat er speelt in het bedrijf. Stel vragen over de organisatie, maak duidelijk wat jouw toekomstplannen zijn, maar wees niet te opdringerig. Vraag niet om een opdracht. Geef aan dat je een prettig gesprek hebt gehad en vraag desnoods om een visitekaart.

Stuur degene met wie je hebt gesproken ongeveer een week later een e-mail waarin je refereert aan het gesprek. Een contact leggen en vervolgens alleen maar afwachten tot je wordt gebeld, werkt niet.

Enkele tips:

 • Als je contact hebt gelegd met iemand uit een bedrijf, houd dit dan warm;
 • E-mail is een goed middel om af en toe te vragen hoe het met iemand gaat;
 • Hou een goede administratie bij van je contacten;
 • Bekijk op internet eens nieuwsgroepen of maillijsten die met jouw vakgebied te maken hebben. Deze bevatten vaak goede contacten;
 • Bedank mensen altijd als ze je ergens mee hebben geholpen.

Vooroordelen van netwerken

Er zijn ZZP’ers en ondernemers die allerlei redenen bedenken waarom zij de kunst van het netwerken juist niet beheersen of dit niet willen doen. Wij hebben een aantal ZZP’ers gevraagd wat zij vinden van netwerken. De uitkomst en ons antwoord vind je hieronder.

“Ik vind het gênant om op een verkapte manier naar een opdracht te vissen.”

Inderdaad, dat is gênant. De grootste fout die ZZP’ers maken bij het netwerken is het vragen naar een opdracht. Dat verzwakt je positie en brengt anderen in verlegenheid. Netwerken is het vragen van advies en informatie. De meeste mensen vinden het plezierig als hen om hun mening wordt gevraagd.


“Netwerken is een vak apart. Mijn vak is het niet.”

Netwerken is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Bij een verhuizing informeer je ook eerst naar de buurt, de beste huisarts en scholen voor eventueel je kinderen voordat je de stap neemt.


“Ik geloof niet dat het iets oplevert. Eindeloos gesprekken voeren die niets uithalen.”

Netwerken kost veel tijd en discipline. Het is systematisch zoeken naar informatie. De ervaring heeft geleerd, dat de bekroning van één of meerdere ZZP opdrachten een investering vraagt van tientallen netwerkgesprekken. De kern is: verwacht geen opdrachten, maar verwacht adviezen en verwijzingen.


“Ik heb onvoldoende contacten om goed te netwerken.”

Realiseer dat er veel meer bronnen zijn dan wellicht in eerste instantie bij jou als ZZP’er naar boven komen. Denk ook aan adviseurs of social media. LinkedIn is bij uitstek een online platform om te kunnen netwerken. Bekijk de historie van je agenda van de afgelopen vijf jaar en noteer de namen van ex collegae en relaties.  Bovendien gaat het er juist om via de ingangscontacten in gesprek te komen met nieuwe contacten die vervolgens ook weer doorverwijzen naar nieuwe contacten van de tweede “generatie” netwerk. Zo kun je een veelheid van nieuwe contactpersonen toevoegen aan het bestaande startarsenaal.


“Ik schrijf liever mails dan te “jagen” op borrels.”

Het versturen van goede mails kunnen zeker resulteren tot netwerkafspraken. Het persoonlijk spreken van een persoon heeft echter het voordeel van de directe actie, een goede eerste indruk en creëren van een “relatie” en “gun-factor”. Juist wanneer je moeite hebt met het direct krijgen van contacten, bestaat de neiging het netwerken te vermijden. Ga tegen je eigen gevoel in.

Relatienetwerken

Belangrijkste doel van netwerken is het bewust maken van sleutelfunctionarissen in de door jou geselecteerde marktsegmenten om daaruit ZZP opdrachten te kunnen ontvangen. Zoals eerder aangegeven gaat het daarbij om advies en informatie uitwisseling en het verkrijgen van verwijzingen. Men heeft tenminste 25 gekwalificeerde netwerkcontacten nodig.

Contactschema:

Netwerken

Netwerken is een activiteit die een pro-actieve houding vraagt van de netwerker. Als ZZP’er neem je actie in plaats van de actie af te wachten. Als je het goed doet, dan zal netwerken veel tijd vragen. Neem in acht dat netwerken een zinvolle investering in tijd is om sneller uiteindelijk sneller aan opdrachten te komen.

