zorg

Zorg sector

Steeds meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen krijgen te maken met hoge kosten. In de afgelopen drie jaar zijn met name de kosten op de inhuur explosief gestegen. Dit is het gevolg van de arbeidskrapte binnen de zorg sector. Specialisten binnen de zorg, vaak verzorgenden, verpleegkundigen en andere specialisten keren vast dienstverband de rug toe. Het aantal ZZP’ers binnen deze sector groeit het meest ten opzichte van alle andere sectoren.

Stijging kosten zorg sector

De afgelopen drie jaar zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen 48 procent meer kwijt aan kosten voor de inhuur van ZZP’ers en andere flexkrachten. Zorginstellingen waren de afgelopen jaren genoodzaakt personele tekorten op te vangen met flexkrachten. Naast ZZP’ers, werd er ook veel beroep gedaan op uitzendkrachten. Hierdoor lopen de kosten sneller op dan de inkomsten. Dit zou kunnen resulteren in achteruitgang op het gebied van financiële gezondheid van de zorginstellingen in Nederland.

Reden voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om er berekeningen op los te laten. Het CBS berekende in de periode van 2015 tot en met 2018 de financiële situatie van de zorginstellingen. De financiële cijfers in de geestelijke gezondheidszorg zien er het slechtst uit volgens het CBS. Vorig jaar hielden zorginstellingen gemiddeld 80 procent minder over dan in 2017. Zorginstellingen geven aan dat de kosten stijgen door de krapte op de arbeidsmarkt en toename aan flexkrachten. Flexkrachten zijn in de regel niet kostbaar. Echter maken de tussenpartijen zoals de zorg bemiddelaar de inhuur een hoge kostenpost.

Hoger ZZP uurtarief, meer vrijheid, tijd voor zorg

“Niet meer gebonden aan nachtdiensten of verplicht werken met de feestdagen”. Dat zegt een zorgmedewerker die de overstap heeft gemaakt naar het ondernemerschap.  Een ZZP’er bepaalt zelfstandig waar en wanneer hij of zij wilt werken. De ZZP’er in de zorg heeft meer vrijheid om te bepalen welke zorg een client of patiënt nodig heeft.

Netto houdt een ZZP’er vaak meer over onderaan de streep dan een professional in loondienst. Daarnaast genieten zelfstandigen fiscale voordelen.

“Een ZZP’er kost voor de werkgever vaak net zoveel als een medewerker in loondienst. Mits er geen kostbare bemiddelaar tussen zit.”

- Carlos Daal, 1ZZP.nl

Niet alleen de bemiddelaar zorgt voor een stijging in de kosten en een minder positief financieel resultaat. Ook het aantal uren zorg dat zorginstellingen krijgen versus de werkelijke inzet lopen niet in verhouding.

Financieel resultaat

Het minder positieve financieel resultaat heeft dus ook te maken met het aantal uren zorg dat geboden wordt aan cliënten. Er wordt meer zorg geleverd dan er door gemeenten en zorgverzekeraars vergoed worden. Daarnaast staan er duizenden vacatures open. Zorginstellingen zijn naarstig op zoek naar deskundig personeel.

Op het gebied van financieel resultaat leverde de gehandicaptenzorg ongeveer een derde in. Ondanks dit verlies blijven deze instellingen echter wel financieel gezond. De ziekenhuizen hielden eveneens de daling van het financieel resultaat beperkt tot 3 procent. Na analyse van de jaarverslagen bleek dat ‘slechts’ vier ziekenhuizen verlies leden.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

De verpleeghuizen en verzorgingshuizen zijn een uitzondering binnen de zorgsector. Deze groep binnen de branche houdt gemiddeld bijna een derde meer over dan voorgaande jaar. Een flink positief resultaat dat mede komt door de 2,1 miljard euro dat is toegezegd voor de komende door het kabinet. Dit is deels al uitgekeerd.

Alle sectoren zagen de personeelskosten stijgen. De afgelopen jaren gingen de uitgaven aan vaste medewerkers met 9 procent omhoog. Dit bedroeg vorig jaar 37,2 miljard euro. Dit is nog altijd meer dan de 2,7 miljard euro dat is uitgegeven aan flexkrachten en ZZP’ers.

Wet WAB

Mensen in vaste dienst worden vanaf 1 januari 2020 goedkoper vanwege de lagere premies. Tijdelijke arbeidskrachten worden daarentegen duurder. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking, waarmee flexibelere arbeidsvormen minder aantrekkelijk worden gemaakt en vast dienstverband wordt gestimuleerd. Met name uitzendbureaus en payroll organisaties zullen hoogstwaarschijnlijk last krijgen van de nieuwe wet. De nieuwe wet wordt juist aantrekkelijker voor ZZP’ers en vaste medewerkers.  

 

ZEZ uitkering

Op zoek naar ZZP'ers zonder tussenkomst van een dure bemiddelaar?

 Gratis ZZP opdrachten ontvangen?

 

Registreer je nu gratis. 

 

Download gratis de APP

ZZP Wet

 ZZP Wet

 

Volg het all-in-one platform ook op social media 

    

  

Maak vrijblijvend een account aan
en vereenvoudig je back office

Betaal alleen 5% voor de inzet van ZZP'ers.

Image