Je krijgt vertrouwen in je kennen en kunnen. Het is waardevol om jezelf op een positieve wijze te leren presenteren, ook voor later, wanneer je al enkele opdrachten binnen hebt. Oefen op je elevator pitch.

Uiteindelijk kom je in gesprek met de “beslissers”. Je passeert daarmee “screeners” of niet beslissingsbevoegde personen. Tip: probeer je te richten op mensen die twee hiërarchische niveaus hoger zitten dan het niveau waarop de opdracht plaatsvindt.

Netwerken geeft een kans om “human chemistry” op te bouwen met mensen op besluitvormende niveaus.

Een netwerkgesprek is een gesprek met een onderwerp (de adviesvraag). Dit maakt de acceptatie groter. Managers zijn gewend om met anderen over hun vak te praten. Je hebt zelf ook iets te bieden. Denk aan informatie, inzicht op je eigen werkveld en visie

In een goed netwerkgesprek hoef je je niet in een afhankelijkheidspositie te voelen. Er is geen sprake van een dankbaarheidsverhouding.

Deuren gaan sneller en wijder open indien anderen je geadviseerd hebben iemand te benaderen. Je bent namelijk geïntroduceerd.

Middels netwerken kan je in contact komen met opdrachtgevers lang voordat zij via een bemiddelingsbureau zichtbaar worden.

Doelstelling netwerkgesprek

De doelstelling van het netwerkgesprek is om relaties te kweken die openingen creëren naar ZZP opdrachten of andere zakelijke mogelijkheden. Je bouwt contact op met mensen en vergaart informatie over hun arbeidsmarkt en jouw mogelijkheden daarin.

Tevens laat je zo aan belangrijke personen in die markt weten wie je bent en wat je te bieden hebt. Het effect hiervan is dat je een steeds duidelijker beeld krijgt van de specifieke mogelijkheden voor jou met jouw specifieke kennis, vaardigheden en belangstelling.

Bovendien maak je je bekend in die markt en zal men aan jou denken wanneer er een vacature ontstaat. Hierbij gaat het zeker niet alleen om de personen met wie je een gesprek hebt gevoerd, maar vooral ook om de contacten die deze mensen weer hebben.

De balans vinden tussen enerzijds niet vragen naar een opdracht en anderzijds jezelf als een mogelijke opdrachtnemer te profileren is een van de moeilijkste opgaven van een netwerkgesprek. Een dergelijk gesprek vereist dan ook een grondige voorbereiding.

Voorbereiding netwerkgesprek

Bij de voorbereiding op het netwerkgesprek is het belangrijk om je te oriënteren op je gesprekspartner. Je staat daarbij stil bij de inhoud van de relatie die je met hem of haar hebt. Je kunt jezelf daarbij de volgende vragen stellen:

 • Waar ken ik deze persoon van?
 • Hoe goed ken ik hem / haar?
 • Wat voor soort contact heb ik met hem?
 • Wat voor iemand is het?

Het is aan te raden om netwerkgesprekken te starten met mensen die je goed kent. Deze mensen zullen je doorverwijzen naar anderen binnen hun netwerk die je niet of slechts oppervlakkig kent. Bij deze, voor jou onbekende mensen, kun je je voorbereiden aan de hand van de volgende vragen:

 • Waar kent mijn netwerkcontact deze persoon van?
 • Hoe goed kent hij hem?
 • Weet deze persoon waar het om gaat?
 • Heeft mijn netwerkcontact het contact gelegd of doe ik dat zelf?
 • Wat weet ik over deze persoon?
 • Wat kan hij je vertellen?
 • Wat wil je van hem weten?
 • Kan hij beslissen over mogelijke ZZP opdrachten? Kan hij actie ondernemen?
 • Heeft hij een invloedrijke positie?

Zoals reeds eerder werd gesteld, is een voorwaarde voor een goed netwerkgesprek het hebben van een goed beeld van jezelf en dus het beeld van je dienstverlening of product.

Bij de voorbereiding sta je nog eens stil bij je dienstverlening of product en hoe het bij deze gesprekspartner het beste zou kunnen presenteren, zonder het op de voorgrond te stellen. Het gaat immers in de eerste plaats om het vergaren van informatie en het leggen van contacten.

Inhoud netwerkgesprek

Bij het eerste contact met je gesprekspartner refereer je nog eens aan het contact dat je in je verleden met hem hebt gehad. Wanneer het een contact is dat je via een ander netwerkgesprek hebt gekregen is het goed om de naam van die persoon te noemen en aan te geven wat je relatie met hem is.

Daarnaast vertel je iets over de manier waarop je bij je huidige gesprekspartner terecht bent gekomen. Hierdoor kun je het ijs breken en eventuele vragen over wie je bent en hoe je daar terecht bent gekomen ondervangen.

Tevens geef je bij de introductie aan waarom je speciaal voor je gesprekspartner hebt gekozen. Je maakt duidelijk dat je het idee hebt dat je gesprekspartner veel kennis, ervaring en / of contacten heeft op het gebied waarin je nu juist in geïnteresseerd bent. Je geeft aan het prettig te vinden om speciaal met hem een gesprek te kunnen voeren.

Veel mensen zullen hierdoor in de stemming gebracht worden om die kennis met je te willen delen.

Tevens kun je hiermee de doelstelling van het gesprek nog eens onderstrepen. Het gaat erom jezelf te oriënteren op de mogelijkheden op de markt. Hoe ziet die eruit, wat zijn (on)mogelijkheden voor u. Kan hij je tips geven hoe je je verder kunt ontwikkelen? Wanneer je gesprekspartner de indruk heeft dat je op zoek bent naar een baan en deze bij hem zoekt, kan dit het gesprek onder druk zetten.

Ook wanneer je hier zelf niet over begonnen bent, kan die indruk ontstaan. Zeker wanneer je gesprekspartner geen ZZP opdracht voor je heeft, zal hij in zo’n geval proberen van je af te komen. Om dit te voorkomen dien je aan het begin van het gesprek expliciet te zeggen dat het je niet gaat om een ZZP opdracht van de betrokkene, maar om een oriëntatie op je mogelijkheden in het terrein dat hij kan overzien.

Het netwerkgesprek

Zorg ervoor tijdens het gesprek dat de onderwerpen aan de orde komen die voor jou interessant zijn. Dit doe je door deze onderwerpen zelf, door middel van gerichte vragen, aan de orde te stellen en de rode draad van het gesprek te bewaken. Je geeft dus zelf richting aan het gesprek. Tijdens het gesprek geef je aan wie je bent, wat je aan achtergrond, kennis en vaardigheden zijn en welke specifieke interesses je hebt.

Je vraagt aan je gesprekspartner om te beoordelen waar je in de markt zou kunnen passen. Dit geeft je de mogelijkheid jouw dienstverlening verder aan te scherpen gericht op de mogelijkheden. Je gesprekspartner kan je bijvoorbeeld adviseren om je speciaal tot een bepaalde afdeling te wenden of een bepaalde cursus te volgen. Hij kan ook aangeven of je in de goede richting op zoek bent. Misschien maak je elders meer kans.

Afsluiting van het netwerkgesprek

Je sluit het gesprek af wanneer je voldoende informatie hebt verzameld liefst met zoveel mogelijk concrete tips. Wanneer dit tijdens het gesprek nog niet aan de orde is geweest probeer dan op het eind een aantal namen van afdelingen en/of functionarissen van je gesprekspartner te krijgen voor verdere netwerkgesprekken.

Dit is essentieel. Wanneer je deze niet krijgt. Loopt het (netwerk)spoor hier namelijk dood, terwijl het juist de bedoeling is je netwerk steeds verder uit te breiden. Afhankelijk van de relatie die je met je gesprekspartner hebt, kun je ook om een introductie vragen.

Het gaat bij netwerken om drie zaken, te weten informatie (over de markt en marktkansen), advies (ik zit op het goede spoor of moet ik een andere richting uit) en verwijzing (met wie zou ik eens moeten praten om daar meer van te weten komen; bij voorkeur minimaal twee verwijzingen. Vraag in ieder geval of je de naam van je gesprekspartner mag noemen.

Daarnaast is het van het allergrootste belang, dat je de regie van het gesprek in handen houdt. Jij bepaalt waar het gesprek over zal gaan. De toon van het gesprek wordt door jou de eerste twee minuten van het gesprek gezet. Je introductie dient volgens een bepaald stramien te verlopen.

 

ZEZ uitkering

Gratis ZZP opdrachten ontvangen? Lees hoe het werkt 

en registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet  ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op socialmedia 

    

   

 

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image